Stiri
35.4 C
Buzău

Asiguratorul in asigurarea de raspundere civila delictuala calitate in care plateste despagubirea

Data:

Asiguratorul in asigurarea de raspundere civila delictuala calitate in care plateste despagubirea

Asiguratorul parte responsabila civilmente

Asiguratorul in asigurarea de răspundere civilă este obligat să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii.

Faţă de terţele persoane păgubite, asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite.

Dar, numai în limita obligaţiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.

Reglementarea legala, asiguratorul in asigurarea de raspundere civila

Conform art. 54 alin. 4 din Legea nr. 136/1995 Legea privind asigurările şi reasigurările în România. In cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, asiguraţii sunt obligaţi să se apere în proces.

Art. 24 alin. final C. pr. pen., dispune despre persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului. Aceasta este persoana responsabila civilmente.

În practică s-a ridicat si problema poziţiei asigurătorului şi a limitelor răspunderii sale în procesul penal.

In cazul producerii unui eveniment asigurat trebuie avut in vedere dispozitiile privind asiguratorul in procesul penal. Norma A.S.F. 23/2014, (modificată prin Norma A.S.F. 2/2015

De asemenea, Norma A.S.F nr. 21/2015) in ce priveste calitatea in care sta societatea de asigurari în procesul penal.

Daca in unul și același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în polița RCA.

Despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.

Asiguratorul in asigurarea de raspundere civila in procesul penal, cum se stabileste despagubirea

Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 54 din Legea nr. 136/1995.

In baza poliței RCA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si elementele cuprinse în formularul «Constatare amiabilă de accident.

Ori ,pe baza actelor eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicule. 

Totodata, pe baza înștiințării sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător.

Precum și a oricăror mijloace de probă, ori prin hotărâre judecătorească.

Stabilirea despăgubirilor se poate face în raport de documentele existente în dosarul de daună.

Trebuie sa rezulte răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului vehiculului asigurat în producerea pagubei.

Totodata, persoana păgubită sa faca dovada prejudiciului suferit.

Acestea pot fi:

-constatare amiabilă de accident;

-acte eliberate de persoanele care au competențe să constate accidentele de vehicul;

– înștiințare, procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător sau alte mijloace de probă

Calitatea, asiguratorului in asigurarea de raspundere civila in procesul penal

Societatea de asigurare are calitatea de asigurator de raspundere civila numai pentru opozabilitatea hotarârii în cazul prejudicierii unor terte persoane prin accidente de circulatie.

Conditia este  sa fi fost fost implicate autovehicule asigurate prin efectul legii.

În procesul penal, raspunderea pentru producerea accidentului revine inculpatului, parte principala în proces.

Dispozitiile art. 54 din Legea nr.136/1995, având aplicabilitate limitata în actiunea introductiva din procesul civil.

Nu ar putea sa fie extinsa, prin analogie, la actiunea civila din cadrul procesului penal.

Asa încât, nu dau posibilitate de obligare directa a asiguratorului la plata de despagubiri.

În materia raspunderii juridice civile a asiguratorului, în cadrul procesului penal se mai constata.

Ca urmare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate într-un astfel de contract sunt stabilite prin lege.

In raport cu dispozitiile de ansamblu ale Legii nr. 136/1995, astfel cum a fost modificata si completata.

Asigurarea de raspundere civila auto este un contract fortat.

De fapt, asiguratorul se obliga ca, în schimbul primelor de asigurare ce le încaseaza, sa acorde despagubiri .

Acestea sunt pentru prejudiciile de care asiguratii ar trebui sa raspunda fata de terte persoane pagubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, integritatii corporale sau vietii unor terte persoane.

Care este raspunderea asiguratorului in procesul penal fata de persoana prejudiciata

In materia asigurarii de raspundere civila auto, raspunderea asiguratorului fata de persoana prejudiciata este o raspundere contractuala.

Este asumata prin contractul de asigurare.

Raspundere directa, decurgând din achiesarea asiguratorului la riscurile conduitei asiguratului.

Prin acoperirea prejudiciului suferit de tertul victima a accidentului de circulatie, asiguratorul nu face o plata pentru faptuitor si nici alaturi de acesta.

Isi îndeplineste obligatia proprie, asumata prin contractul de asigurare.

El suportâ, în mod efectiv si definitiv, întregul prejudiciu cauzat din culpa asiguratului.

Ce a stabilit instanta suprema despre raspunderea asiguratorului

Decizia din 15 februarie 2016. Faţă de împrejurarea că, de principiu, părţile dintr-un contract de asigurare pot stabili întinderea despăgubirii.

Limitele în care asigurătorul de răspundere civilă obligatorie este ţinut să răspundă în procesul penal ca parte responsabilă civilmente sunt cele din contractul de asigurare.

Cu precizarea că în respectivul contract părţile nu pot stipula limite inferioare celor stabilite de autoritatea de supraveghere în materie.

In ceea ce priveşte răspunderea solidară sau exclusivă, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că dispoziţiile art. 49 şi ale art. 55 din Legea nr. 136/1995 instituie răspunderea exclusivă a asigurătorului pentru prejudiciile cauzate de asigurat.

Acest fapt este, de altfel, în acord, atât cu dispoziţiile legale care reglementează asigurarea de răspundere civilă obligatorie, cât, mai ales, cu cadrul contractual care fundamentează raporturile juridice dintre părţi.

Contract aleatoriu

Astfel, părţile încheie un contract aleatoriu, în care riscul producerii unei fapte prejudiciabile trece de la asigurat la asigurător.

Este asumat de acesta din urmă, care răspunde la producerea riscului asigurat, întrucât a încasat în acest scop o primă de asigurare stabilită în raport cu specificul riscului.

Ca urmare, obligaţia de dezdăunare a persoanelor păgubite prin infracţiune îşi are cauza în contraprestaţia asiguratului, respectiv în plata primei de asigurare.

Imprejurarea că asigurătorul răspunde în limitele prevăzute în contract şi că această limitare ar putea aduce atingere principiului reparaţiei integrale a prejudiciului nu justifică legal răspunderea solidară cu autorul faptei ilicite.

Solidaritatea nu rezultă din lege sau din contract, iar asigurătorul răspunde pentru asigurat în temeiul legii şi al contractului. 

Isi asuma o obligaţie proprie şi nefiind ţinut la reparaţie în condiţiile art. 1.382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, întrucât nu răspunde pentru o faptă prejudiciabilă pe care să fi comis-o alături de asigurat.

In realitate, răspunderea de care este ţinut asigurătorul R.C.A. este una limitată de contractul de asigurare şi de lege, aşa cum s-a argumentat în precedent.

Dar nimic nu împiedică antrenarea răspunderii civile delictuale a asiguratului, în temeiul principiului reparaţiei integrale a prejudiciului, pentru diferenţa de despăgubire nesuportată de asigurător.

Va stabili că în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente.

Are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare

Avocat Bucuresti civil si asigurari asigura asistenta juridica si reprezentare in litigii asigurari.

Alte articole de acelasi autor:

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO

In ce conditii esti cercetat pentru savarsirea unei infractiuni in cazul armelor neletale supuse autorizării conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor sau se suspenda dreptul de detinere,folosire arma

Ce prevede legislatia drogurilor daca consumatorul de droguri cercetat nu este cooperant cu procurorul sau nu isi da acordul pentru a fi inclus in programul de asistenta a persoanelor consumatoare de droguri;

–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.

-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;

–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;

-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;

–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

INTREABA UN AVOCAT
avocat Bucuresti civil Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client

Cabinet Avocat

avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...