Stiri
35.4 C
Buzău

Pentru ce motive a respins instanta suprema emiterea unui mandat european de arestare pentru un cetatean roman

Data:

Pentru ce motive a  respins instanta suprema emiterea unui mandat european de arestare pentru un cetatean roman

 

 • Pentru ce fapte s-a solicitat predarea catre autoritatile franceze

In speta, autoritățile judiciare franceze au emis pe numele persoanei solicitate un mandat european de arestare prin care este solicitat un cetatean roman în vederea cercetării pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, comisă în cadrul unui grup infracțional organizat – bunuri ce provin din furturi comise în cadrul unui grup infracțional organizat și spălarea sub formă calificată a produselor unei infracțiuni.

 

In mandatulu european de arestare,se reține că persoana solicitată este urmărită penal în Franța pentru săvârșirea faptei de tăinuire comisă în cadrul unui grup infracțional organizat privind bunuri ce provin din furturi comise în cadrul unui grup infracțional organizat și spălare sub formă calificată a produselor unei infracțiuni, reținându-se cu privire la aceasta că trăiește în concubinaj., care are un mod de viață ce nu corespunde cu veniturile sale licite.

 • Ce a retinut instanta suprema

Parchetul a solicitat admiterea cererii de punere în executare a mandatului european cu consecința emiterii unui mandat de arestare provizorie, în vederea predării autorităților franceze.

 

-Instanta suprema a constatat că în sarcina persoanei solicitate nu s-a reținut că s-ar fi deplasat vreodată pe teritoriul Franței, nici că a participat la comiterea vreuneia dintre infracțiunile expuse, și nici că ar fi primit sau spălat vreunul dintre produsele infracțiunii, singurul fapt reținut în sarcina persoanei solicitate fiind acela că trăiește în concubinaj astfel încât, în cauză, este incident unul dintre motivele de refuz ale executării mandatului european de arestare, respectiv cel prevăzut de art. 98 alin. (2) lit. e) Legea nr. 302/2004 – mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României.

 

-în legislația română tăinuirea săvârșită de un membru al familiei, potrivit art. 270 alin. (3) C. pen., nu se pedepsește.

-potrivit art. 86 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare va conține următoarele informații:

 1. a) identitatea și cetățenia persoanei solicitate;
 2. b) denumirea, adresa, numerele de telefon și fax, precum și adresa de e-mail ale autorității judiciare emitente;
 3. c) indicarea existenței unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătorești executorii având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 88 și 96 din prezenta lege;
 4. d) natura și încadrarea juridică a infracțiunii, ținându-se seama mai ales de prevederile art. 96;
 5. e) o descriere a circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;
 6. f) pedeapsa pronunțată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracțiunea săvârșită;

 

-mandatul european de arestare emis de autoritățile franceze pe numele persoanei solicitate nu îndeplinește condițiile de formă și de fond, conform dispozițiilor mai sus menționate, prevăzute de art. 86 lit. e) din Legea nr. 302/2004, întrucât nu conține o descriere a circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare al persoanei solicitate, fiind necesar să se precizeze activitatea infracțională reținută în sarcina acesteia.

-mandatul european de arestare descrie o situație legată de alte persoane respectiv B., C., D. și E., singura referire la persoana solicitată fiind că trăiește în concubinaj.

 

Înalta Curte constată că nu este îndeplinită condiția prevăzută de dispozițiile art. 98 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 302/2004, republicată, fiind incident unul dintre cazurile de refuz al predării persoanei solicitate, respectiv mandatul european de arestare se referă la posibile infracțiuni comise pe teritoriul României și, totodată, nu sunt îndeplinite condițiile de formă, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile art. 86 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 302/2004, referitoare la conținutul mandatul european de arestare, privind descrierea circumstanțelor, momentul, locul și gradul de implicare al persoanei solicitate.

Pentru toate aceste aspecte, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația declarată de Parchet.

 

 • Ce este mandatul europrean de arestare

Legea nr. 302/2004 reglementeaza dispozitiile privind mandatul european de arestare aratand ca acesta este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, a judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate(art. 84 alin. (1) din lege)

In acelasi articol se mai arata ca mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei – cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L/190/1 din 18 iulie 2002.

 

 • In ce cazuri se poate refuza executarea mandatului european

de arestare

Autoritatea judiciară română de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare în următoarele cazuri(art.98 alin.(2) din Legea 302/2004):

-în situația prevăzută la art. 96 alin. (2) din prezenta lege; în mod excepțional, în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislația română nu impune același tip de taxe sau de impozite ori nu conține același tip de reglementări în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar ca legislația statului membru emitent;

-când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeași faptă care a motivat mandatul european de arestare;

-când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetățean român sau trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent;

-când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte într-un alt stat terț care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiția ca, în caz de condamnare, sancțiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost grațiată potrivit legii statului de condamnare;

-când mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României;

-când mandatul european cuprinde infracțiuni care au fost comise în afara teritoriului statului emitent și legea română nu permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara teritoriului român;

-când, conform legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române;

-când o autoritate judiciară română a decis fie renunțarea la urmărirea penală, fie clasarea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare sau a pronunțat, față de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleași fapte, care împiedică viitoare procedure.

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce trebuie sa stim despre infractiunile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

Asigurarea de raspundere civila in noul Cod civi;

– In ce domenii va poate consilia un avocat specializat in drept penal;

 Partajul bunurilor comune in urma unui divort;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

– CARE ESTE OBIECTUL DREPTULUI FINANCIAR.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, professionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...