Stiri
19.9 C
Buzău

Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal

Data:

Ce fapte pot constitui infractiunea de evaziune fiscala  prevazuta de Legea nr.241/2005 si care sunt trecute in cazierul fiscal

Frauda fiscală şi spălarea banilor sunt reglementate prin acte normative diferite.

Respectiv, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale la articolul 9 alin. 1 prevede ca urmatoarele fapte constituie infractiuni:

Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

-ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

-omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

-evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fi ctive;

-alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

-executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

-sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare,fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

-substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fi scală şi ale Codului de procedură penală

Constituie infracţiune de evaziune fiscala si urmatoarele fapte

 -fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control;

-refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verifi cărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie;

-împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale;

-reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă;

-deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

Tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate;

Stabiliea cu rea credinta a impozitelor, ca infractiune de evaziune fiscala

-stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări.

Sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

-tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.

 -stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.

Având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Alte articole de acelasi autor:

Accesul, fara drept, la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 360 Cod penal;

-Care sunt obligatiile conducatorului autovehiculului care se angajeaza in depasire si a celui depasit;

CALITATEA SOCIETATILOR DE ASIGURARE IN PROCESUL PENAL;

-Ce trebuie sa stim despre ce prevede Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Avocat Bucuresti

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...