Stiri
35.4 C
Buzău

In ce consta deosebirea dintre infractiunea de cumparare de influenta de infractiunea de dare de mita

Data:

Cumpararea de influenta, asemanari si deosebiri cu infractiunea de dare de mita

Cumpararea de influenta si darea de mita fac parte din categoria infractiunilor de coruptie, despre acest tip de infractiuni s-a spus ca ca sunt abateri de la moralitate, de la cinste, de la datorie.

Conform DNA, coruptia este o expresie a relației dintre autorități și cetățeni.

Reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.

Infractiunile de coruptie pedepsite de legea penala

Intre infractiunile de coruptie mentionate exista legaturi, asemanari si deosebiri.

Asa cum sunt intre dare de mita si luare de mita, trafic de influenta si cumparare de influenta, dar si intre cumparare de influenta si dare de mita.

Infractiunile de coruptie pedepsite de legiuitorul roman sunt urmatoarele:

 1. luarea de mita
 2. darea de mita
 3. traficul de influenta
 4. cumpararea de influenta
 5. infracțiuni considerate a fi asimilate infracțiunilor de corupție prevazute de Legea nr. 78/2000.

 Cumpararea de influenta

 • varianta tip, art.292 Cod penal 

In general, pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și, prin urmare sa fie supusă sancțiunii penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală.

 Elementele constitutive ale cumpararii de influenta rezulta din prevederile art.292 noul Cod penal.

Astfel, in varianta tip consta in  promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public.

Scopul prevazut de lege este pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Ori, să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.

Cumpararea de influenta, varianta atenuanta prevazuta de art.308 Cod penal

Potrivit dispoziţiilor art. 308 NCP, infracţiunea de cumpărare de influenţă există atât atunci când fapta săvârşită are legătură cu un funcţionar public.

Dar, şi în situaţia în care are legătură cu o persoana ce exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) NCP ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Cine poate fi autorul infractiunii

Autorul infractiunii poate fi, in principiu, orice persoana, respectiv:

 • statul
 • persoana fizica
 • persoana juridica
 • Se pedepseste participatia penala

Cerintele pentru existenta infractiunii de cumparare de influenta

 1. activitatea sa fie savarsita ca urmare a influenţei pe care vânzătorul de influenţă pretinde că o are asupra unui funcţionar public;
 2. activitatea să fie săvârşită de autor pentru ca traficantul de influenţă să intervină pe lângă un funcţionar public.
 3. Pentru a-l determina să îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri;
 4. activitatea să fie realizată înainte ca funcţionarul public, pe lângă care s-a promis că se va interveni, să fi îndeplinit actul ce intră în atribuţiile sale de serviciu sau, cel mai târziu, în timpul îndeplinirii acestuia.
 5. atitudinea autorului fata de fapta si urmarile ei, infracţiunea de cumpărare de influenţă se săvârşeşte numai cu intenţie directă, astfel ca tentativa la aceasta infractiune nu se pedepseste.

Semnificatia termenilor de cumparare de influenta si  functionar public

Prin cumpărare de influență se intelege modalitatea de a beneficia de relatiile, influența pe care o persoană o are sau lasă să se creadă că o are asupra unui funcționar public .

Specificul infractiunii consta in aceea ca, autorul are o are sau lasă să se creadă că o are influenta asupra unui funcționar public.

Notiunea de functionar public, cum este definita de art.175  Cod penal

Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

 • exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
 • exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
 • exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
 • De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
 •  
 • Pedeapsa pentru infractiunea de cumparare de influenta

Fapta se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţ.

Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

  Cand nu se pedepseste cumpararea de influenta

Din examinarea alin.(2) al art.282 alin.(2) Cod penal se constata ca făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

Trebuie precizat insa ca denunţul se va face mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la fapta respectiva.

In mod corespunzator, banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţul prevăzut în alin. (2).

Infractiunea de dare de mita este prevazuta de art.290 Cod penal

Darea de mită este oferirea de bani sau alte bunuri cuiva pentru ca acesta să ia o decizie sau să îşi îndeplinească o atribuţie de servici în favoarea celui ce a dat mita.

Darea de mită se caracterizează printr‐o acțiune de corupere exercitată de un particular asupra unui funcționar public sau a unei persoane cu atribuții de serviciu în serviciul unui funcționar public asimilat sau oricărei persoane juridice.

Asemanari si deosebiri intre cumpararea de influenta si darea de mita

 • Asemanari intre cele doua infractiuni

Cele doua infractiuni prezinta asemanari pentru ca ambele sunt infractiuni de coruptie. 

 Infractiunea de cumparare de influenta prezinta asemanari cu infracţiunea de dare de mită si in privinta modalitatii in care se realizeaza.

Astfel, in cazul infractiunii de cumparare de influenta autorul are o are sau lasă să se creadă că o are influenta asupra unui funcționar public.

Modalitatile prin care se comite infractiunea de cumpărare de influenţă pot fi realizate prin urmatoarele:

 • promisiunea;
 • oferirea;
 • darea de bani;
 • ori alte foloase unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public.

Modalitatea in care se comite darea de mita, consta in fapta unei persoane, de a:

 • promite;
 • de a oferi;
 • de a da, direct sau indirect bani ori alte foloase unui functionar, in scopul:
 • de a indeplini;
 • de a nu indeplini;
 • ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle  sale de serviciu;
 • ori in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.
 •  
 • Deosebiri intre cumpararea de influenta si darea de mita

In cazul dării de mită: promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se face pentru a cumpăra îndeplinirea sau neîndeplinirea activităţii funcţionarului public.

Pe cand infracţiunea de cumpărare de influenţă: activitatea se face pentru a cumpăra influenţa unui terţ asupra activităţii funcţionarului public.

 • Diferenta dintre cele doua infractiuni conform Deciziei nr.235A/2017 ICCJ Sectia Penala

A stabilit ca diferenţa dintre cumpărarea de influenţă şi darea de mită se produce în ceea ce priveşte subiectul pasiv.

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se face în cazul infracţiunii de dare de mită către cel care are îndatoririle de serviciu a căror îndeplinire, neîndeplinire, întârziere sau act contrar acestor îndatoriri se solicită.

În cazul infracţiunii de cumpărare de influenţă, actele de promisiune, oferire sau dare de bani, se exercită către o altă persoană decât funcţionarul ale cărui îndatoriri de serviciu sunt legate de banii sau foloasele în cauză.

Respectiv actele sunt făcute către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar.

Alte articole de acelasi autor:

– Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

– Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

– Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal

In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului;

Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.

Responsabilitate,profesionalism si confidentialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta in litigii de drept penal.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro.

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...