Stiri
35.4 C
Buzău

 Traficul de persoane, cand consimtamantul victimei nu este liber  

Data:

In caz de trafic de persoane, inculpatii se apara deseori ca victimele si-au dat consimtamantul. sa desfasoare activitatile pe care le-au propus.

In realitate, nu se poate aprecia ca a existat un consimtamant liber, in cunostinta de cauza atat timp cat victima  se afla intr-o situatie de vulnerabilitate.

Lipsa oportunitatilor de munca, lipsa de educatie, probleme in familie.

Potrivit unor statistici, Romania este una din  tarile care exporta cele mai multe persoane traficate din Europa.

Victimele sunt recrutate prin diverse anunturi inselatoare sau prin persoane cunoscute.

Cand ajung la destinatie pot insa cade prada exploatarii sexuale sau altor forme asemanatoare.

Cabinetul de avocat Tudor Ion va acorda consultanta, asistenta si reprezentare in litigii de trafic de persoane.

Cum este reglementat traficul de persoane in Codul penal

Legislatia noastra penala incrimineaza faptele de exploatare a unei persoane si de transformarea acesteia ca sursa de castig.

Autoritatile iau masuri pentru protejarea risculuide a deveni victime ale traficarii. Infractiunea de trafic de persoane este reglementata in art.210 Cod penal.

Consta in recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul expliatarii acesteia, savarsit prin anumite actiuni.

Constrangere, rapire,inducere in eroare sau abuz de autoritate. Profitand de imposibilitatea de a se aparasau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane.

Prin oferirea, darea acceptarea sau primirea de bani.

In alte imprejurari de foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane.

Modalitati de realizare a traficului de persoane

Din textul de lege rezulta actiunile prin care se poate savarsi infractiunea de trafic de persoane.

-recrutarea unei persoane inseamna descoperirea unei persoane susceptibile de a fi exploatata si determinarea acesteia sa devina victima a exploatarii.

-transportarea consta in actiunea de a dispune si realiza schimbarea locului de cazare sau in care se afla ascunsa ori este exploatata o persoana.

-primirea este actiunea de a prelua, a lua pe seama sa o persoana, in scopul exploatarii sau inlesnirii exploatarii acesteia.

In varianta agravanta se retine traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.

Cerintele esentiale pentru existenta traficului de persoane

Pentru existenta infractiunii de trafic de persoane trebuie indeplinite anumite cerinte.

Cerinta esentiala este ca actiunile sa fie savarsite prin anumite modalitati.

Constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate.

Ori, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa.

Sau, de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane.

Prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane,

De exemplu, modalitatea de constrangere pote fi savarsita sub forma amenintarii sau a lovirii.

O alta cerinta este ca infractiunea sa aiba ca scop exploatarea unei persoane.

Cerinte privind consimtamantul victimei

 Consimţământul victimei, pentru a fi sub incidenta legii penale trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii:
a)să fie vorba de un bun sau de un interes de care titularul
 poate dispune;

b)fapta consimţită să nu lovească într-un
alt interes superior (bune moravuri, ordine publica sau 
 alt interes colectiv);
c) consimţământul să fie valabil exprimat.

Consimtamantul victimei nu justifica infractiunea de trafic de persoane

Conform art.210 alin.(3) Cod penal (3) consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.

Din practica instantelor se cunoaste ca modalitatea inducerii in eroare este des folosite in traficul de persoane.

Victima este indusa in eroare de traficant prin prezentarea unor informatii false despre tipurile de servicii pe care acesta le ofera.

Incearca sa o convinga ca ii asigura conditii de deplasare si loc de munca in alt stat si ii cere sume de bani in avans.

O clarificare importanta a fost adusa de legiuitor pentru ca imprejurarea a fost des invocata in cazul inculpatilor.

Anume, existenta consimţământului persoanei victimă a traficului, care insa nu constituie cauză justificatifiva.

Clarificarea adusa de instanta despre existenta consimtamantului victimei

Intr-o speta privind consimtamantul victimei, instanta suprema a aratat ca, același mod de operare a fost folosit de inculpat și pentru a duce în Grecia alte doua persoane.

Ulterior, în timp ce inculpatul îi readucea în țară pe cei doi, a fost oprit și interogat de autoritățile române pentru fapta de trafic de persoane.

Fără însă ca acest incident să îl fi alarmat în vreun fel pe inculpat, care și-a continuat activitatea.

Prin folosirea unor mecanisme de constrângere a victimelor, concretizate, printre altele, în înșelare, presiune psihică, izolare, agresiune verbală sau fizică.

 Consecința este alterarea unui eventual consimtamant inițial, exprimat de victima.

Vulnerabilitatea victimelor

Se datoreaza lipsei experienței de viață a unora.

Situațiile familiale, gradul ridicat de sugestibilitate, lipsa educației, instruirii sau oportunităților de angajare.

Lipsa unei culturi a migrației, le-a plasat în situații de inferioritate.

In acest context este exclusă ideea exprimării unui consimtamant liber și în cunoștință de cauză de către acestea.

În condițiile expuse anterior, victimele s-au confruntat cu situația inexistenței unei opțiuni.

Au fost practic constrânse să accepte conduita ce li se impunea, respectiv munca „la negru”, în orice condiții de remunerare, muncă, protecție, securitate a muncii etc.

