Stiri
35.4 C
Buzău

Sanctionarea contraventiilor, motive de anulare proces verbal

Data:

                                                   

Este posibil sa fii sanctionat pentru o contraventie din domeniul rutier dar consideri ca nu esti vinovat.

Trebuie sa formulezi o plangere contraventionala pe care, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Sa o adresezi judecatoriei din raza de competenta unde a fost constata fapta.

Vei solicita anularea procesului-verbal de contraventie.

Motivele pe care le  vei putea invoca pot fi, in functie de situatia concreta a fiecarui caz.

Sanctionarea contraventiei, mentiuni obligatorii in procesul verbal

-lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;

-numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia;

-a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Aceste motive sunt prevazute in mod expres in art. 17 din OUG nr. 2/2001.

Nu este normal sa lipseasca descrierea faptei contraventionale, sa fie imposibila descifrarea intelesului consemnarii datorita scrisului ilizibil.

Ori, sa existe stersaturi, toate acestea pot sa reprezinte motive de nulitate a procesului-verbal.

Intr-o astfel de situatie persoana sanctionata nu va putea sa inteleaga acuzatia ce i se aduce.

Astfel sa-si formuleze o aparare eficienta.

Instanta nu va dispune de datele necesare in vederea stabilirii corecte a situatiei de fapt si sa exercite controlului judecatoresc.

Sanctionarea contraventiei pentru omiterea din procesul-verbal de contraventie a uneia din mentiunile prevazute in art. 16 din OUG nr. 2/2001

Conditia este ca prin aceasta modalitate sa se fi cauzat o vatamare.

Astfel, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:

-data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

-datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;

-descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită.

Precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei.

De asemenea, la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;

Posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;

termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Sanctionarea contraventiei incazul cetatenilor straini

In procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date in cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate:

-seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

Daca este cazul unui  contravenient minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor.

Sau, ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

Sanctionarea, contravenientul este persoană juridică

In procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia.

Precum şi datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.

În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.

Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Procesul-verbal de contraventie este comunicat

Este necesar sa nu se depaseasca un termen de 30 de zile de la data cand a fost intocmit.

https://avocat-tudor.ro

Av. Tudor Ion

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion ofera consultanta in litigii contrventii.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro.

Contacteaza-ne acum

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.


Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...