Stiri
38.7 C
Buzău

Vinovatia unei persoane, ce criterii se au in vedere conform exemplelor din practica instantelor

Data:

Vinovatia unei persoane, ce criterii se au in vedere conform exemplelor din practica instantelor

Vinovatia unei persoane trebuie stabilita cu certitudine in cazul in care  se pune problema tragerii la raspundere.

Daca nu a fost stabilita vinovatia unei persoane nu se poate concepe raspunderea pentru savarsirea unei fapte.

De exemplu, in dosarele penale se stabileste daca fapta a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege.

In cazul contraventiei se are in vedere acest aspect, daca fapta a fost comisa  sau nu cu vinovatie.

Vinovatia unei persoane in cauzele penale

Vinovatia in cauzele penale reprezinta o trasatura esentiala a infractiunii.

Priveste aspectul subiectiv al infractiunii, latura care cuprinde doi factori: unul de constiinta, altul de vointa.

Un criteriu pentru stabilirea vinovatiei unei persoane este cel al reprezentarii faptei.

Vinovatia exprima o anumita atitudine psihica periculoasa a infractorului fata de fapta si urmarile ei.

Pentru ca o fapta sa constituie infractiune, sa atraga aplicarea unei pedepse, nu este suficient ca ea sa apartina material faptuitorului.

Mai trebuie sa fie imputabila acestuia.

Daca fapta nu este comisa cu vinovatie, ea nu este imputabila celui care a savarsit-o.

Ca urmare, persoanei respective nu i se poate retine in sarcina.

Aspectul psihic privind vinovatia unei persoane

Referitor la aspectul psihic al vinovatiei unei persoane , in doctrina s-au formulat mai multe explicatii.

De exemplu, ca fapta si urmarile ei sunt concepute , meditate si orientate de constiinta, aici apare ideea de a savarsi o fapta precum si reprezentarea urmarilor ei.

Faptuitorul isi imagineaza mai intai actiunea sau inactiunea pe care are de gand sa o infaptuiasca, in vederea realizarii unii anumit scop.

Constiinta delibereaza asupra savarsirii faptei si asupra tuturor motivelor care pot determina luarea unei hotarari.

Decide daca fapta , asupra careia s-a purtat deliberarea , urmeaza a fi savarsita.

Odata terminat procesul psihic de luare a unei hotarari, se produce o trecere de la manifestarea de constiinta la manifestarea de vointa

Avem de-a face cu o rasfrangere a factorului constiinta asupra factorului vointa.

Prin intermediul acestuia din urma asupra faptei, ceea ce reprezinta aspectul catracteristic al vinovatiei.

Cum este reglementata vinovatia unei persoane in codul penal 

Art. 15 din Codul penal in vigoare se refera la trasaturile esentiale ale infractiunii .

Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala , savarsita cu vinovatie, nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o.

Se mai arata ca, Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

Legiutorul a mentinut vinovatia ca trasatura esentiala a infractiunii, ca si in codul penal anterior.

Codul penal in vigoare prevede in plus, ca trasaturi esentiale ale infractiunii si ca fapta sa fie nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o.

In codul penal anterior se prevedea ca infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala.

Noua formulare reprezinta o reglementare mai cuprinzatoare si completa a categoriei juridice privind infractiunea.

In ce situatii exista intentie directa si intentie indirecta

In cazul intentiei directa, faptuitorul prevede rezultatul faptei.

Prezinta insa importanta unele circumstante precum varsta si experienta de viata a faptuitorului.

De asemenea, faptuitorul urmareste producerea urmarii socialmente periculoase.

In cazul intentiei indirecte, faptuitorul prevede rezultatul faptei, nu urmareste producerea urmarii socialmente pericuuloase, dar o accepta.

Daca urmarea nedorita, dar acceptata este inevitabila, intentia nu este indirect, ci directa.

In ce situatie fapta este comisa din culpa

In cazul culpei cu prevedere, faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, rezultat pe care nu il accepta, socotind, fara temei, ca el nu se va produce.

Faptuitorul apreciaza in mod eronat ca rezultatul nu se va produce.

In cazul culpei fara prevedere, faptuitorul nu prevede rezultatul, desi putea si trebuia sa prevada.

In acest caz, spre deosebire de toate celelalte feluri ale vinovatiei, infractorul nu prevede urmarea faptei

O alta forma de vinovatie este praeterintentia si consta in suprapunerea unei culpe peste o intentie directa.

