Stiri
17.1 C
Buzău

Introducerea de droguri in tara, si transportarea lor in alt stat şi ulterior in România, constituie infracţiuni distincte

Data:

Introducerea de droguri în ţară şi transportarea in alt stat şi ulterior in România, constituie infracţiuni distincte,


Imagini pentru imagini droguri

In cazul infractiunilor de trafic de droguri, s-au pronuntat solutii diferite de catre instante cu privire la urmatoarea problema. Daca constituie aceeasi infractiune fapta unei persoane de a introduce droguri în ţară, a transporta astfel de substanţe pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României.

Problema prezinta insemnatate pentru ca infractiunile respective au obiecte diferite, astfel ca si cuantumurile pedepsei sunt diferite.

De exemplu, infractiunea prevazuta de art.2 din Legea nr. 143/2000. Incrimineaza cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea. Distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea. Ori, alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor, fără drept.

In art. 3 din Legea nr. 143/2000 sunt incriminate introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri, fără drept.

Pentru ca au fost pronuntate solutii diferite in fapte cu acest obiect, instanta suprema a luat in examinare sesizarea formulată de către Curtea de Apel Bucureşti. A solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei  respective.

Punctul de vedere al Tribunalului Bucuresti despre introducerea in tara de droguri

Instanta de fond care a judecat aceasta problema de drept a fost Tribunalul Bucuresti. A apreciat că faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000. Totodata, si ale art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, infracţiuni aflate în concurs real.

Opinia Curţii de Apel Bucureşti  despre introducerea in tara de droguri

A motivat ca, introducerea în ţară reprezintă acţiunea de procurare, de luare a drogurilor dintr-un alt stat şi aducerea lor pe teritoriul naţional al României. Această introducere se realizează prin transport rutier, naval, aerian, feroviar. Presupune deplasarea drogurilor dintr-un stat străin peste frontiera de stat,în spaţiul teritorial al României.

In situaţia în care introducerea în ţară se face prin transport, traficul naţional se realizează, de asemenea, tot în varianta alternativă a transportului. Eelementul material al celor două infracţiuni este acelaşi, fiind unic şi continuu.

Argumentul potrivit căruia transportul implică în mod automat „deţinere” şi astfel ar exista elemente materiale diferite. In acest sens fiind argumentate unele soluţii în practica judiciară a le poseda. Insăşi deplasarea acestora nu poate fi acceptat, deoarece nu se poate concepe transportul unor bunuri fără a le poseda, însăşi deplasarea acestora.

Opinia Curţii de Apel Bucureşti despre întrunirea condiţiilor pentru reţinerea vreuneia dintre modalităţile elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 3 din Legea nr. 143/2000. Nu se va putea reţine în concurs şi infracţiunea prevăzută deart. 2 din aceeaşi lege, dacă variante ale elementului material al acestei din urmă infracţiuni sunt înglobate în modalităţile reglementate de art. 3.

în aceste situaţii, se va reţine numai infracţiunea prevăzută de art. 3, care reprezintă astfel o variantă agravată a infracţiunii prevăzute de art. 2, în raport cu existenţa elementului de extraneitate

În concluzie, opinia exprimată a fost aceea că acţiunea unică de transport al drogurilor de risc şi mare risc pe teritoriul altui stat. Si ulterior pe teritoriu lRomâniei, desfăşurată de acelaşi subiect activ. Constituie elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.Si nu al infracţiunilor prevăzute de art. 2 şi 3 din Legea nr. 143/2000, aflate în concurs ideal.

Opinia instantei supreme despre introducerea in tara de droguri

Nu se poate reţine că traficul intern de droguri este absorbit de infracţiunea  de trafic internaţional de droguri de risc/mare risc. Este vorba despre texte normative diferite, de modalităţi diferite de săvârşire. Respectiv, o acţiune complexă de introducere în ţară de droguri, în ipoteza traficuluii nternaţional. In cazul traficului intern de droguri, o acţiune distinctă de transport al drogurilor de risc/mare risc pe teritoriul României.

In ceea ce priveşte elementul material al laturii obiective a fiecăreia dintre aceste două infracţiuni se constată existenţa lor de sine stătătoare.

Fapta de a introduce droguri în ţară şi aceea de a transporta astfel de substanţe pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României. Chiar săvârşite de aceeaşi persoană şi constatate cu acelaşi prilej, constituie infracţiuni distincte, prevăzute de art. 2 şi de art. 3 din Legea nr. 143/2000, aflate în concurs.

Având în vedere modalitatea prin care legiuitorul a incriminat traficul de droguri, reiese că, în articolele sus-menţionate s-au avut în vedere operaţiuni distincte privind circulaţia drogurilor. Cele privind tranzitarea teriteritoriale ale ţării fiind considerate cu un grad de pericol social mai ridicat,rezultat din limitele speciale de pedeapsă, atât minime, cât şi maxime.

Din analiza comparată a celor două norme incriminatoare se constată că cele două infracţiuni diferă în ceea ce priveşte obiectul juridic şi elementul material al laturii obiective. Nu este obligatoriu ca introducerea drogurilor în ţară şi apoi transportul acestora către altă graniţă, cu scopul de a fi scoase din ţară, să se realizeze de aceeaşi persoană. Chiar dacă inculpatul este cel care a trecut drogurile prin vama de la graniţa cu Bulgaria şi ulterior le-a transportat spre Ungaria, reţinerea celor două infracţiuni în concurs este corectă, una nefiind absorbită de cealaltă

Pe de altă parte, există concurs formal (ideal) de infracţiuni, potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Codul penal. Atunci când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Concursul de infractiuni

Or, acţiunea continuă de transport al drogurilor de risc/mare risc pe teritoriul unui stat străin, peste frontiera de stat a României şi pe teritoriul României, fără drept, se încadrează în ipoteza concursului formal de infracţiuni. fiindprevăzută de art. 38 alin. (2) din Codul penal. Acţiunea continuă de transport al drogurilor, datorită împrejurărilor în care a avut loc întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute deart. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. In modalitatea normativă a transportului de droguri,. Si ale infracţiunii prevăzute de art. 3 din acelaşi act normativ, în modalitatea introducerii în ţară de droguri. În ipoteza concursului formal (ideal) de infracţiuni, într-o singură acţiune sau inacţiune sunt comprimate elementele constitutive a două sau mai multe infracţiuni.

Un argument în plus îl reprezintă şi faptul că transportul de droguri, fără drept, nu presupune introducerea drogurilor în ţară. Se poate realiza în interiorul frontierelor României, iar introducerea în ţară de droguri, fără drept, nu necesită, în mod obligatoriu, transportul de droguri. Se poate efectua prin expedierea unui colet sau prin intermediul unei alte persoane.

Se constată că infracţiunea prevăzută în art. 3 din Legeanr. 143/2000 nu constituie o variantă agravantă a infracţiunii prevăzute înart. 2 din Legea nr. 143/2000, ci o infracţiune distinct a

În interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 acţiunea unică continuă de transport al drogurilor pe teritoriul unui stat străin şi pe teritoriul României, fără drept, întruneşte atât elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 2 din Legea nr. 143/2000. Cât şi elementele constitutive aleinfracţiunii prevăzute în art. 3 din acelaşi act normativ, în concurs formal(ideal).

Alte articole de acelasi autor

-De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta juridica, asistenta si reprezentare in litigii privind infractiuni droguri.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...