Stiri
35.4 C
Buzău

Procesul verbal de contraventie, exemple si speta cand nu este completat corect

Data:

Prin procesul verbal de contraventie rutiera se aplica sanctiuni contraventionale.

Agentul constatator trebuie sa respecte insa conditiile de fond si forma pentru intocmirea procesului verbal de contraventie.

In caz contrar, se va constata nelegalitatea aplicării sancțiunilor și anularea procesului-verbal de contravenție.

Procesul verbal de contraventie este reglementat in OG 2/2001

Regimul juridic al contravențiilor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare.

Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul, amenda contravențională, prestarea unei activități în folosul comunității.

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului.

Sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.

Or, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.15 din Ordonanta dispune ca aceasta se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute.

Ori,  în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Cine poate incheia procesul verbal de contraventie

Legea prevede mai multe persoane ce pot fi agenti constatori.

Primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitaţi.

Persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale.

De prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti. Precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Contraventiile constatate de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne

Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată mai multe tipuri de contravenţie.

-privind apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice;

-regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice;

-alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Atributii noi ale Politiei locale

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea OG 195/2002

Prin acest proiect se dau noi atribuţii poliţiei locale.

Aceasta va avea dreptul de a solicita informaţii cu privire la cei care conduc pe drumurile publice.

Pot fi solicitate de la proprietari sau de la cel care este deţinătorul mandatat al autovehiculului.

La solicitare, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice în termenul indicat în cuprinsul solicitării.

Respectiv, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Poliția locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice.

Procesul verbal de contraventie trebuie citit cu atentie de cel sanctionat

Procesul-verbal de contravenție trebuie sa contina o serie de date in mod obligatoriu iar acestea trebuie completate corect.

Daca politistul nu a procedat astfel, poti contesta procesul verbal si instanta de judecata poate dispune anularea acestuia.

Din acest motiv trebuie sa citesti cu atentie procesul verbal de contraventie.

Este posibil ca agentul sa nu fi trecut numele sau intreg la rubrica ‘agent constatator”, datele tale de identificare sa fie trecute gresit.

Ori, situatia de fapt sa fie consemnata in procesul verbal, gresit, confuz . Sau, la modul general ori fara elementele de identificare necesare.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate.

Ori documentele in bazacărora se fac menţiunile prevăzute in procesul verbal de contravenție.

În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.

Ce a hotarat instanta suprema despre  descrierea faptei in procesul verbal de contraventie 

Prin Decizia 13/2018,  ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului.

Instanta a fost sesizata despre interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 si 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale. 

Atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art.16 din in Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Ce prevede art.16 din OUG 2/2001 despre procsul verbal de contraventie

Art. 16 din OUG 2/2001 prevede ce date cuprinde procesul-verbal de constatare a contravenției.

-data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;

-datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal. Ocupația și locul de muncă ale contravenientului;

-descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită.

Prezinta importanta descrierea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

De asemenea, indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția.

Indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație.

Posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

Termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

Ce prevede art.17 din OUG 2/2001 despre procesul verbal de contraventie

Conform art.17 din OUG 2/2001 un proces-verbal prin care se aplică o amendă trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi valabil.

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului.

In cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Acestea atrag nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.

dacă agentul de politie a omis să completeze vreuna dintre aceste rubrici, sau nu le-a complet corect instanta poate admite contestatia.

Cum se comunica procesul verbal de contraventie

Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului.

Se face  menţiune în acest sens în procesul-verbal iar contravenientul va semna de primire.
În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesulverbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator.

Termenul este de cel mult două luni de la data încheierii.
Comunicarea procesului-verbal de contraventie se face prin poştă, cu aviz de primire.

Sau prin afişare ladomiciliul sau la sediul contravenientului.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen.

Acesta este de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Studiu de caz privind proces verbal de contraventie completat incorect si anulat

Instanta a examinat procesul-verbal atacat prin prisma cerinţelor prevăzute de art. 17 OG nr. 2/2001.

Lipsa acestora putând fi invocată de către instanţă din oficiu şi fiind sancţionată cu nulitatea absolută.

Instanţa reţine nelegalitatea procesului-verbal din data de 05.01.2020.

Se reţine că, deşi procesul-verbal contestat cuprinde menţiunile privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator.

Numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită împreună, şi a fost încheiat de către un agent constatator competent, constând în poliţist rutier.

Conform art. 109 din OUG 195/2002, procesul verbal este nelegal întocmit în ceea ce priveşte data comiterii presupusei fapte contravenţionale.

Ce a retinut instanta despre completarea incorecta a procesului verbal

Instanţa reţine că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat la data de 05.01.2020. In cuprinsul acestuia se menţionează că petentul ar fi comis o faptă contravenţională la data de 05.01.2019.

La aceasta data petentul nu deţinea permis de conducere, acesta fiind emis la data de 28.10.2019 (f. 4).

Ambele părţi au arătat faptul că presupusa faptă contravenţională a fost comisă la data de 05.01.2020.

In cuprinsul procesului-verbal a fost consemnată data de 05.01.2019. Instanţa reţine că există o neregularitate a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Prin prisma dispoziţiilor art. 17 OG nr. 2/2001, lipsa acestora fiind sancţionată cu nulitatea absolută a procesului-verbal.

Faţă de toate aspectele expuse, dată fiind şi poziţia de recunoaştere a intimatei.

întrucât data faptei reţinută nu a fost indicată în mod corect de agentul constatator, în temeiul art. 34 din O.G. 2/2001.

Instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petent.

Va anula procesul-verbal de contravenţie din data de 05.01.2020 , înlăturând sancţiunile aplicate prin acesta.

Alte articole de acelasi autor:

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri pentru accidente in cadrul procesului penal?;

Cum pot fi evitate accidentele auto si contraventiile prin conducerea preventiva;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

Accidente – Despagubiri accidente rutiere;

Raspunderea in cazul accidentelor rutiere;

-In ce situatii asiguratorul acorda despagubiri, pentru ce suma, la ce persoane si ce fel de bunuri;

-A fost achitat pentru evaziune fiscala pentru ca expertiza judiciară are valoarprobatorie superioară față de constatările efectuate de inspectorul antifraudă;

In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;

-Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca

s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;

Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanta in litigiile privind procese verbale de contraventie.

Luati legatura cu noi, clic aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...