Stiri
35.4 C
Buzău

Contraventia constatata prin radar cum sa o contesti

Data:

Contraventia constatata prin radar, a depasirii vitezei legale, se poate contesta printr-o plangere impotriva procesului verbal de contraventie intocmit de agentul de politie.

Te poti adresa instantei daca vei considera ca nu ai depasit viteza legala maxima admisa sau daca, masurarea vitezei s-a facut in mod eronat cu aparatura neomologata si nneverificata metrologic. Ori, de catre agenti constatori neatestati ca operatori radar, cu radarul functionand in conditii incorecte din punct de vedere al normelor metrologice de utilizare.

Nu este un secret faptul ca uneori, agentii rutieri abuzeaza de dreptul de a aplica sanctiuni prin aceste mijloace tehnice de masurare a vitezei. De exemplu, amplasarea radarului in locuri care favorizeaza in mod natural depasirea vitezei legale sau dupa boscheti,etc.
Din aceste motive este bine sa cunosti cum sa te comporti cand esti depistat in trafic ca ai depasit viteza legala. Sa cunosti si normele legale si procedura pe baza carora sa poti contesta procesul verbal intocmit de agentul constator.

Cum te comporti cand esti oprit de agentul rutier pentru contraventia radar

Agentul rutier isi va declina identitatea, iti va cere actele si iti va spune ca ai depasit viteza legala. Este recomandabil sa ceri anumite explicatii despre fapta constata agentului rutier. Apeleaza acum la serviciile noastre de avocat barou Bucuresti si au cazul ca si rezolvat. 
In continuare, acesta va incheia procesul verbal de contraventie si iti va cere sa mentionezi daca ai obiectiuni. Daca nu esti de acord ca ai depasit viteza legala, completeaza rubrica respectiva din procesul verbal, urmand ca motivele sa le dezvolti in cererea de chemare in judecata.
De mentionat ca la momentul cand agentul rutier va opreste pentru depasirea vitezei legale, dvs. aveti dreptul sa-i solicitati urmatoarele documente:
-certificatul de omologare a aparatului radar de catre Biroul Roman de Metrologie Legala
-buletinul de verificare metrologica, in termen de 12 luni de la data efectuarii ultimei verificari
-autorizatia de operator radar.
In situatia cand lipsesc aceste documente, consemnati faptul in rubrica respectiva din procesul verbal de contraventie radar.

Contraventia radar, cum se contesta procesul verbal

Contestatia impotriva procesului verbal de contraventie se depune la registratura instantei. Aceasta este instanta de la locul unde s-a savarsit fapta de depasite vitezei de circulatie. Termenul de depunere plangerii este de 15 zile de la data la care ai luat la cunostinta de continutul procesului verbal.
La contestatie radar se ataseaza procesul verbal de contraventie. De asemenea, actele prin care intentionezi sa dovedesti ca nu ai comis fapta precum si taxa de timbru judiciar. Toate se depun in doua exemplare, din care unul pentru intimat, respectiv, politie.
Legalitatea procesului verbal, contraventia radar
Instanta sesizata cu judecare cauzei va analiza mai intai daca procesul verbal indeplineste conditiile de legalitate. Sanctiunea trebuie sa respecte norme aplicabile in domeniu, in caz contrar, va exista o incalcare grava a principiilor si normelor aplicate.
De aceea, la formularea contestatiei, legalitatea procesului verbal de contraventie radar este unul din primele subiecte pe care sa le ai in vedere.
Cel mai indicat pentru contestarea procesului verbal de contraventie radar este sa consulti un avocat specializat in domeniu. Acesta ar urma sa formuleze contestatia, va examina legalitatea procesului verbal de contraventie radar. Va avea in vedere in primul rand legislatia aplicabila la contestarea unui proces verbal de contraventie radar.
• Codul Rutier al Romaniei – Ordonanta de Urgenta nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice.
• Regulamentul de aplicare al Codului Rutier –privind circulatia pe drumurile publice.
• Ordonanta nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
• Norma de Metrologie Legala nr. 021-05/23 noiembrie 2005 – Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor.

