Stiri
35.4 C
Buzău

Viciile ascunse ale constructiilor, cum procedam si conditiile de raspundere ale persoanei vinovate

Data:

Viciile ascunse ale constructiilor, cum procedam si conditiile de raspundere ale persoanei vinovate

Viciile ascunse ale constructiilor si alte deficiente provoaca uneori discutii intre proprietari si constructor. Nu este de dorit sa descoperi vicii ascunse ale unui imobil pe care cu multe eforturi financiare ai reusit sa-l cumperi.
Mai ales ca ai semnat un contract de vanzare-cumparare in care vanzatorul a garantat pentru viciile ascunse. Din doferite motive este posibil ca in calitate de cumparator sa nu fi observat ca imobilul prezinte defecte de constructie.

Pentru ca sa nu ajungi in instanta cu o actiune in raspunderea vanzatorului pentru vicii trebuie sa inspectezi cu mare atentie proprietatea la momentul achizitiei. Ar fi bine daca la momentul cumpararii ai beneficia de asistenta de specialitate din partea unui arhitect, proiectant sau expert imobiliar. Acestia pot sa ajute, sa verifice proprietatea si sa evidentieze acele defecte de constructie care ulterior s-ar dovedi a fi vicii ascunse.

Cum il apara legea pe proprietar de viciile ascunse ale constructiilor si lucrului vandut

Daca totusi, constructia prezinta vicii ascunse, exista remedii juridice pentru tragerea la raspundere a persoanei vinovate.
Mai intai, legea dispune ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrului vandut este datorata de vanzator. Art.1672 alin.(3) Cod civil prevede ca una din obligatiile vanzatorului este să îl garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi viciilor bunului.
Art.1707 din Codul civil dispune ca, vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat. Sau, care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Legea prezinta si o definitie a ceea ce se intelege prin viciu ascuns. Viciul ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.
Se constata  si care trebuie sa fie conduita cumparatorului la data predarii, adica, sa fie prudent si diligent.

Codul civil dispune ca garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul insa nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.
În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.

In situatia in care partile nu au convenit altfel, vânzătorul este obligat să garanteze contra viciilor ascunse. Chiar şi atunci când nu le-a cunoscut. Clauza care înlătură sau limitează răspunderea pentru vicii este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut. Ori, daca trebuia să le cunoască la data încheierii contractului.

Garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii executate este datorata si de alte persoane

Alte reguli specifice in ce priveste viciile ascunse le gasim in reglementarea contractului de antrepriza.
Conform art. 1851 Cod civil, prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, sa execute o anumita lucrare, materiala ori intelectuala. Sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret. Dispozitiile se aplica si antreprizei pentru lucrari de constructii, daca sunt compatibile cu regulile particulare prevazute pentru acest contract.

Art.1879 Cod civil reglementeaza raspunderea pentru vicii in contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii. Arata ca termenele de garanţie contra viciilor lucrării sunt cele stabilite de legea specială.

Se mai precizeaza ca garantia pentru viciile ascunse ale lucrarii executate este datorata si de alte persoane.
In ce priveste arhitectul sau inginerul. Sunt exonerati de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă dovedesc că acestea nu rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor pe care le-a furnizat. Dacă este cazul, din vreo lipsă de diligenţă în coordonarea sau supravegherea lucrărilor.
Antreprenorul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că viciile rezultă din deficienţe ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacă dovedeşte că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile arhitectului sau ale inginerului.
Acestia pot fi exonerati de răspundere dacă dovedesc că aceste vicii rezultă din deciziile impuse de beneficiar. Respectiv, în alegerea solului sau a materialelor ori în alegerea subantreprenorilor, a experţilor sau a metodelor de construire. Exonerarea de răspundere nu operează atunci când aceste vicii, deşi puteau să fie prevăzute în cursul executării lucrării, nu au fost notificate beneficiarului. Prevederile art. 1859 rămân aplicabile.

Dispozitiile legii privind raspunderea antreprenorului

Daca cumparatorul unui imobil descopera vicii ascunse ale constructiei, acesta din urma are posibilitatea sa formuleze o cerere de chemare in judecata. Poate solicita tragerea la raspundere a persoanei vinovate, inclusiv antreprenorului.
Legea nr.10/1995, republicata, privind calitatea in constructii este o lege speciala. Dispune ca, antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale imobilului survenite intr-un termen de 10 ani de la receptia imobilului. Garanteaza calitatea constructiei in sine, indiferent de persoana care o detine in proprietate.

Studiu de caz privind viciile ascunse ale constructiilor

Instanta a retinut ca, pentru constructia edificata de intimata sunt incidente disp. art. 29 din Lg. 10/1995.
Raspunderea pentru viciile ascunse ale constructiei revine potrivit obligatiilor mai multor persoane. Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii. Executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat, Obligatia subzista pentru viciile ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii. Dar si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
Retinand ca termenul de prescriptie incident in cauza este cel de 10 ani, iar nu cel de 3 ani, instanta fondului a respins exceptia prescriptiei in ceea ce priveste viciile ascunse.

Literatura de specialitate despre viciile ascunse ale constructiilor

S-a aratat, chiar daca antreprenorul este legat contractual de beneficiarul constructiei, el datoreaza garantia, atat in temeiul contractului incheiat cu beneficiarul,cat si in temeiul legii. Garantia nu poate fi suprimata sau redusa, nici macar prin contract, o asemenea clauza fiind lovita de nulitatate absoluta.

In ce priveste obligatia de garantie pentru vicii ascunse. S-a aratat ca este ascuns acel viciu pe care cumparatorul nu l-a cunoscut, si, dupa imprejurari, printr-o verificare normala dar atenta. nici nu putea sa-l cunoasca,nefiindu-i comunicat nici de catre vanzator.
Este un viciu ascuns in sensul unei deficiente care face lucrul total impropriu utilizarii conform destinatiei sale.

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii 
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții. Executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat. RToti raspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării. Precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Subdobanditorul constructiei are dreptul sa-l actioneze in judecata pe antreprenor. In acest sens, art.1282 ali.(2) Cod civil dispune ca drepturile, precum și, în cazurile prevăzute de lege, obligațiile contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai părților.
Odată cu proprietatea cumpărătorul dobândeşte toate drepturile şi acţiunile accesorii ce au aparţinut vânzătorului,inclusiv in ce priveste viciile ascunse ale bunului.

Alte articole de acelasi autor
-In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;
Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;
Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;
-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.
-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;
-Renuntarea la judecata.
–Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;
–Avocat dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...