Stiri
35.4 C
Buzău

Informarea despre acuzatia penala, sanctiunea in caz de nerespectare

Data:

Informarea despre acuzatia adusa in procesul penal fata de o persoana face parte din dreptul la aparare. Ofera posibilitatea persoanei acuzate de a se apara impotriva acuzatiilor ce i se aduc. Sa conteste invinuirile, sa scoata la iveala nevinovatia sa. De asemenea, sa-si valorifice pretentiile si sa dovedeasca netemeinicia pretentiilor altei persoane

Ca avocat penal in Bucuresti cunosc importanta informarii unei persoane despre acuzatia adusa si informatiile concrete ce i se prezinta. Astfel se intelege dimensiunea acuzatiei si sa-si exercie dreptul la aparare si la un proces echitabil. Cunosc si importanta informarii detaliate, precise şi complete despre faptele reţinute în sarcina si incadrare.

Ce inseamna informarea despre acuzatia penala

Este dreptul persoanei de a fi incunostiintata despre acuzatia penala. Consacrarea este diferita in Codul de procedura penala, in functie de calitatea procesuala, de suspect sau inculpat. Suspectul are dreptul sa fie este informat de indata si inainte de a fi ascultat. Despre fapta pentru care se efectueaza urmarirea penala si incadrarea juridica. Inculpatul are dreptul de a fi informat de indata despre fapta pentru care s-a pus in miscare actiunuea penala impotriva sa si incadrare.

De remarcat obligatia organelor judiciare de a aduce la cunostinta invinuirea si dreptul suspectului sau inculpatului.

In literatura de specialitate s-a definit ce este informarea despre acuzatia penala. Reprezinta incunostiintarea oficiala a persoanei acuzate despre natura si intinderea invinuirii ce ii este adusa.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului si legislatia nationala confera garantii in vederea respectarii acestui drept.
Acestea se prezinta in mai multe forme, in raport de etapa in care se desfasoara procesul penal. Dar, si de informatiile pe care le detine organul de cercetare penala despre activitatea infractionala.

Cum se face informarea despre acuzatia penala

Prima etapa este contactul persoanei cu organele judiciare, Conform art.10 Cod procedura penala suspectul are dreptul de a fi informat de îndată, inainte de a fi ascultat, despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrare.
In etapa avansata a documentarii, inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică.

Intotdeauna, inainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declaraţie. Acesta este asa-numitul drept la tacere, drept de a nu se autoincrimina.

Cum este reglementat in lege dreptul la informare despre acuzatia penala

Dreptul la informare despre acuzatia penala face parte din dreptul la aparare. Este prevazut in art.10 din Codul de procedura penala. Se arata ca, părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat. Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.

Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrare. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrare.

Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare. de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal. Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.

Potrivit art.307 Cod procedura penala, suspectului i se aduce la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate. Fapta suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83,. Se încheie în acest sens un proces-verbal.

Alte dispozitii privind dreptul de a fi incunostiintat despre acuzatia penala

Art.83, mai sus mentionat, dispune ca in cursul procesului penal inculpatul are următoarele drepturi:
-dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal. Se atrage atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabila. Dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
-dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
-dreptul de a avea un avocat ales. Dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
-dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege. De a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
-dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
-dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
-dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Dreptul de a fi informat despre acuzatie dupa terminarea urmatirii penale

Tot un dreptul de informare al acuzatiei  este comunicarea inculpatului a copiei certificate a rechizitoriului. Conform dispozitiile art.344 Cod procedura penala. Inculpatul are astfel cunostinta de rezultatul final al cercetarilor de la urmarirea penala.

Un alt aspect rezulta din dispozitiile art.374 Cod procedura penala. In faza de judecata presedintele explica inculpatului in ce consta invinuirea ce i se aduce. il instiinteaza pe inculpat despre dreptul de a nu face nicio declaratie.

Jurisprudenta CEDO despre dreptul la informare desprea acuzatia penala

Garanţiile speciale aduse de art.6 parag.3 lit.a) CEDO, se referă şi la dreptul învinuitului de a fi informat, în termenul cel mai scurt, despre natura şi cauza acuzaţiei ce i se aduce.
Înţelesul noţiunii de informare. Este de aducere la cunoştinţa celui „acuzat” a faptelor materiale pentru care este învinuit şi a încadrării juridice date acestora.

Curtea a pus în atenţia statelor necesitatea ca această activitate procesuală să se desfăşoare cu o maximă diligenţă din partea autorităţilor competente. Importanţa deosebită a acestui moment care marchează încunoştiinţarea oficială a celui vizat despre acuzaţie. O astfel de îndrumare din partea Curţii a fost dată în cazul Mattoccia c/Italia.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin art.6 parag.3 lit.a) nuanţează acest drept, încunoştiinţarea să fie amănunţită.

Informarea despre acuzatia penala trebuie sa fie amanuntita

Prin aducerea la cunoştinţă a învinuirii de o manieră amănunţită, Convenţia a înţeles să impună o „informare” detaliată. Precisă şi completă cu privire la faptele reţinute în sarcina „acuzatului”. Dar si cu privire la încadrarea juridică a acestora.
Această garanţie reprezintă una din condiţiile esenţiale ale unui proces echitabil. ea este strâns legată şi de garantarea dreptului la apărare,

Condiţia informării în cel mai scurt termen subzistă şi în situaţia schimbării „acuzaţiei”. Fie, sub aspectul faptelor materiale comise, fie sub cel al încadrării juridice. Necesitatea încunoştiinţării celui „acuzat” despre modificările intervenite, în cel mai scurt termen. In raport de noua situaţie de fapt şi de drept, să beneficieze de timpul necesar şi de „înlesnirile” necesare pregătirii unei bune apărări.

Este adevărat că întinderea acestor informaţii variază în funcţie de împrejurările cauzei. Insă acuzatul trebuie să dispune de elemente suficiente pentru a înţelege în întregime acuzaţia îndreptată împotriva sa.

Alte articole de acelasi autor:

-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
–Ce argumente in vederea inlocuirii masurii controlului judiciar pe cautiune au sustinut procurorii in cazul lui Sebastian Ghita si ce a sustinut apararea;
–Plata a jumatate din cuantumul amenzii la contraventii rutiere nu inseamna recunoasterea faptei;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri.
Profesionalism,reponsabilitate,loialitate fata de client.

Cabinet Avocat


0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de drept penal.

Luati legatura cu noi click aici sau e-mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...