Stiri
16.5 C
Buzău

Audierea inculpatului, cum sa procedezi sa-ti aperi cat mai bine drepturile

Data:

De audierea inculpatului in procesului penal depinde in mare masura solutia pe care instanta de judecata o pronunta in dosar. Mai depinde si punerea in valoare a circumstantelor favorabile persoanei ce face obiectul anchetei judiciare. Daca inculpatul nu reuseste sa demonstreze nevonavatia si imprejurarile favorabile inca de la urmarirea penala va trebui sa o faca in cursul judecatii. Este usor de inteles insa de ce, inca de la faza procesuala a urmaririi penale este necesar ca la audiere inculpatul sa valorifice cat mai bine imprejurarile care-l avantajeaza.

Din aceste motive, suspectul sau inculpatul ce urmeaza sa fie audiat trebuie sa fie informat despre procedura si cum sa procedeze sa-si dovedeasca sustinerile.

In vederea audierii, inculpatul sa faca demersuri sa fie asistat de un avocat competent

Ascultarea inculpatului implica o anumita procedura, pe care de multe ori inculpatul nu o cunoaste. Nu cunoaste nici probele din dosar din care rezulta fapta de care este acuzat. Anchetatorul i-a adus la cunostinta calitatea de suspect, astfel ca stie ca exista anumite dovezi in acuzare. Prin urmare, trebuie sa dispuna de o aparare cat mai buna si aceasta este posibila prin angajarea unui avocat bun.

Daca nu a angajat inca un avocat si anchetatorul insista sa se prezinte pentru audiere inculpatul are dreptul sa ceara un termen sa-si angajeze avocat.

Sau, daca circustantele sunt de asa natura incat aparatorul nu poate fi prezent poate uza de dreptul la tacere.

Sa cunoasca despre dreptul la tacere al inculpatului si, cand e cazul sa se foloseasca de acesta

Conform art.83 Cod procedura penala inculpatul are dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal. Atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă. Iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa.

Potrivit jurispundenței Curții Europene a Drepturilor Omului este dreptul inculpatului de a păstra tăcereacu privire la activitatea care îi este imputată, de a nu contribui la propria sa incriminare. Constituie o garanție fundamentală ce contribuie în mod efectiv la construirea unei fundații juridice pe care se va clădi un proces echitabi

De multe ori persoanele ascultate isi exprima indoieli cu privire la valabilitatea consemnarilor din declaratie si anchetei propriu-zise. Mai ales cand se exercita presiuni din partea anchetatorilor.

De aceea, cia avocat drept penal Bucurest cunosc ca este benefica audierea persoanelor in cursul procesului penal in prezenta unui avocat si trebuie sa se faca cu respectarea anumitor reguli.

Acestea pot fi reguli generale si speciale si in cazul in care nu se respecta, probele obtinute pot fi excluse din probatoriu la cererea avocatului.
Se cunosc situatii in care la audierea inculpatului s-au folosit constrangeri, s-a sugerat raspunsul convenabil anchetatorului. Consemnarea declaratiei s-a facut prin inserarea unor cuvinte care nu apartineau celui ascultat. Acesta nu le cunostea semnificatia juridica, dar le-a acceptat datorita emotiilor sau asigurarilor date de anchetator. Nu a fost respectat timpul legal in care se face audierea sau alte asemenea nelegalitati.

Sa aibsa cunostinta de principiile ce trebuiesc respectate la audierea inculpatului

O regula in ce priveste ascultarea si administrarea probelor este a principiului loialitatii administrarii probelor. Conform acesteia, este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe.
Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.

O alta regula este ca, atunci cand persoana audiata nu intelege limba romana, regula generala este ca audierea se face prin interpret desemnat de organul judiciar sau ales de parti.

Sa se respecte regulile speciale privind ascultarea inculpatului

Este posibil ca inculpatul sa fie afectat fizic sau psihic, sa prezinte semnele unei boli, situatie care trebuie adusa la cunostinta anchetatorului.

In acest sens, art.106 Cod procedura penala reglementeaza situatia in care în timpul audierii unei persoane aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei boli. Aceasta îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare. Organul judiciar dispune întreruperea ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic.
Persoanele arestate cunosc dificultatile transportului pe distante mari de la locul de detinere la cel al audierii. Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă. Si, dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
În cazul cand persoana audiata se afla in detentie sau în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90 ,ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.