Faptuitorul urmarind producerea unui rezultat prevazut de legea penala, dar se produce un rezultat mai grav, pe care faptuitorul nu-l prevede, dar putea si trebuia sa-l prevada, sau il prevede, dar nu-l accepta.

Speta privind vinovatia unei persoane intr-o cauza penala

În cauza au fost efectuate cercetari retinandu-se ca partea vatamata a cumparat din Germania un cap tractor TIR si o semiremorca.

Le-a încredintat celor doi inculpati administratori la o firma care avea ca obiect si transport international, bunurile urmand sa fie restituite.

Parchetul a dispus neînceperea urmaririi penale fata de cei doi inculpati.

Ce acuzatii a adus partea vatamata

Impotriva acestor solutii a formulat plangere partea vatamata.

Instanta le-a admis, a desfiintat cele doua încheieri si a retinut cauza spre judecata.

Motivarea ca în cauza sunt elemente care conduc la concluzia ca inculpatii au savarsit infractiunea de abuz de încredere, înselaciune, fals si uz de fals.

Elementele intentionale ale infractiunii de abuz de încredere si  înselaciune rezulta din conduita celor doi inculpati.

Astfel, inculpatii, cu buna stiinta si prin manopere dolosive au înscris semiremorca în circulatie cu numar preferential.

Au incercat sa induca ideea ca bunul este proprietatea lor.

Ce a retinut instanta

Din probele dosarului rezulta ca inculpatii au mers în Germania la vanzator.

Au încercat sa-l determine pe acesta din urma sa anuleze factura initiala.

In aceasta partea vatamata figura la rubrica cumparator si sa încheie un nou act prin care cumparatori sa fie ei.

În ceea ce priveste pretul.

Partea vatamata a împrumutat de la o banca din Italia suma de 33.000 euro pentru care achita lunar rate.

Intentia inculpatilor de a folosi autovehicolul în mod fraudulos.

Rezulta si din folosinta acestuia sub aparenta calitatii de proprietar.

Acest fapt a determinat  partea vatamata sa ceara indisponibilizarea acestuia cu sprijinul organelor de politie.

A fost depistat în trafic si au executat ordonanta de instituire a sechestrului.

Toate aceste aspecte conduc clar spre conturarea vinovatiei celor doi inculpati sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz de încredere si înselaciune.

Folosirea autovehicolului sub aparenta de proprietar si prin încercarea de a le înmatricula pe numele lor.

Semiremorca a fost înmatriculata sub numele lor prin manopere dolosive, act care urmeaza sa fie anulat.

Inculpatii au savarsit infractiunea de fals si uz de fals.

Instanta urmeaza sa retina vinovatia inculpatilor si sa dispuna condamnarea inculpatilor la pedepse orientate spre minimul special prevazut de lege.

Criteriile avute in vedere de instanta la aplicarea sanctiunii

Analizand persoana fiecarui inculpat si modul concret de savarsire a faptelor.

Instanta va dispune suspendarea executarii pedepsei.

Li se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor in materie.

Pe latura civila instanta va obliga inculpatii în solidar cu partea responsabila civilimente la plata despagubirilor civile.

Reprezenta lipsa de folosinta a autovehicolului precum si a pretentiilor asa cum au fsot stabilite prin expertizele efectuate în cauza.

Speta privind vinovatia unei persoane in cazul unei contraventii

Contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției s-a aplicat petentului sancțiunea amenzii de 1.000 lei.

S-a retinut contravenția prevăzute de art. 132 pct. 22 și sancționată de art. 133 alin. 1 lit. c din Legea nr. 295/2004.

Fapta de a fi purtat cu ocazia participării la o adunare publică autorizată, la centura, la vedere, în toc, un pistol cu bilă de cauciuc, pe care îl deține legal.

Procesul verbal de contravenție contestat a fost semnat de către petent.

A menționat la rubrica obiecțiuni că recunoaște și regretă fapta comisă.

Instanta a facut aplicarea dispozitiilor art. 34 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor).

A constatat ca plangerea contraventionala formulata de petent a fost depusa in termenul prevazut de lege.

Adica in termen de 15 zile de la data inmanarii procesului verbal de constatare a contraventiei.

A analizat legalitatea si temeinicia procesului verbal contestat, conform art. 34 alin.1 din OG nr.  2/2001.

Nu au fost identificate cauze de nulitate expresa a acestuia.

Au fost respectate, la completarea sa,  dispozitiile art. 10, art. 1 7 si  art. 19 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

 Sanctiunea contraventionala dispusa fiind individualizata in concordanta cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ.

