Stiri
38.7 C
Buzău

La ce consecinte penale se expune persoana vinovata de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

Data:

Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, consecintele nerespectarii acestora

 Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca intereseaza atat pe angajator, cat si pe angajat.

Orice persoană aflata la locul de muncă are obligaţia sa respecte măsurile privitoare la asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Nerespectarea acestor măsuri constituie o faptă care se  pedepseste, pentru ca poate crea o stare de primejdie pentru viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor.

Se cunosc cazuri in care au fost produse asemenea urmari chiar si datorita numai unei simple nerespectari a măsurilor luate pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.

De aceea este atat de important ca la locul de munca fiecare sa aiba o conduita prin care sa nu determine provocarea unui accident de muncă ori contractarea unei boli profesionale.

Unde sant precizate sanctiunile aplicate angajatilor care nu respecta aceste norme

Sancțiunile stabilite și aplicate angajaților care nu respectă reglementările privind securitatea si sanatatea in munca și nici nu-și îndeplinesc sarcinile din fișa postului sunt precizate în:

 • regulamentul de ordine interioară al angajatorului;
 • contractul colectiv de muncă

Cum este sanctionata persoana juridica 

Persoana juridica, prin administratorul societatii, poate fi sanctionata contraventional sau se poate propune inceperea urmaririi penale in cazul nerespectarii legislatiei de protectia muncii

In ce consta raspunderea pentru incalcarea dispozitiilor legale de sanatate si securitate in munca

Raspunderea penala pentru nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

Acest tip de raspundere rezulta din dispozitiile Codului penal, in Capitolul referitor la infracţiunile privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege.

Astfel, art. 349 Cod penal reglementeaza neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Dispune ca se pedepseste neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri.

Cerinta impusa de lege este ca sa se creeze un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională.

Fapta săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

In art.350 Cod penal se dispune despre nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.

Si in acest caz, cerinta este sa se creeze un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională

Fapta se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.

Faptele mai sus aratate săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Raspunderea civila pentru nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

Acest tip de raspundere rezulta din dispozitiile art. 1349 si urmatoarele Cod civil privind raspunderea civila delictuala.

Astfel, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Raspunderea potrivit legii nr.319/2006, a securitatii si sanatatii in munca

Legea nr.319/2916  are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor

Stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare.

De asemenea, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

 Legea nr. 319/ 2006 nominalizeaza faptele savarsite care se considera infractiuni si se stabileste pedeapsa cu inchisoarea sau amenda pentru persoana care avea indatorirea de a lua masurile.

Este sanctionat persoana care nu a respectat obligatiile sau masurile stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin faptele savarsite s-a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala.

S-a produs un accident de munca sau o imbolnavire profesionala, cu consecinte deosebit de grave.

Raspunderea potrivit dreptului muncii

Acest tip de raspundere rezulta din dispozitiile Titlului V, intitulat: „Sanatatea si securitatea in munca„, dispozitiile art.175-191 Codul muncii. 

 Astfel, art.175 dispune ca angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.
Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.
Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.

Raspunderea contraventionala

Rezulta din dispozitiile OUG 2/2001 care reglementeaza regimul contraventiilor, precum si conforf art.39 si 40 din Legea nr.319/2006, astfel cum a fost modificata.

Mai rezulta si din dispozitiile privind Regulamentul de organizare a Inspecţiei Muncii, ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

De asemenea, din reglementarile privind Inspectoratul Teritorial de Munca este o institutie publica, aflata în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Inspectiei Muncii.

Prin aceasta institutie se exercita atributii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca.

Inspectoratul exercita controlul aplicarii unitare a  prevederilor legale în  domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori. 

Studiu de caz privind nerespectarea masurilor legale privind securitatea si sanatatea in munca

Procurorul a apreciat probele administrate, respectiv procesul -verbal de cercetare la faţa locului coroborat cu declaraţiile martorilor, cu raportul de expertiză tehnică efectuată în cauză şi cu raportul medico-legal de necropsie.

Rezulta ca în timp ce-şi exercita atribuţiile de serviciu pe macaraua turn KH 310 – E 133, în zona de lucru platforma NGA, inculpatul a acţionat comenzile de ridicare a cârligului macaralei în mod necorespunzător.

Nu a observat poziţionării greşita a selectorului protecţiilor, până când s-a produs izbirea cârligului de braţ şi desprinderea cablului din punctul de fixare.

Urmare a fost căderea cârligului care a lovit victima, provocându-i leziuni traumatice care au cauzat decesul acestuia.

Fapta inculpatului consta in aceea ca, la data de 18.06.2011 şi-a exercitat atribuţiile de serviciu pe macaraua turn tip KH 310 – E 133, în zona de lucru a platformei NGA, fără a cunoaşte toate comenzile pentru manevrarea macaralei turn.

Si in omisiunea acestuia de a comunica superiorilor săi această situaţie, ignorând astfel pericolele pentru securitatea şi sănătatea în muncă, creând astfel un pericol iminent de producerea unui accident de muncă.

Reprezintă încălcări ale prevederilor art. 22 şi art. 23 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Intruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, faptă prev. de art. 350 alin. 1 şi 3 Cod pen. cu aplic. art. 5 din Codul penal.

Ce a dispus instanta referitor la incalcarea masurilor de securitatea si sanatate in munca

In baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.penal s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpat pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 și 3 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen..

Masura a fost dispusa ca urmare a intervenirii prescripției, şi, în baza art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.penal, s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa amenzii penale.

Alte articole de acelasi autor:

Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul desi a fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

– Renuntarea la judecata.

– Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

– Avocat dreptul muncii.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera servicii privind litigii sanatate si securitate in munca.

Apelati cu incredere la serviciile noastre, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...