Stiri
16.5 C
Buzău

Ordonanta de plata, cum procedezi daca debitorul nu plateste suma datorata

Data:

Ordonanta de plata este o procedura speciala ce permite celui ce o foloseste sa obtina rapid un titlu executoriu asupra unei creante.

De exemplu, un client nu achita factura restanta pana la termen si nici pe cale amiabila. Intr-o astfel de situatie, pentru recuperarea rapida a creantelor dumneavoastra, puteti folosi ordonanta de plata.

Avantajele ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata prezinta  avantaje pentru beneficiar fata de procedura contencioasa. Timpul de solutionare prin aceasta din urma poate fi mai mare. Prin ordonanta de plata, daca debitorul nu formuleaza contestație, ordonanta va fi emisa la cel mult 45 de zile de la depunerea cererii;

Subliniem ca procedura este facultativa, beneficiarul avand de ales intre cele cea contencioasa si ordonanta de plata. Cu toate acestea, este recomandabil sa se utilizeze ordonanta de plata pentru recuperarea debitelor daca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate.

Condițiile de admisibilitate ale ordonantei de plata

Sunt conditii generale precum capacitatea procesuală, calitatea procesuală, interesul și formularea unei pretenții.

Condiții speciale care condiționează admisibilitatea procedurii ordonanței de plată.

Obiectul ordonanței de plată il constituie creanțele privind obligația debitorului de a plăti o sumă de bani. Nu pot face obiectul ordonanței de plată, creanțele care au alt obiect.

Asadar, ordonanța de plată nu condiționează cuantumul creanțelor imputate, poate avea ca obiect o creanță cu valoare sub 10.000 lei. Intereseaza doar suma nu și valoarea acesteia.

Ordonanta de plata implica o procedura prealabila

In primul rand urmeaza sa trimiteti debitorului o somatie prin care ii solicitati plata sumei datorate in timp de 15 zile de la primirea acesteia. Somatia poate fi trimisa ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui executor judecatoresc.

In cazul in care debitorul nu achita suma restanta pana la termen va folositi de procedura de ordonanta de plata sesizand instanta competenta. Veti fi citatat pentru a oferi explicatii suplimentare si in vederea obtinerii unei intelegeri pentru efectuarea platii. Debitorul are dreptul de a contesta creanta. Daca isi exercita dreptul, iar instanta decide ca aceasta contestatie este intemeiata, cererea dumneavoastra va fi respinsa. Trimiterea somatiei are ca efect faptul ca intrerupe prescriptia extinctive.

Efectele neindeplinirii procedurii prealabile

Neindeplinirea procedurii prealabile duce la respingerea ca inadmisibila a ordonantei de plata Exceptia neparcurgerii procedurii prealabile poate fi invocata numai de parat, prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.

Cererea de ordonanta de plata este o adevarata cerere de chemare in judecata.  Trebuie sa indeplinesca conditiile prevazute de lege in acest sens. De asemenea, trebuiesc indeplinite si alte conditii de catre persoana care cere obligarea debitorului: sa aiba calitatea de creditor,sa dovedeasca un interes in exercitarea cererii,sa formuleze o pretentie,obligarea debitorului sa execute obligatia.

Conditii prevazute de Codul de procedura civila

Codul de procedură civilă contine dispozitii referitoare la ordonanta de plata.
Conform prevederilor art. 1013 procedura ordonanței de plată este aplicabilă în privința creanțelor certe, lichide și exigibile.  Trebuie sa constea din obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil. Inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatate printr-un înscris. Ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
Nu sunt incluse în sfera de aplicare creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă.

Ce inseamna creanta certa, lichida si exigibila

Pentru admisibilitatea cererii de emitere a ordonanţei de plată, trebuie indeplinite câteva condiţii esenţiale:
-trebuie să existe o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
Creanţa este certă atunci când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Asupra sa nu există nicio situaţie litigioasă.
Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat. Sau, când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui.
Obiectul creanţei în procedura specială a ordonanţei de plată nu poate fi decât o sumă de bani. Cuantumul acesteia, afară de obligaţiile accesorii ce o însoţesc, trebuie să fie determinat. Astfel de creanţe au întotdeauna caracter lichid, faţă de creanţele al căror cuantum urmează să fie stabilit pe cale judecătorească. Spre exemplu sumele decurgând din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.

Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului a ajuns la scadenţă, sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Somatia adresata debitorului

Conform art.1014 din Codul de procedura civila, procedura ordonantei de plata incepe obligatoriu cu o somatie adresata debitorului.
Creditorul se adreseaza prin executorul judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Prin somaţie îi pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Somația trimisă de creditor întrerupe prescripţia extinctivă potrivit dispoziţiilor punerii în întârziere prevăzute la art. 2540 Cod civil.

Ce cuprinde cererea privind ordonanţa de plată

In procedura ordonantei de plata se face o analiza sumara a fondului,fapt ce se refelecta si in continutul cererii de sesizare a instantei.
a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz,
denumirea şi sediul creditorului;
b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică. In cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul. Codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului. Ori, de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;
c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată. Perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;

d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;
e) semnătura creditorului.

Ce se anexeaza la cerere

La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somaţiei menţionate mai sus, se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.
Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.

Procedura de judecata in cazul ordonantei de plata

Art.1015 prevede ca, daca debitorul nu plateste in termenul prevazut la rt.104 alin.(1),creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata. Instanta competenta este  instanta competenta pentru judecarea fondului in prima instanta.
In procedura ordonantei de plata se administreaza proba cu inscrisuri,astfel cum rezulta din art.1020 si 1021 din Codul de procedura civila.

Alte articole de acelasi autor

-In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala;
-Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Cabinet avocat Tudor Ion va poata ajuta in procedura ordonantei de plata.

Luati legatura cu noi click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro
Profesionalism, responsabilitate, loialitate fata de client.

Cabinet Avocat


0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...