Mentiunile obligatorii in procesului verbal privind contraventia radar

Procesul verbal de contraventie radar trebuie examinat si din perspectiva respectarii de catre agentul constatator a dispozitiilor art.16 din OUG 2/2001. Mai exact, daca exista motive de anulare a procesului verbal.
Conform acestui articol, procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu anumite mentiuni. Data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator. Datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului. Descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită. Precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.
De asemenea, indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia. Indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie. Posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate. Termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Mentiunile din procesul verbal in cazuri speciale de constatare contraventia radar

În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi alte date. Seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.
În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face alte menţiuni. Cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Lipsa mentiunilor obligatorii din procesul verbal contraventia radar, consecinte

Conform art. 17 din OG nr. 2/2001, lipsa mentiunilor obligatorii atrage nulitatea procesului-verbal. Sunt vizate, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului. In cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia. Sau, a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
Important de retinut ca, plangerea pentru anularea procesului verbal contraventie radar suspenda punerea in aplicare a sanctiunilor. Ca urmare, petentul va putea conduce vehiculul in continuare.

Aspecte specifice contestarii proceselor verbale contraventia radar

Depășirea vitezei legale este o contravenție constatată cu ajutorul mijloacelor electronice de măsurare. De aceea, inregistrările fac parte integrantă din procesul verbal pentru a se putea face dovada că înregistrarea este făcută în mod legal. Totodata ca, situația de fapt corespunde celei reținute de agentul constatator în procesul verbal.
Ca urmare, trebuie verificate mentiunile din procesul verbal specifice acestei contraventii, la regimul de viteza. De exemplu, daca agentul constatator a menționat corect numele străzii pe care contravenientul a depășit viteza legală. Daca a gresit, poate deduce că fapta contravențională nu există iar procesul verbal va trebui anulat.

Respectarea conditiilor de utilizare a cinemometrului

Vor fi verificate respectarea condițiilor de utilizare a cinemometrului. Utilizarea cinemometrelor folosite de Politia Romana la stabilirea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice sunt stabilite prin Norma de metrologie legala NML-021-05 din 23.11.2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 bis din 7.12.2005.
În conformitate cu prevederile art. 4 din norma mai sus menționată, înregistrarea trebuie să conțină mențiunea că a fost efectuată autotestarea cinemometrului, trebuie să fie efectuată numai de către operatori calificati. Numai de către aparate verificate metrologic care au fost marcate, sigilate și însoțite de buletinul de verificare metrologică.
Se verifica si starea de fapt constata de catre agentul de politie pentru a formula motivele pentru care considerati ca nu ati depasit viteza legala.
De aceea, trebuie sa solicitati instantei de judecata ca politia sa prezinte probele pe care s-a intemeiat procesul verbal. Acestea va trebui sa depuna inregistrarea video, fotografiile si documentele privind aparatul radar.

Verificarea fotografiilor si imaginilor video in cazul contraventiilor constatate prin radar

In ce priveste fotografia care atesta depasirea vitezei legale, aceasta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date. Data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate, imaginea autovehicului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia. Este insa posibil sa constatati ca nu contin sau nu pot indica culoarea masinii, numarul sau soferul acesteia. Ori, ca fotografiile sau filmele contin sau sunt marcate litera “T”. Ori, ca pe fotografii sau film nu apare data si ora la care a fost efectuata masuratoarea, valoarea vitezei.
De asemenea, daca in fotografie apar doua autoturisme si astfel nu se distinge care este cea care a depasit viteza legala.
Ca urmare, in ce priveste fotografia depusa ca proba de catre politie, va trebui sa examinati daca este in conformitate cu Norma de Metrologie Legala nr. 021-05, art. 3.5.1. Anume, inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele, data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate; imaginea autovehicului. Din imagine sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.