Ce a retinut instanta despre traficul de persoane

Instanța a apreciat că fapta constituie trafic de persoane.

Inculpatul sprijinit de alte persoane a racolat, a transportat ori a transferat un număr de 31 de persoane în scopul exploatării acestora prin muncă în Grecia.

A obținut din această activitate și beneficii de ordin pecuniar prin încasarea unor comisioane.

Sunt intrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de trafic de persoane în formă agravată și continuată,

Mecanisme de constrângere a victimelor

Se concretizeaza  printre altele în înșelare, presiune psihică, izolare agresiune verbală sau fizică.

Cconsecința este alterarea unui eventual consimtamant inițial exprimat de victima.

Exploatarea prostitutiei si traficul de persoane

Exploatarea include cel puțin exploatarea prostituției altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală.

Munca sau serviciul forțat, inclusiv cerșitul, sclavia sau practicile similare sclaviei, aservirea, exploatarea activităților infracționale sau prelevarea de organe.

Consimțământul unei victime a traficului de persoane la exploatare, indiferent dacă este intenționat sau efectiv, este irelevant atunci când a fost folosit oricare dintre mijloacele prezentate.

Atunci când faptele menționate la alineatul (1) sunt îndreptate împotriva unui copil, acestea constituie infracțiunea de trafic de persoane.

Chiar dacă nu a fost folosit niciunul dintre mijloacele menționate.

Dreptul la despagubiri in cazul infractiunii de trafic de persoane

Există mai multe modalități de a solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Pentru ca instanța penală să aibă temei pentru a se pronunța asupra despăgubirilor, victima trebuie să introducă o acțiune în justiție.

Solicita obținerea de despăgubiri constituindu-se parte civilă în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri echitabile din partea autorului infracțiunii,.

Victima trabuie sa aprecieze asupra prezentei la audiere. Aceasta poate fi reprezentată de un avocat și își poate prezenta pretențiile în scris înainte de audiere.

Procedura 

Victima trebuie să facă dovada leziunii fizice suferite prin intermediul unor probe (certificate medicale, facturi, etc.).

În practică, are loc urmarirea penala, dupa care, in functie de pozitia autorului, în timpul ședinței de judecată, instanța va audia martorii și celelalte parti implicate.

Directiva 2011/36/UE prevede si dreptul la despagubiri al victimelor

Respectiv, dreptul de a avea acces la mecanismele existente de despăgubire a victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și cu intenție.

Statele membre ar trebui să promoveze măsuri pentru a-i încuraja pe autorii infracțiunilor să despăgubească în mod corespunzător victimele în cursul procedurilor penale.

Victimele au dreptul de a obține, în cadrul procedurilor penale, într-un termen rezonabil, o hotărâre privind despăgubirile pe care trebuie să le plătească autorul infracțiunii.

Excepție, cazul în care legislația națională prevede că o astfel de hotărâre se pronunță în cadrul altor proceduri judiciare.

Victimele au dreptul la restituirea, fără întârziere, a bunurilor proprii.

Cu excepția cazului în care acestea sunt absolut necesare pentru desfășurarea procedurilor penale) care au fost recuperate sau puse sub sechestru în cursul procedurilor penale.

Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 

Strategia de combatere a traficului de persoane (2021-2025) este axată pe prevenirea infracționalității.

Aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune.

Se bazeaza pe reducerea cererii care favorizează traficul.

O alta directie este destrămarea modelului de afaceri al traficanților, atât online, cât și offline.

Comisia va purta un dialog cu furnizorii de internet și cu companiile din domeniul tehnologiei. Scopul este reducerea numărul cazurilor de utilizare a platformelor online pentru recrutarea și exploatarea victimelor.

Protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, cu un accent special pe femei și copii.

Strategia vizează ameliorarea procesului de identificare timpurie a victimelor și îndrumarea acestora către serviciile de asistență și protecție.

Cum este prevazut traficul de persoane in Directivele UE

Pe plan international au fost adoptate declaratii politice care incrimineza traficul de persoane.

Conventia Natiunilor Unite, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane.

In special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate,

In acceptiunea Uniunii Europene, traficul de persoane” este definit in articolul 2 din Directiva 2011/36/UE.

Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză.

Modalitatea consta, sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere.

Prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profi tând de starea de vulnerabilitate.

Sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.

O stare de vulnerabilitate înseamnă o situație în care persoana în cauză nu poate decât să se supună abuzului implicat, neavând o alternativă reală sau acceptabilă.

Legislatia noastra penala incrimineaza faptele de exploatare a unei persoane si de transformarea acesteia ca sursa de castig.

Autoritatile iau masuri pentru protejarea risculuide a deveni victime ale traficarii.

Infractiunea de trafic de persoane este reglementata in art.210 Cod penal.

Consta in recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul expliatarii acesteia, savarsit prin anumite actiuni.

Constrangere, rapire,inducere in eroare sau abuz de autoritate. Profitand de imposibilitatea de a se aparasau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane.

Prin oferirea, darea acceptarea sau primirea de bani. In alte imprejurari de foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane.

Articole ale autorului

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;

–Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;

–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

Cabinet Avocat

0724260393

Cabinet avocat Bucuresti.

Contacteaza Cabinet avocat Tudor Ion click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...