Stiri
35.4 C
Buzău

Martorul ce nu mai poate fi audiat daca se poate dispune condamnarea pe baza declaratiei de la urmarirea penala conform C.C.R..

Data:

Martorul ce nu mai poate fi audiat si consecintele privind solutia corecta sunt subiecte de interes.

Mai ales daca, martorul ce nu mai poate fi audiat era foarte important pentru stabilirea existentei infractiunii si vinovatiei.

Relativ recent,Curtea Constiturionala a Romaniei s-a pronuntat asupra acestei exceptii.

Care a fost obiectul exceptiei de neconstitutionalitate

Dispozitiile art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală.  

Audierea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, dar n faza de urmărire penală a dat declarații în fața organelor de urmărire penală. Ori a fost ascultat de către judecătorul de drepturi și libertăți în condițiile art. 308.

In prezent, instanța dispune citirea depoziției date de acesta în cursul urmăririi penale și ține seama de ea la judecarea cauzei.

Ce a invocat autorul  excepției de neconstituționalitate in cazul martorului ce nu mai poate fi audiat:

  • dispozițiile art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale;
  • sintagma “nu mai este posibilă” din cuprinsul acestora contravine prevederilor

constituționale și convenționale invocate;

  • sunt incalcate dispozițiile art. 6 paragraful 3 lit. d) din Convenție constand in:

1.dreptul acuzatului să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării;

2.să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

3.dacă instanța nu primește ca probe declarațiile autentificate ale unor martori sau inculpați

aflați în imposibilitate de a se prezenta, apărarea este dezavantajată;

4.audierea unui anumit martor are o importanță deosebită pentru soluționarea cauzei;

  • Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 10.02.2015, pronunțată în Cauza

Colac împotriva României.

marturie-sala-judecata

Motivarea Curtii Constitutionale pentru respingerea exceptiei in raport de jurisprudenta Conventiei Europene

Utilizarea probelor obținute în faza instrucției penale nu contravine art. 6 paragraful 3 lit. d) din Convenție.

Conditia este ca dreptul la apărare sa fi fost respectat.

Se impune insa ca mai întâi să se stabilească dacă a existat un motiv temeinic pentru neprezentarea martorului.

Daca depoziția unui martor absent este temeiul unic sau decisiv pentru o condamnare, sunt necesare măsuri de contrabalansare suficiente.

Acestea să permită o apreciere echitabilă și corespunzătoare a fiabilității probelor în cauză.

Pentru admiterea depoziția unui martor absent trebuie examinat daca motivul absentei este intemeiat.

Aceasta trebuie examinat înainte de a se pronunța dacă proba a fost unică sau decisivă.

Daca martorii nu se înfățișează pentru a depune mărturie se verifica dacă absența lor este justificată.

Drepturi avocatului si partilor din dosar in situatia martorului ce nu mai poate fi audiat

  • dreptul suspectului sau al inculpatului de a propune probe și de a contesta temeinicia probelor în acuzare se păstrează astfel în tot cursul urmăririi penale.
  • avocatul suspectului sau al inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală;
  • poate solicita să fie încunoștințat de data și ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii judecătorului de drepturi și libertăți;
  • dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi și libertăți, să formuleze plângeri, cereri și memorii;
  • dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal;

Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.

 Motivarea Curtii potrivit legislatiei romana in cazul martorului ce nu mai poate fi audiat

 CCR a constatat ce se impune in situația martorului ce nu mai poate fi audiat si nu se mai poate prezenta pentru a fi audiat în instanță.

Anume, punerea în discuție și valorificarea declarației date de acesta în cursul urmăririi penale. Conditia este respectarea dispozițiilor legale si sa nu fie afecta dreptul la apărare al inculpatului.

Acesta a avut posibilitatea să cunoască această declarație în cursul urmăririi penale.

Daca insa se consideră prejudiciat, poate formula plângere în condițiile art. 95 raportat la art. 336-339 din Codul de procedură penală.

Aceste aspecte pot fi cenzurate, în acord cu art.342 din Codul de procedură penală, în fața judecătorului de cameră preliminară.

Judecatorul va exclude una, mai multe sau toate probele administrate în cursul urmăririi penale.

Prin dispozițiile legale criticate nu sunt afectate prevederile constituționale invocate.

Acuzatul, deși a avut posibilitatea, nu a contestat temeinicia acestor probe.

Pentru ce motive solutionarea cauzei in baza unei probe neadministrate este legala

Soluționarea unei cauze penale în baza unei probe nereadministrate de instanța în fața acuzatului nu este incompatibilă cu dispozițiile art. 6 din Convenție.

In procesul penal, cerința ca elementele de probă să fie produse întotdeauna în fața persoanei acuzate nu este absolută.

In situatiile de excepție, persoana acuzata poate contesta proba și sa solicite refacerea ei sau de a fi participat la administrarea probei.

Dacă audierea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă,se va citi depozitia martorului din cursul urmăririi penale și va ține seama de ea la judecarea cauzei.

Instanta va tine seama de declaratia martorului

Instanța de judecata va ține seama de declarațiea martorului ce nu mai poate fi audiat la judecarea cauzei.

Nu înseamnă că își va fundamenta hotărârea de condamnare exclusiv pe aceasta.

In luarea deciziei instanța “hotărăște motivat, cu trimitere la toate probele evaluate”.

Ca urmare, și asupra unei astfel de declarații.

Poate dispune condamnarea doar atunci când are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Sintagma “ține seama de ea la judecarea cauzei” are urmatorul inteles.

Proba respectivă, daca acuzatul a avut posibilitatea în procedura anterioară să o conteste este legală.

Face parte din ansamblul probator care fundamentează hotărârea.

Nu poate fi exclusă din cauza imposibilității audierii de către instanță a martorului care a dat declarații în fața organelor de urmărire penală.

Probele administrate în cursul urmăririi penale și necontestate de părți, deși nu se readministrează, sunt puse în dezbaterea contradictorie a acestora.

Pot fi administrate din oficiu de către instanță dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevarului.

Alte articole de acelasi autor:

Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii si care este procedura de cercetare a abaterii disciplinare.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO;
– Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
– Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;
– Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Alte articole recomandate

– Avocat civil Bucuresti;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
-Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
– In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Cabinet Avocat


0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinet avocat Bucuresti Tudor Ion.

Luati legatura cu noi clic aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...