Stiri
19.9 C
Buzău

Ce se poate invoca la Curtea Europeana a Drepturilor Omului ca incalcari ale drepturilor omului si un proces echitabil rezultate din art.6 parag.1 din Conventia Europana a Drepturilor Omului

Data:

Ce se poate invoca la Curtea Europeana a Drepturilor Omului ca incalcari ale drepturilor omului si un proces echitabil  rezultate din art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Cererea adresata Curtii Europene a Dreprturilor Omului poate fi apreciata ca o cale extraordinara pentru inlaturarea unor eventuale erori ale justitiei romane

Se cunoaste ca unele hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile pronuntate de instantele romane pot fi atacate contravin principiilor din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Pot fi astfel aacate la Curtea Europeana de la Strasbourg.

Articolul invocat cel mai des in cererea CEDO

Unul din articolele cele mai des invocate la aceasta instanta este art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Acesta reglementeaza anumite garantii cu privire la desfasurarea in  mod echitabil a procedurii judiciare.

Astfel, art.6 parag.1 din Conventie din Conventia Europeana a Drepturilor Omului dispune.

 „Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege.

Care va hotari fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala îndreptate împotriva sa.

Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia.

In interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale, intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun.

Sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”.  

In cererea CEDO se invoca termenul rezonabil

Unul din drepturile reglementate de Conventie este ca judecata sa se faca intr-un termen rezonabil.

Se cunoaste insa ca Romania a fost de mai multe ori condamnata de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru incalcarea acestui drept.

Respectiv, dreptul la un proces echitabil din punct de vedere al duratei procedurii  judiciare.

Drept urmare, in art. 6 din actualul Cod de procedura civila s-au introdus reglemetarile privind judecarea cauzei intr-un termen rezonabil din art. 6 par. 1 din CEDO.

In acest sens, se dispune in art. 6 din actualul Cod de procedura civila.

Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optim si previzibil.

De catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop.

Instanta este datoare sa dispune toate masurile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii.

Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite.  

Cererea CEDO intemeiata pe dreptul de acces la instanta

Alta garantie prevazuta de Conventia Europeana a Drepturilor Omului in vederea desfasurarii unui proces echitabil este cea privind dreptul de acces la instanta.

Acest aspect se reflecta adeseori in litigiile de pe rolul instantelor ce au ca obiect dreptul de proprietate.

In doctrina de specialitate s-a aratat ca dreptul de acces la instanta presupune dreptul de a sesiza o instanta.

Care sa judece orice contestatie cu privire la drepturile cu caracter civil ale unui reclamant.

Cu alte cuvinte, este dreptul unei persoane de a declansa un proces civil.

Pentru ca reclamantul sa aiba in mod efectiv dreptul de acces la o instanta, si astfel dreptul la un proces echitabil sa capete eficienta scontata.

Partea care invoca o astfel de ingerinta in depturile sale mai trebuie si sa beneficieze si de alte drepturi.  

Cerinte pentru cererea CEDO privind dreptul de acces la instanta

Aspectele pe care le invedereaza trebuie sa fie examinate in mod efectiv de instanta.

Procesul trebuie sa se fi finalizat printr-o hotarare definitiva.

De asemenea, trebuie sa beneficieze un drept efectiv de acces atat la judecata de la intanta de fond cat si in caile de atac.  

In ce priveste dreptul de acces la instanta ,din jurisprudenta se cunosc cauze numeroase.

De exemplu, despre limitarea dreptului de acces la instanta ca urmare a legislatiei privind taxa de timbru.  

Taxa de tibru obiect al examinarii cererii CEDO

Astfel, in unele cauze, persoane cu venituri insuficiente au invederat faptul ca nu dispun de resurse suficiente.

Iar instanta nationala le-a respins cererea de scutire sau de reducere a taxei de timbru.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat ca obligatia de a plati in fata instantelor o taxa cu privire la cererile care s-au formulat nu reprezinta o limitare a dreptului de acces la o instanta.

Nici o incalcare a dispozitiilor art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Cerinta este insa ca sa fie respectate conditiile care rezulta din jurisprudenta Curtii.

Anume: legislatia referitoare la taxele de timbru sa o prevada.

Sa se urmareasca un scop legitim si sa fie proportionala cu scopul urmarit.   

Ate cauze privind dreptul de acces la instanta s-au referit la refuzarea dreptului de acces la dosar in cadrul unei procedure judiciare.

Necomuicarea documentelor in cadrul unui proces.

Interzicerea dreptului la derularea procedurii si a dreptului de a fi audiat, interzicreea accesului detinutilor la instante,  

Cererea CEDO, garantiile cele privind desfasurarea procesului

Acestea rezulta chiar din formularea art.6 parag.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Respectiv, termenul rezonabil, aspect aratat mai sus, precum si publicitatea dezbaterilor. A

lte garantii au rezultat din examinarea jurisprudentei in aceasta materie.

Astfel, printre cele mai  des invocate ingerinte privind incalcarea drepturilor omului sunt urmatoarele.

-respectarea principiului contradictorialitatii, ala egalitatii armelor;

-deficiente in motivarea hotararilor, instanta nu a examinat toate capetele de cerere formulate de parti; -impartialitatea judecatorilor, modul echitabil de desfsurare a procedurii in fata instantelor administrative;

-judecarea inechitabila a proceselor penale din punct de vedere al acuzailor

Alte articole de acelasi autor:

-Pentru ce motive a fost achitat inculpatul care a recunoscut infractiunea de trafic de droguri si in probatiune au fost folositi martori protejati;

In ce conditii se poate anula contractul in care una din parti profita de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părti;

Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.  

Cabinet avocat Tudor Ion Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro 0724260393  

Cabinet avocat Bucuresti, specializat in drept penal si civil.

Ne puteti contacta prin e mail office@avocat-

tudor.ro sau click aici.     

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

  Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

  Ești în căutarea acelui curs de social media care...