Sa cunoasca situatiile cand asistenta juridica este obligatorie la audiere

Am intalnit situatii in care persoana care urma sa fie audiata a cerut sa fie asistata de un avocat, dar s-a lasat convinsa de anchetator sa dea intai o declaratie. I s-a promis ca va fi audiat ulterior in prezenta aparatorului.

Este posibil ca acea declaratie sa „cantareasca” destul de mult in solutia ce se va pronunta. Avocatul va incerca ulterior sa demonstreze ca nu a fost respectat dreptul la aparare, dar mai bine este sa previi astfel de situatii. 

Ascultarea suspectului si inculpatului reprezinta momente importante in desfasurarea procesului penal pentru ca aceste persoane cunosc cel mai bine imprejurarile si faptele ce urmeaza a se verifica.
Din proprie experienta cunosc ca in multe cazuri instanta de judecata a dat o importanta deosebita primelor declaratii date in cauza. Mai ales daca ulterior inculpatul si le-au schimbat, motivand ca doar atunci au spus adevarul.

Solutia este insa ca, inculpatul sa refuze audierea in absenta aparatorului si sa cunoasca situatiile cand asistenta juridica este obligatorie.

 1. a) Când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză. Când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză. Precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
  b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;
  c) în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Sa fie informat despre cum va decurge ascultarea inculpatului 

In multe cazuri inculpatul nu are cunostinta despre modul in care va decurge audierea sa,ceea ce ar putea fi perceput ca un element de emotie suplimentar. Ascultarea inculpatului este o activitate complexa si in acest scop s-au facut studii de psihologie si criminalistica. Cuprinde identificarea, ascultarea libera si punerea de intrebari, in final consemnandu-se declaratiile.

De aceea, inainte de audiere, inculpatul ar trebui sa fie informat despre modul cum se va proceda la ascultarea sa. Anume, la inceput se cunosc datele personale ale persoanei audiate, se consemneaza declaratiile. La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului. Cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă, situaţia militară, studiile. De asemenea, profesia ori ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv şi adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură.  Antecedentele penale sau dacă împotriva sa se desfăşoară un alt proces penal. Dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima.  Precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.
Întrebările de mai sus se repetă la audierile ulterioare doar atunci când organul judiciar consideră necesar.

Dupa care, organul judiciar comunica suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârşirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică a acestesteia.

Sa stie despre obligatia de a i se aduce la cunoştinţă inculpatului audiat drepturile prevăzute de art.83

Inculpatul ar trebui sa cunoasca inainte de audiere ce drepturi are. In acest sens, potrivit art.83 Cod procedura penala dispune.

 1. a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
  a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
  b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
  c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
  d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
  e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
  f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
  g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Aducerea la cunostinta a obligatiilor

-obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa. Iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
-obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.

În cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau inculpatului, i se aduc la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile. Aceste drepturi şi obligaţii i se comunică şi în scris, sub semnătură, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
Organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord. Ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.

Audierea inculpatului

Este bnefic ca suspectul sau inculpatul sa cunoasca cum va decurge audierea.

Eeste lăsat să declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări.

Se pun intrebari suspectului sau inculpatului
De mentionat ca suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.
În cursul audierii, suspectul sau inculpatul îşi poate exercita dreptul la tăcere cu privire la oricare dintre faptele ori împrejurările despre care este întrebat.

Sa cunoasca cum se consemneaza declaratiile la audierea inculpatului

Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris.
În declaraţie se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascultării. Se menţioneaza cine le-a formulat, ora începerii şi ora încheierii ascultării.
Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului.
Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în declaraţia scrisă.

Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului. De asemenea, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier. In plus, de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost prezenţi.  Precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.
În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă

Audierea inculpatului in cazul procedurii simplificate

In Codul de procedură penală se arata că: În cazurile în care acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață, președintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Dar si a înscrisurilor prezentate de părți și de persoana vătămată, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa aducându-i la cunoștință dispozițiile art. 396 alin. (10).

Situatia cand instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de către inculpat. In caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime. Iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpații minori, instanța va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative.  In cazul măsurilor educative privative de liberatate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.”

 Alte articole de acelasi autor

-Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.
-CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;
e infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
– Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;
– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort
www.avocat-tudor.ro
0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de Avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de drept penal.

Ne puteti contacta, dati click aici sau email office@avocat-tudor.ro

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Solutii dentare accesibile si profesionale

In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...