Stiri
16.5 C
Buzău

Obligatia de citare, daca afli intamplator de proces cum procedezi

Data:

Instanta are obligatia de citare a partilor in proces, masura constituie o garantie a respectarii dreptului la aparare si la un proces echitabil.

Se intampla insa ca citarea partii sa se faca la o adresa unde aceasta nu mai locuieste efectiv.

Partea citata astfel ar putea doar la finalul procesului sa afle cu surprindere ca figureaza intr-un dosar civil sau penal in care s-au dispus masuri.

Cunosc cazuri in care, partea a aflat ca este parte in proces in urma verificarii portalului instantelor sau a fost anuntata de cunostinte.

In asemenea cazuri se apreciaza ca citarea partii este nelegala.

Fara sa fie legal citate partile nu cunosc despre proces, despre data şi locul unde acesta se desfasoara.

In procesul civil regula este insa citarea părţilor. Numai în cazurile în care legea prevede în mod expres ca partile nu se citeaza, judecata cauzei poate avea loc fără citarea acestora.

Codul de procedura civila prevede insa remedii pentru partea nelegal citata.

Solutia este sa va adresati instantei, sa exercitati o cale de atac, care poate fi, dupa caz, apel, recurs sau contestaţia în anulare.

Obligatia de citare legala

Prin cererea de chemare in judecata partile sunt obligate sa precizeze mijloace de comunicare folosite. Acestea pot fi domiciliul, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica.

In cazul reprezentarii partii prin avocat, este obligatorie si indicarea datelor de identificare ale avocatului.

Pe baza acestor date, judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara daca legea nu dispune altfel.

Cu alte cuvinte, instanta poate hotari asupra unei cereri numai daca partile au fost citate.

Ori, daca s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, in afara de cazurile in care prin lege se dispune altfel.

Instanta are insa si posibilitatea sa amane judecarea si sa dispuna citarea daca constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege.  

Sanctiunea pentru aceasta situatie este nulitatea.

Organele ce au obligatia de citare si modalitatea in care o fac

Comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se face, din oficiu prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice salariat al acesteia.

Dar si prin agenti ori salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.

Comunicarea se face in plic inchis, la care se alatura dovada de inmanare/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. 158 Cod procedura civila.

Plicul va purta mentiunea “PENTRU JUSTITIE. A SE INMANA CU PRIORITATE”.

 Zilele si orele la care exista obligatia de citare partilor

Cand comunicarea actelor de procedura se face prin agenti procedurali, acestia nu vor putea instrumenta decat in zilele lucratoare intre orele 07,00-20,00.

Prin exceptie, in cazuri urgente si in zilele nelucratoare sau de sarbatori legale, se face comunicareea,dar numai cu incuviintarea presedintelui instantei.

In cazul in care comunicarea nu este posibila, aceasta se va face prin posta, prin scrisoare recomandata, cu continut declarat.

La aceasta se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea.

La cerea partii interesate si pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedura se va putea face in mod nemijlocit prin executori judecatoresti.

Acestia vor indeplini formalitatile procedurale de citare si comunicare a actelor de procedura civila sau prin servicii de curierat rapid.

Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa instantei si prin telefax, posta electronica.

Sau, prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

Este necesar insa ca, in prealabil, partea sa fi indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop.

Confirmarea primirii citatiei

In vederea confirmarii, instanta, odata cu actul de procedura, va comunica un formular.

Acesta va contine denumirea instantei, data comunicarii, numele grefierului care asigura comunicarea si indicarea actelor communicate.

Formularul va fi completat de catre destinatar cu data primirii, numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea corespondentei.

Va fi expediat instantei prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace.

Instanta va verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen.

Cand este cazul va lua masuri de refacere a acestei proceduri.

Dar si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen.

Sunt prevazute dispozitii in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare a citatiilor.

Instantele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice.

Acestea au obligatia de a lua masurile necesare in vederea asigurarii accesului direct al instantelor la bazele de date electronice si sistemele de informare detinute.

 Obligatia de citare, termen

Citatia si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.

In cazuri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres, instanta poate dispune scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura.

Despre aceasta se face mentiune in citatie sau in actul de procedura.

 Obligatia de citare, cum se invoca neregularitatea

Invocarea si inlaturarea neregularitatilor privind citarea se face in conformitate cu art. 155 din noul Cod de procdura civila.

Anume, daca partea prezenta personal in instanta sau prin reprezentant nu a primit citatia sau a primit-o intr-un termen mai scurt decat cel prevazut de lege.

Ori, exista o alta cauza de nulitate privind citatia sau procedura de inmanarea a acesteia.

Consecinta este ca procesul se va amana, la cererea partii interesate.

Cu toate acestea, orice neregularitate cu privire la citare nu va fi luata in considerare in urmatoarele cazuri:

-nu s-a cerut amanarea procesului;

-partea lipsa la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a invocate-o la termenul urmator producerii ei, daca la acest termen ea a fost prezenta sau legal citata;

-in lipsa partii nelegal citate, neregularitatea citarii poate fi invocata si de celelalte parti ori din oficiu, insa numai la termenul la care ea s-a produs.

 Schimbarea locului citarii  in cazul obligatiei de citare

Am cunoscut cazuri in care partea citata legala si-a schimbat pe parcursul procesului adresa de citare.

Ca urmare, a fost citata la vechea adresa si nu a mai avut cunostinta de proces.

Trebuie retinut ca, daca in cursul procesului una din parti si-a schimbat locul unde a fost citata , este obligata sa incunostiinteze instanta.

Totodata, sa indice locul unde va fi citata la termenele urmatoare, precum si partea adversa, prin scrisoare recomandata.

Recipisa de predare se va depune la dosar odata cu cererea prin care se instiinteaza instanta despre schimbarea locului citarii.

In cazul in care partea nu face aceasta incunostiintare , procedura de citare este valabil indeplinita la vechiul loc de citare.

Studiu de caz in obligatia de citare, omisiunea anuntarii noului loc de citare

Instanța a respins argumentul contestatoarei în sensul că nelegala citare, este imputată instanţei de judecată.

Ca instanta era datoare, din oficiu, să verifice situaţia juridică a intimatei-reclamante.

Totodaa, ca, recurenta-pârâtă fiind parte si in alt dosar, putea şi trebuia să aducă la cunoştinţa instanţei acest aspect.

Contrar acestor susţineri ale contestatoarei, reţine instanta că revenea Societăţii X SRL obligaţia de a aduce la cunoştinţa instanţei judecătoreşti orice schimbare a situaţiei sale juridice.

Aceasta ar fi putut determina schimbarea locului citării şi menţionarea, în calitate de reprezentant judiciar al debitoarei, a administratorului judiciar.

Cabinet Avocat

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ajuta in solutionarea proceselor civile , penale, contraventii.

Luati legatura cu noi clic aici sau prin e mail offfice@avocat-tudor.ro.

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...