Stiri
20.9 C
Buzău

In ce situatii se poate refuza executarea mandatului european de arestare

Data:

In ce situatii se poate refuza executarea mandatului european de arestare

 

 

  • Necesitatea instituirii mandatului european de arestare

 

Au devenit o realitate a zilelor noastre, evenimente precum cele din Belgia, Franta siTurcia care au provocat atatea victime precum si teama de noi atacuri teroriste si actiuni ale criminalitatii transnationale.

Tocmai in vederea instituirii intre statele membre ale Uniunii Europene a unei modalitati de predare a persoanelor care au tendinta de a scapa de raspunderea in fata justitiei, bazata pe reguli si proceduri uniforme, a fost creata institutia mandatului european de arestare.

 

  • Ce este mandatul turopean de arestare

 

Prin mandatul european de arestare se realizeza transferul unei persoane dintr-un stat membru in altul, prin recunoasterea mutuala a deciziilor in justitie si care trebuie executate pe teritoriul Uniunii Europene.

In doctrina s-a aratat ca mandatul european de arestare este o decizie judiciara prin care o autoritate judiciara competenta a unui stat membru al Uniunii Europene solicita arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane, in scopul efectuarii urmaririi penale, judecatii sau executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta privative de libertate.
Mandatul european de arestare se executa pe baza principiului recunoasterii si increderii reciproce, in conformitate cu dispozitiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

 

  • competenta in Romania in ce priveste mandatul european de arestare

 

Autoritatile romane competente In Romania sunt desemnate ca autoritati judiciare emitente instantele judecatoresti.

Autoritatile judiciare romane de executare sunt curtile de apel.
Autoritatile romane competente sa primeasca mandatul european de arestare sunt Ministerul Justitiei si parchetele de pe langa curtile de apel desemnate, in a caror circumscriptie a fost localizata persoana solicitata. In cazul in care nu se cunoaste locul unde se afla persoana solicitata, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

-Autoritatea centrala romana este Ministerul Justitiei. In aceasta calitate, Ministerul Justitiei:

-primeste mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciara dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene si il transmite parchetului de pe langa curtea de apel in a carui circumscriptie a fost localizata persoana solicitata sau Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in cazul in care persoana solicitata nu a fost localizata, ori de cate ori autoritatea judiciara emitenta nu reuseste sa transmita mandatul european de arestare direct autoritatii judiciare romane primitoare;

-transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciara romana, daca aceasta nu il poate transmite direct autoritatii judiciare primitoare straine sau cand statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justitiei;

-tine evidenta mandatelor europene de arestare emise sau primite de autoritatile judiciare romane, in scopuri statistice;

-indeplineste orice alta atributie stabilita prin lege menita a asista si sprijini autoritatile judiciare romane in emiterea si executarea mandatelor europene de arestare.

 

Prin lege sunt reglementate ipoteze de refuz al executarii mandatului european de arestare precum si de posibil refuz de executare a mandatului European de arestare.

 

  • Ce prevede legea despre cazurile in care refuza executarea mandatului european de arestare autoritatea judiciara romana de executare

 

Executarea mandatului european de arestare se refuza de catre autoritatea judiciara romana de executare in urmatoarele situatii:

-cand, din informatiile de care dispune, reiese ca persoana urmarita a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte de catre un stat membru, altul decat statul emitent, cu conditia ca, in cazul condamnarii, sanctiunea sa fi fost executata ori sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, pedeapsa sa fi fost gratiata ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau sa fi intervenit o alta cauza care impiedica executarea, potrivit legii statului de condamnare;

 

-cand infractiunea pe care se bazeaza mandatul european de arestare este acoperita de amnistie in Romania, daca autoritatile romane au, potrivit legii romane, competenta de a urmari acea infractiune;

 

-cand persoana care este supusa mandatului european de arestare nu raspunde penal, datorita varstei sale, pentru faptele pe care se bazeaza mandatul de arestare in conformitate cu legea romana.

