Stiri
31.9 C
Buzău

Functionar public caruia i-a fost sustras carnetul de procese verbale motivele pentru respingerea apararii

Data:

Functionar public caruia i s-a sustras carnetul de procese verbale motivele pentru respingerea aparararii

Un functionar public aflat intr-o procedura disciplinara sau la instanta ar trebui sa cunoasca sau macar sa fie consiliat in ce priveste legislatia in domeniu.

In acest sens, consultarea unui avocat din Bucuresti specializat in contencios administrativ este recomandata.

Ce indatoriri au functionarii publici conform Statutului functionarilor publici

Cabinetul nostru de avocatura din Bucuresti este specializat in contencios administrativ.

Din acest motiv intre clientii notri figureaza si functionari publici.

Apeleaza la serviciile noastre cand au nevoie de consultanta juridica, asistare sau reprezentare in proceduri de contencios administrativ.

Functionarii publici, reglementare legala

O reglementare importanta privind indatoririle functionarilor publici este prevazuta in Legea privind Statutul functionarilor publici.

In acest sens se prevede ca, un functionar public are obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate, in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu.

Sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.

Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării.

Cu statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică.

Precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin.

Cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.

Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

Profesionalismul şi imparţialitatea

Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă.

Sa fundamenteze activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea

Sa nu aduca prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor.

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură.

Să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.

Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.

INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Codul administrativ, intrat recent în vigoare, stabilește ce abateri disciplinare ar putea comite  un funcționar public precum si sanctiunile ce se aplica.

Este vorba de fapte ce ar putea afecta bunul mers al administrației publice sau care ar putea afecta imagina și integritatea activității administrative.

Codul administrativ prevede si o listă cu faptele care sunt considerate abateri disciplinare pentru un functionar public:

-intârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

-neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

-absența nemotivată de la serviciu; nerespectarea programului de lucru;

-nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter.

Ce se intelege prin sanctiune disciplinara in cazul functionarilor publici

In doctrina s-a aratat ca, sancțiunile sant forme ale răspunderii juridice represive. 

Adică, mijloace de constrîngere aplicabile autorilor abaterilor disciplinare.

Ele au un caracter „intimidant” față de cei ce le comit. Urmaresc, într-un final, evitarea producerii pe viitor a unor fapte de acest gen.

Care este scopul sanctiunilor disciplinare in cazul unui functionar public

Scopul sancțiunilor disciplinare este apărarea ordinii de drept și educarea funcționarilor de a acționa în spiritul respectării și asigurării acesteia.

Evidențiindu-se astfel atît caracterul represiv și coercitiv al sancțiunii, cît și cel preventiv-educativ.

Dreptul la protectia imaginii

În art. 73 din Codul civil se prevede că orice persoană are dreptul la propria imagine.

În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a infaţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.

Art. 30 alin. 6 din Constituţia României  prevede ca, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Conform art. 74 din Codul civil, sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;

Speta privind nerespectarea de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna:

-anularea Deciziei emise de parata, prin care i-a fost aplicata sanctiunea disciplinara “mustrare scrisa”.

Sanctiune prevazuta de art. 77 alin.3 lit.a) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

La solicitarea instantei, conform art.13 alin.1 din Legea contenciosului administrativ  nr.554/2004, parata a comunicat intreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziei atacate.

Instanta retine ca reclamantul este functionar public-politist local si prin decizia emisa de parata a fost sanctionat disciplinar cu “mustrare scrisa”.

In fapt, s-a retinut ca abatere disciplinara “incalcarea cu vinovatie, a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detine.

Si a normelor de conduita profesionala prevazute de lege, respectiv, a plecat acasa cu carnetul de procese verbale care mai continea trei exemplare necompletate”.

La baza emiterii deciziei a stat Referatul intocmit de seful Serviciului cu privire la faptele reclamate.

S-a consemnat ca portbagajul autoturismului proprietate personala a fost fortat, din el fiind sustrase si ultimile trei file din carnetul de procese verbale.

Conform Regulamentului intern este interzisa luarea acasa a oricaror documente apartinand institutiei, fara aprobarea sefului compartimentului respectiv.

Raspunderea pentru pierderea, distrugerea, degradarea sau publicarea acestor documente revine persoanei care se face vinovata in acest sens.

Ce a comunicat parata despre functionarul public

Apararea reclamantului a fost in sensul dispozitiilor art. 78 alin.2 din Legea 188/1999 privind  Sanctiunile disciplinare.

Ca se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, lapropunerea comisiei de disciplina.

Sanctiunile nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public.

Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii.

Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care I se imputa se consemneaza intr-un process verbal.

Instanta retine ca cererea dedusa judecatii este neintemeiata.

Critica reclamantului privind persoana care aplica sanctiunea nu poate fi primita.

Sanctiunea “mustrare scrisa” poate fi aplicata direct de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, fara a fi necesara propunerea comisiei de disciplina.

De asemenea, se constata incalcarea dispozitiilor art.15 alin.5 din Regulament, interdictia de a lua acasa procesele verbale.

Ca exceptie, numai daca ar fi cerut aprobarea sefului de compartiment si acesta ar fi refuzat fapta ar fi fost justificata.

Or, reclamantul nu a dovedit ca inainte de savarsirea faptei a cerut aprobarea sefului de compartiment, astfel ca fapta constituie abatere disciplinara.

Pentru motivele aratate Tribunalul respinge cererea reclamantului, functionar public.

Alte articole:

-Pentru ce motive pot fi eliberati din functie sau destituiti functionarii publici si cand pot fi sanctionati disciplinar;

Cand se apreciaza ca un functionar a avut o purtare abuziva si fapta constituie infractiune

Ce trebuie avut in vedere in dosarele de evaziune fiscala in care inspectorii ANAF efectueaza investigatii in raport de dispozitiile Deciziei Curtii Constitutionale nr.72/2019 publicata in M.O. din 2.05.2019

In ce conditii inceteaza raporturile de serviciu pentru motive ce privesc persoana fuctionarilor publici si a celor cu statut special

Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;

-Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

-Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

-In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

-Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate, profesionalism, confidentialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinet Avocat Bucuresti contencios aministrativ

Ne puteti contacta click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...