Functia de autotestare a cinemometrului

De asemenea, conformitatea cu dispozitiile art. 3.2.6. “Cinemometrul trebuie sa fie prevazut cu o functie de autotestare. Acesta sa poata pune in evidenta orice defect sau dereglare functionala, ce pot avea influenta asupra exactitatii de masurare. Aceasta functie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere in functiune a cinemometrului. Sa aiba si posibilitatea de a fi activata manual de catre operator, ori de cate ori se considera necesar. In cazul depistarii unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate, iar functionarea cinemometrului va fi blocata.
Este de observat ca, unele fotografii au inaintea cifrei de viteza trecuta litera “T”, ce ar reprezinta “Test” sau “Target” (tinta), adica aparatul isi facea autotestarea. Puteti cere in instanta sa se prezinte manualul cinemometrului-radar utilizat si sa demonstrati semnificatia literei T.

Omologarea aparatelor radar

Un alt aspect specific contestatiei impotriva procesului verbal contraventie radar este obligatia de a se mentiona toate datele referitoare la omologarea si verificarea aparatelor radar.
Aceasta deriva din dispozitiile art. 109 din OUG nr. 195/2002 republicata.
Agentul constatator nu face insa intotdeauna aceasta mentiune, ci doar: „a fost inregistrat de aparatul radar omologat si verificat metrologic”. Obligatia este insa sa consemneze marca, tipul, seria si numarul aparatului radar. In lipsa acestor mentiuni, contravenientul poate solicita administrarea probei cu buletinele de omologare si verificare metrologica si solicita constatarea nulitatii.

Aparatele de masurare a vitezei pot induce erori

Ca avocat in Baroul Bucuresti am aparat clienti in dosare de constatarea contraventiilor cu privire la fapte care incalca dispozitiile privind limitele de viteza. Am contestat uneori inregistrarea facuta de aparatul radar privind depăşirea cu numai 1 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv.
Asadar, pentru numai cu 1 km/h depasirea vitezei maxime depindea suspendarea sau mentinerea permisului de conducere.
Este evident ca si aparatele de masurare pot induce erori in astfel de cazuri. Uneori,chiar anumite obstacole au reprezentat factori de influenta, de eroare, care au putut afecta exactitatea masurarilor. Astfel incat sa nu apara in mod corect cerintele prevazute la pct.3.5.1 din NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 021-05 din 23 noiembrie 2005.

Preocupari legislative

Reglementarea acestui tip de contraventie a constituit obiectul preocuparilor legislative. In timp, au aparut modificari in ce priveste constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza:
-radarele nu vor mai putea fi ascunse;
-radarele nu vor fi insa presemnalizate, desi se preconiza astfel intr-o propunere anterioara de modificare a Codului rutier;
-radarele vor putea fi folosite doar pe masini inscriptionate;
-dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanta maxima de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere;
-echipamentele de masurare a vitezei vor trebui amplasate intr-un loc vizibil.

Dispozitiile art.109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice referitoare la constatarea contraventiilor radar privind limitele de viteza

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera. Politistii rutieri, respectiv politistii de frontiera sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive.
Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul verbal de constatare a contraventiei.
Constatarea contraventiilor cu privire la faptele care incalca dispozitiile privind limitele de viteza se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(4) Dispozitivele destinate masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate masurarii vitezei se utilizeaza la o distanta maxima de 10 metri de autovehiculele care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule care nu prezinta inscrisurile si insemnele distinctive, de catre politisti care nu poarta uniforme, cu inscrisuri si insemne distinctive, conform alin. (l) si care nu sunt amplasate in locuri vizibile.

Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate,profesionalism,loialitate fata de client;
www.avocat-tudor.ro
072426039
Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind contestarea amenzilor radar. Ne puteti contacta, clic aici si e mail office@avocat-tudor.ro

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...