Stiri
19.9 C
Buzău

Ce trebuie sa stim despre infractiunile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile

Data:

Ce trebuie sa stim despre infractiunile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile

 

  • Modul de investire in vederea cercetarii infractiunilor prevazute de Legea societatilor

 

In cazul infractiunilor prevazute in Legea societatilor, in ce priveste actiunea penala, nu se cere o plangere prealabila, ca o conditie obligatorie in vederea investirii, astfel ca actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu, de catre procuror.

Se mai considera in acest sens si ca, in cazul infractiunilor prevazute de Legea societatilor nu este necesara intrunirea unor conditii in vederea sesizarii, precum votul adunarii generale.

In mod evident, va avea dreptul sa formulize un denunt creditorul, asociatul sau terta persoana care are cunostinta de asemenea infractiuni ce privesc societatile comerciale.

 

  • actiunea civila, modul cum se valorifica pretentiile societatii

 

Actiunea civila poate fi exercitata odata cu actiunea penala, prin constituirea de parte vatamata si, respectiv, parte civila in procesul penal, fie, se pot valorifica pretentiilesocietatii,ulterior la instanta civila.

Societatea va avea un reprezentant in raporturile cu organul de cercetare penala, acesta fiind desemnat de catre adunarea generala.

 

  • Ce infractiuni prevede legea societatilor

O prima infractiune se refera la fondatorul, administratorul, directorul, -directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care comite urmatoarele fapte:

-prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date;

-prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale;

refuză să pună la dispoziţie experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă, să îndeplinească însărcinările primite.

 

Conform art. 272 din Legea societatilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii.

 

  • Ce actiuni sunt pedepsite in acest caz

 

Se constata ca legea pedepseste achizitionarea sau instrainarea de catre societatea condusa de cel care comite fapta, de actiuni emise de catre o alta societate, iar pretul de cumparare, respectiv de vanzarea acestor actiuni sa fie in mod vadit supraevaluat, respectiv subevaluat, in raport cu valoarea efectiva ce fac obiectul actiunii de cumparare, respectiv de vanzare.

 

foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

 

  • Care sunt cerintele prevazute de lege

 

Ca si cerinte in vederea savarsirii acestei variante a infractiunii perevazute de art. 272 din Legea societatilor, mentionam obtinerea unui folos de pe urma bunurilor si fapta sa fie contrara interesului societatii.

Se cunoaste si, reprezinta o realitate in practica societatilor comerciale, faptul ca in unele cazuri bunurile societatii sunt folosite in interes personal, astfel cum este cazul telefonului sau autoturismului.

In consecinta, este dificil sa se faca o departajare, insa, ceea ce trebuie sa se stabileasca in cazul unor astfel de infractiuni este daca societatea este prejudiciata prin folosinta personala.

se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 1444alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

– încalcă dispoziţiile art. 183.

 

  • In ce situatii legea dispune ca fapta nu constituie infractiune

 

Nu constituie insa infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 2, dacă a fost săvârşită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.

De asemenea, nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) pct. 3, dacă este săvârşită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect.

 

Legea societatilor prevede ca infractiune si se pedepseşte fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îl aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta.

 

Se pedepseşte administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care:

emite acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emite noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;

 se foloseşte, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;

acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;

predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;

nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;

emite obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau acţiuni fără să cuprindă menţiunile cerute de lege.

 

Se pedepseşte administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care:

îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;

-indeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare.

 

Se pedepseşte administratorul care:

încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 1443;

nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin. (2).

începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;

emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;

dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

 

Se pedepseşte cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin lege.

 

Se pedepseşte persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.

Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

Dispoziţiile art. 271–277 se aplică şi lichidatorului, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor sale.

Se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută la art. 275 lichidatorul care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 256.

 

Se pedepseşte acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care:

    – trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari sau deţinători de obligaţiuni;

     –votează, în adunări generale, în situaţia prevăzută la pct. 1, ca proprietar de acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu-i aparţin;

     –în cazurile nepermise de lege, îşi ia – în schimbul unui avantaj material – obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot.

 

-Persoana care determină pe un acţionar sau pe un deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot, se pedepseşte.

 

-Se pedepseşte, în afară de răspunderea pentru daunele pricinuite, prin operaţiunile sale, statului român şi terţilor, cel care exercită un comerţ în favoarea şi pe seama unor societăţi constituite în ţară străină, în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acelor societăţi.

-Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, constituie infracţiune şi se pedepseşte.

-Determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.

-Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege sau a actelor unei societăţi create în modalitatea prevăzută la art. 2802, în scopul producerii de efecte juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani. 

 

  • Alte articole de acelasi autor:

 

Drepturile si obligatiile partilor in asigurarea de raspundere civila auto;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-Ce sustin procurorii privind traficul de influenta in cazul lui Dan Sova;

Avocat accidente – despagubiri accidente rutiere

Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...