Stiri
35.4 C
Buzău

Luarea de mita, conditiile impuse de lege pentru existenta infractiunii 

Data:

Luarea de mita, conditiile impuse de lege pentru existenta infractiunii 

Luarea de mita este incriminata in lege ca o infractiune de coruptie. Se refera la buna desfasurarare a relatiilor de serviciu. Aceasta  presupune ca executarea îndatoririlor de serviciu sa se fca în mod cinstit şi corect

Luarea de mita este incriminata in art.289 Cod penal

Textul de lege arata modalitatile in care infractiunea poate fi savarsita de catre funcţionarul public. Respectiv, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. In alta modalitate, acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea. Sau, întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Legea prevede conditiile in care fapta săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune.  Trebuie ca fapta sa fie comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale. Sau, în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Art. 7 prevede  ca fapta de luare de mita din Codul penal trebuie sa fie savarsita de o persoana care, potrivit legii, are urmatoarele atributii. De constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, urmarire sau judecare a infractiunilor. Se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in Codul penal privind savarsirea infractiunii de catre un functionar cu atributii de control.

Sunt incriminate aptele incriminate si faptele savarsite de manageri, directori, administratori, cenzori. Sau, de alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.

Cerintele pentru ca luarea de mita sa constituie infractiune

Art. 175 alin.(2) din Codul penal se refera la persoana considerată funcţionar public. Aceasta trebuie sa exercie un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice. De asemenea sa fie supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Anumite categorii de persoane sunt asimilate functionarului public, medicii, farmacistii,notarii publici, executorii judecatoresti. Fapta trebuie sa fie  în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale. Sau, în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Calitatea faptuitorului in cazul luarii de mita

Din analiza continutului infractiunii de luare de mita rezulta calitatea faptuitorului.  Autorul,complicele,instigatorul la infractiune trebuie sa aiba calitatea de functionar public sau asimilata functionarului public.
Notiunea de functionar public în sensul legii penale este definita de art.175 Cod penal. Persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii.  Scopul este realizarea prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti. Exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură.
Exercită, singură sau împreună cu alte persoane atributii legate de obiectul de activitate. In cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat.

Modalitatile in care se comite infractiunea de luare de mita

Actiunea de  pretindere  sau  primire  de  bani  sau  alte  foloase  ce  nu  i  se  cuvin subiectului  activ.  ri  de  acceptare  a  promisiunii  unor  astfel  de  foloase de bani sau alte foloase materiale, primirea de bani sau alte foloase necuvenite.
Acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite.
De mentionat ca acordul faptuitorului de a accepta oferta de mita trebuie sa fie explicit sau implicit, direct sau indirect.

Banii sau foloasele nu trebuie sa fie cuvenite. Actul pentru a carui indeplinire, neindeplinire,se pretinde, primeste sau accepta promisiunea de bani sau alte foloase necuvenite sa intre in cadrul atributiilor de serviciu ale functionarului.
Pretinderea, primirea sau acceptarea de promisiuni de bani sau alte foloase necuvenite. Trebuie comisa in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea,urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in in indatoririle sale de serviciu. Sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri.

Studiu de caz privind luarea de mita

Instanta a retinut ca niciuna dintre probele administrate nu confirma sustinerea martorului denuntator. Cum ca, inculpatul ar fi pretins bunurile in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de ordonator de credite. Sau, de a dispune plata facturii, iar o asemenea conditionare nu poate fi extrasa nici din materialitatea faptei in raport de principiile de executie bugetara.

Acuzatiile aduse prin rechizitoriu, ca ar fi primit foloase necuvenite si o suma de bani nu se confirma si nici scopul infractiunii. Indeplinirea unei indatoriri de serviciu, achitarea de catre unitatea administrative-teritoriala a contravalorii facturii emise de aceasta din urma. Niciuna din acuzatii nu este confirmata de probele administrate in cauza.

Cum a motivat instanta lipsa cerintelor pentru existenta luarii de mita

Pentru existenta infractiunii de luare de mita este necesar ca pretinderea, primirea sau acceptarea promisiunii de bani ori alte foloase sa fie facuta in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.

Sintagma “in legatura” subliniaza necesitatea unei conditionari a indeplinirii sau neindeplinirii atributiilor de serviciu de catre functionarul public. De primire a banilor sau a altor foloase. Conditionarea poate sa rezulte in unele situatii din materialitatea faptei sau din probele testimoniale administrate.

Faptele si imprejurarile rezultate din probele administrate nu pot conduce la stabilirea comiterii unei infractiuni.  Infaptuirea justitiei impune judecatorului sa isi fundamenteze hotararea pronuntata pe anumite elemente. Acestea trebuie sa fie apte sa conduca dincolo de orice dubiu rezonabil la stabilirea realitatii obiective cu privire la acuzatie.

Or, probele referitoare la comiterea faptei care formeaza obiectul judecatii nu sunt certe si complete. Exista indoiala cu privire la participarea inculpatului la comiterea faptei si vinovatia acestuia. Se aplica regula in dubio pro reo, potrivit careia orice indoiala profita inculpatului.
Pentru considerentele de mai sus instanta a dispus achitarea inculpatului pentru infractiunea de luare de mita.
Alte articole de acelasi autor
-Care sunt limitele in care raspunde mandatarul si cum se refera la mandat legislatia cu privire la societatile comerciale;
– –Ce avantaje si dezavantaje aduce asiguratilor noua lege RCA;
–In ce situatii in cazul raspunderii solidare pentru repararea prejudiciului fiecare inculpat raspunde doar pentru responsabilitatea sa;
–In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;
-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;
–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...