Stiri
31.9 C
Buzău

Recoltarea mostrelor biologice, nereguli in caz de conducere sub influenta alcoolului

Data:

Recoltarea mostrelor biologice este obligatorie in cazul savarsirii anumitor infractiuni. De exemplu, in cazul infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Activitatea de recoltare de mostre biologice trebuie sa respecte anumite reguli de procedura.

In caz contrar, persoanele implicate contesta in instanta procedura in care s-au recoltat probele biologice. De asemeni, valoarea alcoolemiei stabilite pana la acel moment procesual.

In procesele penale privind infractiunea de conducere a uni vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante se pot comite erori in privinta recoltarii mostrelor biologice..

Din acest motiv, este normal sa se cunoasca in ce ar consta aceasta procedura. Mai ales ca, persoana supusa unei astfel de proceduri, suporta si un stress suplimentar ca urmare a amenintarii unui prezumtiv caz penal.

Infractiunile contra sigurantei circulatiei rutiere

Art.336 din Codul penal incrimineaza infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aceasta face parte din categoria infractiunilor contra sigurantei circulatiei rutiere.

Forma de baza a infractiunii este conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea de a deţine permis de conducere.

Persoana are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Legea prevede ca se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

Forme agravante ale infractiunii

Infractiunea precizata are si forme agravante.

Persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute mai sus efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase.

Ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere. Sau, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. In acst caz pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Din examinarea formei de baza se poate constata ca pentru existenta infractiunii trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

-deplasarea vehiculului să se realizeze pe un drum public;

-conducătorul vehiculului sa aiba o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Pentru a se constata insa existenta celei de a doua conditii, a imbibatiei alcoolice, se procedeaza la recoltarea de mostre biologice de la persoanele implicate.

Reglementarea procedurii recoltarii de probe biologice

Procedura respectiva este reglementata in detaliu  prin ORDINUL NR. 1512 DIN 12/12/2013, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 1192/2014. 

Acest Ordin a fost emis pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice. In vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante.

Ori, a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.

Prin urmare, in cazul in care o persoana este supusa procedurii de recoltare a probelor biologice este benefica cunoasterea dispozitiilor ordinului mentionat.

Constituie un prilej de a constata daca acesta a fost respectat si eventual, de a contesta, in cazul unor nereguli.

In acest sens, este bine sa se cunoasca urmatoarele dispozitii :

Persoanele care dispun recoltarea de mostre biologice si locatia unde se efectueaza aceata procedura

Recoltarea mostrelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier se face:

-în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

-din dispoziţia organelor abilitate;

se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale;

-de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.

Recoltarea probelor biologice se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice.

Cine face recoltarea mostrelor biologice si ce consecinte are refuzul

Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier.

Poliţistul rutier completează şi semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.

Documentul este semnat şi de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării.

Recoltarea mostrelor biologice este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical.

Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical,conform legii.

Cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

Documentele care se cer persoanei de la care se face recoltarea

Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizează în baza următoarelor documente:

a)carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor români;

b)paşaport, carte de identitate, permis de şedere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor străini.

In situaţia în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menţionate.

iIentificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii persoanei în cauză prin metode şi mijloace specifice poliţiei.

Ce mostre biologice se recolteaza si conditiile de valabilitate a trusei standard

Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Acestea sunt aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 255/1134C/2000 şi cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.

Rezultatele obţinute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra probelor biologice  vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Prestaţia medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organismul unei persoane se realizează contra cost.

Costul prestatiei medicale de recoltare probe biologice

Costul prestaţiei medico-legale incluzând şi preţul trusei standard, se achită potrivit legii.

Mostrele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei   sunt reprezentate prin:

-sânge, pentru determinarea alcoolemiei.

Mostrele biologice se recoltează cu trusa standard. Aceasta trebuie să conţină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării alcoolemiei.

Sau cele prevăzute în anexa nr. 5, în vederea determinării prezenţei drogurilor în organism.

Refuzul de catre institutia medicala

Instituţia medico-legală poate sa refuze, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate. Daca se prezinta în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19.

Trusele standard se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale.

Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medico-legale. Sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de probe biologice.

Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate. Sau, cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul.

Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului probelor biologice dacă:

-prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală;

-conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei. Sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism.

Timpul de la producerea accidentului pana la recoltare si inregistrarea persoanei la unitatea unde se face recoltarea

Recoltarea probelor biologice se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora.

Data şi ora prezentării persoanei pentru recoltarea probelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistenţă medicală autorizată. Sau la instituţia medico-legală unde se efectuează recoltarea probelor biologice.

Intervalul de timp de recoltare a celor doua mostre

Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două mostre de sânge la interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare mostră fiind reprezentată de o cantitate de 10 ml.

Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sânge nu mai este necesară.

Poate fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.

Imediat după recoltare mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate. Acestea conţin o substanţă anticoagulantă.

Procedura recoltarii mostrelor biologice

Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tuburilor respective în vederea omogenizării.

Mostrele de sânge recoltate  se introduc în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.

În cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.

Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea mostrei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier.

Mostrele biologice recoltatese introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior va fi securizată.

Posibilitatea de a solicita recoltarea contraprobelor biologice

Dca persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicită şi recoltarea contra probelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.

Se recoltează cantităţi duble de mostre biologice care se repartizează în cele două truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzător.

Valoare de contraprobă poate avea şi proba biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize. Aceasta după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituţiei medico-legale.

In acest caz preţul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestaţiei medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor.

Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală.

Solicitarea interpretarii stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice

Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier. Dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră soldat cu decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.

Medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

Procedura de constatare a refuzului de a se recolta mostre biologice

Consimţământul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organism este prezumat.

Se pedepseşte conform legii, în condiţiile Codului de procedură penală:

=refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice.

Confirmarea refuzului se face de către poliţistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii.

Dispoziţiile se aplica si cand persoana aflată la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-legale, refuză să accepte recoltarea probelor biologice înainte de de sigilarea trusei standard.

Daca după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea probelor biologice. Se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat în trusa standard. Va fi semnat de către poliţistul rutier şi personalul medical, precum şi de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal.

Alte articole de acelasi autor 

Solutionarea plangerilor facute de copii se va putea face si prin Avocatul copilului;

Ce trebuie stiut despre cazurile in care este angajata răspunderea contractuala;

-infractiunile contra persoanei;

Ce este adopţia internaţională;

Ce a hotarat instanta suprema in legatura cu aplicarea de pedepse distincte cand acelasi inculpat savarseste infractiunea de trafic de droguri si infractiunea de detinere de droguri in vederea consumului propriu;

In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;

– Ce prevede Ordinul nr. 1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

-Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion ofera consultatii juridice in litigii privind circulatia rutiera.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...