Fapta retinută in sarcina contestatorului, instanta retine dispozitiile art. 132 pct. 22 din Legea nr. 295/2004.

Este considerată contravenție neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 62 cu privire la portul de arma.

Art. 62 din același act normativ statuează ca este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare.

Anume, in locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol si adunari publice.

De asemenea, in alte locuri in care folosirea acestor arme este interzisa prin lege .

Deosebirea formei de vinovatie a contraventiei fata de o infractiune

Asemenea  unei infracțiuni, contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege.

Contraventia are un obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latura obiectiva si o latura subiectiva.

  In ceea ce priveste latura obiectiva , aceasta consta in actiunea sau inactiunea descrisa in norma de stabilire si sanctionare a contraventiei.

In urmarea pe care comportamentul ilicit il produce si in raportul de cauzalitate care trebuie sa existe

Textul legal desemneaza exact fapta care constituie contravenție.

In speta de fata, textul art. 132 pct. 22 din  actul normativ aplicabil in cauza desemneaza actiunea incriminata ca fiind portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare.

In locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol si adunari publice, precum si in alte locuri in care folosirea acestor arme este interzisa prin lege .

Din procesul verbal de contravenție coroborat cu recunoașterea faptei de către petent, în cuprinsul plângerii contravenționale, rezulta ca sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei reglementate de art. 132 pct. 22 din Legea nr. 295/2004 .

Cum a motivat instanta retinerea vinovatiei

Rezulta ca fapta de savarsirea careia se face vinovat petentul a fost corect retinuta de catre agentul constatator.

Este indeplinita  conditia tipicitatii.

Fapta retinuta in sarcina petentului este antijuridica , reprezentand o atingerea adusa ordinii juridice existente.

Acest lucru rezulta si din limita minima a amenzii contraventionale intr-un cuantum extrem de ridicat .

Fapta este comisa cu vinovatie.

Aceasta conditie presupune ca persoana care a comis actul incriminat sa fi realizat, la momentul comiterii acelui act, implicatiile sale si sa fi putut determina efectele acestuia).

Criteriile avute in vedere cand a individualizat sanctiunea

Sanctiunea este corect individualizata.

Se are in vedere situatia de fapt retinuta in procesul verbal de constatare a contraventiei.

Respectiv faptul ca petentul, cu ocazia participării la o adunare publică autorizată, a purtat la centura pantalonului, la vedere, în toc, un pistol, cu bilă de cauciuc, pe care îl deține legal.

Sanctiunea amenzii contraventionale a fost aplicata in limitele prevazute de actul normativ.

Este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.

In aprecierea gradului de pericol social al faptei au fost avute in vedere imprejurarile comiterii faptei.

Faptul ca petentul a purtat , cu ocazia participării la o adunare publică autorizată, la centura, la vedere, în toc, un pistol cu bilă de cauciuc.

Modul si de mijloacele de savarsire a acesteia, de urmarea produsa.

Petentul a periclitat asigurarea liniștii publice și a încălcat regimul armelor și munițiilor, astfel cum este reglementat prin lege ) .

De ce nu a aplicat sanctiunea cea mai usoara

La stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia.

Contestatorului fiindu-i aplicata amenda spre limita minimă prevazută de lege .

Instanta nu va aplica sanctiunea avertimentului. Gradul de pericol social al faptei nu  impune o asemenea sanctiune.

Sanctiunea avertismentului nu este in masura sa disciplineze conduita petentului si sa previna savarsirea de noi contraventii.

Stabilirea unui minim  special intr-un cuantum ridicat duce la concluzia ca fapta este considerata de legiuitor ca prezentand o gravitate sporita .

Fata de considerentele anterior invocate si de dispozitiile legale aplicabile in cauza. Instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.

Alte articole de acelasi autor:

In ce situatie nu este informata legal persoana despre prelucrarea datelor sale personale si are dreptul sa ceara stergerea acestora si cum rezulta din practica instantelor

Cum procedeaza instanta daca parintii firesti refuza adoptia copilului;

–In ce conditii o persoana poate fi condamnata pentru punerea in circulatie;

-In ce situatii martorul care nu declara realitatea nu este condamnat pentru infractiunea de marturie minicinoasa;

-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;

–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine;

-Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

–Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

INTREABA UN AVOCAT

https://avocat-tudor.ro

avocat_tudorion@yahoo.com

0724260393

Cabinet avocat Bucuresti Tudor Ion

Contacteaza-ne cum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...