Stiri
31.9 C
Buzău

Sanctionarea disciplinara a politistului, conditiile care trebuie respectate

Data:

Sanctionarea disciplinara a politistului nu se poate face decat cu respectarea unor anumite condiii.

Polițistul răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

In cazul in care le incalca cu vinovatie intervine raspunderea disciplinara.

In Legea nr.360/2002,care reglementeaza statutul politistului sunt prevazute faptele care constituie abateri disciplinare, sanctiunile ce se pot aplica precum si procedura urmata intr-un asemenea caz.

Cu toti cunoastem ca exercitarea functiei de politist implica uneori prin natura sa riscuri deosebite.

De aceea, in lege se arata ca poliţistul este funcţionar public cu statut special.

Investit cu exerciţiul autorităţii publice.

Care poartă, de regulă, armament şi uniformă, şi exercită atribuţii date în competenţa Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române.

Sau a celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor prevăzute la art.140 alin.(1). 

De ce politistul are un statut special

Statutul special politistului este conferit de natura şi condiţiile speciale de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

De riscurile misiunilor îndeplinite, care pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a familiei sale.

De obligaţiile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale şi incompatibilităţile specifice.

Dar şi de drepturile profesionale şi compensatorii acordate în condiţiile legii. Exercitarea autorităţii publice

Autoritatea publică cu care este învestit poliţistul se exercită exclusiv în scopul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

Al asigurării respectării legii şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

In interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi Statului Român, în limitele fixate de lege.

Ce abateri pot conduce la sanctionarea disciplinara politistului

In situatia in care se constata incălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu va fi angajata răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

Cu toate acestea, este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Ce fapte sunt considerate abateri disciplinare ale politistului

Conform art.57 din lege, constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:

-comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;

-neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;

-întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;

-refuzul nejustificat de a indeplini o atriburie de serviciu cuprinsa in fisa postului
-depăşirea atribuţiilor de

serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;

-absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

-producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Administraţiei şi Internelor;

-încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
-nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
-imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;

-intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

– încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.

Ce sancţiuni disciplinare pot fi aplicate poliţiştilor 

a) mustrare scrisă;
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani;

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;
e) destituirea din poliţie.

In ce constau sanctiunile pentru abaterile  disciplinare ale politistului

(2) Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat.

(3) Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul administrativ de sancţionare.

(4) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare.

În cazul amânării promovării în grade profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.

(5) Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut.

Se realizează prin eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de bază al gradului profesional deţinut.

În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.

(6) Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.

Pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) poate dispune atenţionarea poliţistului.

În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv şi nu produce consecinţe asupra raportului de serviciu.

Dupa ce principii se aplica sanctionarea pentru abaterile  disciplinare ale politistului

a) prezumţia de nevinovăţie – poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare – se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa, de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;

c) celeritatea procedurii – cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;

d) contradictorialitatea – asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;

e) proporţionalitatea – asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;

f) unicitatea sancţiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

g) legalitatea sancţiunii – sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1).

Cum se desfasoara procedura disciplinara de sanctionare a politistului

Legea prevede ca procedura disciplinară nu este publică.

Citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii.

Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării procedurale.

Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în apărare.

Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv rapoarte de expertiză extrajudiciară.

Poliţistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală ori de Corp, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori neprezentarea poliţistului ales/desemnat nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare.

Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:
a) şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;

b) poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;
c) poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 623 alin. (1);

d) poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de disciplină, d

Cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot aplica fără consultarea consiliului.

Alte articole de acelasi autor

-Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Ce afirmatii a facut Bogdan Olteanu la iesirea din arest ca urmare a judecarii masurii preventive si acuzatiei privind infractiunea trafic de influenta;
Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.
-Infractiunile contra persoanei

Cabinet Avocat


0724260393
avocat-tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocatura Tudor Ion va poate ajuta in litigiile privind sanctionare abateri disciplinare politisti. Ne puteti contacta, dati click aici au email office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...