Stiri
38.7 C
Buzău

Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

Data:

Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica

 

Imagini pentru imagini cu transport rutier

 • In ce scop a fost emisa Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015

Ordonanţa Nr.8 din 28.01.2015 a fost emisa in scopul  stabilirii cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale ordonanţei se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.

 

 • Cine efectueaza controlul in trafic

Astfel,controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 • Cine efectueaza controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de

transport rutier

De asemenea,controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

In mod evident ca si politistii rutieri pot efectua astfel de controale.

 

In ce priveste coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014,acesta este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.

 

În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.

 

 • Ce fapte reprezinta incalcari ale ordonantei si constituie contraventii:

Precizarea este ca,acestea constituie contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Dupa cum se va obsrva,faptele sunt clasificate in incalcari foarte grave,grave si minore.

 

a)depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea

f)utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto

g)conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;

h)alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;

i)intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;

j)prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.(

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore

c)depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

g)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

h)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

j)diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;

l)utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

m)remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

n)echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

o)echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

p)înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;q)conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;

r)utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

s)operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;

ş)utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;

t)utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;ţ)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;

u)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;

v)numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;

w)prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;

x)refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

y)neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;

z)neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;

 1. aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
 2. bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
 3. cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
 4. dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;
 5. ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;
 6. ff) numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
 7. gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore

b)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă

f)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia; g)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;

h)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;

l)lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile

m)nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

n)utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;

o)nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;

p)neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

q)neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;

r)ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;

s)utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;ş)data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta

t)valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

ţ)nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;

u)lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

 

 • Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor

Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:

a)depăşirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;

h)diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj

;j)diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus

;k)diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal

l)nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;

m)utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;

n)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;

o)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;

p)locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;q)numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;

r)valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

s)ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;

ş)simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Activitatea unui avocat specializat in drept penal;

-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;

PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;

ARESTAREA PREVENTIVA

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...