 

  • Cazurile in care autoritatea judiciara romana de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare : 

 

-in situatia prevazuta la art. 98 alin. (2) din lege;

-in mod exceptional, in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia romana nu impune acelasi tip de taxe sau de impozite ori nu contine acelasi tip de reglementari in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar ca legislatia statului membru emitent;
-cand persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei proceduri penale in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare;

 

-cand mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse cu inchisoarea sau a unei masuri de siguranta privative de libertate, daca persoana solicitata este cetatean roman si aceasta declara ca refuza sa execute pedeapsa ori masura de siguranta in statul membru emitent;
-cand persoana care face obiectul mandatului european a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte intr-un alt stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, cu conditia ca, in caz de condamnare, sanctiunea sa fi fost executata sau sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau pedeapsa sa fi fost gratiata potrivit legii statului de condamnare;
e) cand mandatul european de arestare se refera la infractiuni care, potrivit legii romane, sunt comise pe teritoriul Romaniei;

 

-cand mandatul european cuprinde infractiuni care au fost comise in afara teritoriului statului emitent si legea romana nu permite urmarirea acestor fapte atunci cand s-au comis in afara teritoriului roman;
-cand, conform legislatiei romane, raspunderea pentru infractiunea pe care se intemeiaza mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, daca faptele ar fi fost de competenta autoritatilor romane;

 

-cand o autoritate judiciara romana a decis fie sa nu inceapa urmarirea penala, fie incetarea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala sau clasarea pentru infractiunea pe care se intemeiaza mandatul european de arestare, sau a pronuntat, fata de persoana solicitata, o hotarare definitiva, cu privire la aceleasi fapte, care impiedica viitoare proceduri.
In situatia in care, in cauza, este incident exclusiv cazul prevazut la alin. (2) lit. c), anterior pronuntarii hotararii prevazute la art. 107, autoritatea judiciara romana de executare solicita autoritatii judiciare de emitere transmiterea unei copii certificate a hotararii de condamnare, precum si orice alte informatii necesare, informand autoritatea judiciara emitenta cu privire la scopul pentru care astfel de documente sunt solicitate. Recunoasterea hotararii penale straine de condamnare se face, pe cale incidentala, de instanta de judecata in fata careia procedura executarii mandatului european de arestare este pendinte. In cazul in care autoritatea judiciara romana de executare a recunoscut hotararea penala straina de condamnare, mandatul de executare a pedepsei se emite la data pronuntarii hotararii prevazute la art. 107.

 

In cazul prevazut la alin. (3), daca persoana solicitata se afla in stare de arest si autoritatea judiciara de emitere intarzie transmiterea documentelor solicitate, dispozitiile art. 103 alin. (4) se aplica in mod corespunzator. In situatia in care autoritatea judiciara de emitere nu transmite documentele prevazute la alin. (3), in termen de cel mult 20 de zile de la data primei solicitari, daca autoritatea judiciara romana de executare refuza executarea mandatului european de arestare, aceasta informeaza autoritatea judiciara emitenta asupra posibilitatii de a solicita recunoasterea si executarea hotararii penale de condamnare in baza instrumentelor aplicabile in relatia dintre Romania si statul membru de emitere ori, in lipsa acestora, in baza reciprocitatii.

 

Un exemplu de motiv optional de refuz al executarii din practicainstantei supreme

 

Prin Decizia nr. 307 din 6 martie 2015 sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si justitie s-a hotarat ca, in conformitate cu prevederile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, in situaţia în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea, iar persoana solicitată, care este cetăţean român sau trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, declară că refuză să execute pedeapsa în statul membru emitent constituie un motiv opţional de refuz al executării mandatului european de arestare şi, în consecinţă, instanţa poate dispune executarea acestuia.
Potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, numai în cazul în care mandatul european de arestare este emis în vederea urmăririi penale sau a judecăţii predarea cetăţeanului român sau a persoanei care trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani se face sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România. Prin urmare, dispoziţiile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 nu sunt incidente în cazul în care mandatul european de arestare este emis în vederea executării unei pedepse cu închisoarea..

 

  • Alte articole de acelasi autor:

Actiunea in despagubire dintr-un contract de asigurare nu poate fi respinsa doar pentru motivul ca asiguratul nu a reclamat evenimentul in termenul prevazut in contract;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta  a procesului penal;

Motivele de recurs in noul Cod de procedura civila;

Sistemul de comercializare in franciza

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...