Stiri
38.7 C
Buzău

In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului

Data:

 

In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului

 

Raspunderea pentru ruina edificiului este reglementata  de art. 1378 Cod civil care dispune urmatoarele: “proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat sa repare prejudiciul provocat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti din ele, daca aceasta este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie”.

 

  • Notiunile de edificiu, constructie, ruina edificiului

 

Prin edificiu sau constructie se intelege orice lucrare realizata de om, prin folosirea unor materiale care se incorporeaza solului, devenind in felul acesta un imobil prin natura sa. Aceasta notiune cuprinde: cladirile, podurile, barajele, canalizarile, conductele de gaz si de apa, cablurile electrice, etc.

Nu pot fi insa incluse in notiunea de edificiu: stancile, arborii, lucrarile care nu sunt fixate pe sol.

 

In ce priveste notiunile de ruina edificiului sau constructiei, prin acestea se intelege orice dezagregare din care sunt realizate acestea si care provoaca un prejudiciu unei terte persoane.

 

  • Ce conditii trebuie sa existe pentru a se aplica raspunderea pentru ruina edificiului sau constructiei

 

Pentru ca o persoana sa fie obligata sa raspunda pe temeiul art. 1378 Cod civil trebuie intrunite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale: existenta prejudiciului, a unui raport de cauzalitate dintre ruina edificiului sau desprinderea unei parti din acesta si prejudiciul suferit,  precum si o conditie speciala, ruina edificiului sau desprinderea unor parti din edificiu ca urmare a unui viciu de constructie.

 

Fapta ilicita, ca element constitutiv al raspunderii civile delictuale a proprietarului consta in lipsa de intretinere si viciul de constructie.

Prezumtia de raspundere pentru ruina edificiului, are insa,  un caracter limitat, in sensul ca pentru a fi obligat proprietarul la despagubire, victima trebuie sa faca dovada ca ruinarea edificiului s-a datorat viciului de constructie.

 

In mod evident, proprietarul edificiului sau constructiei, trebuie sa probeze ca ruina acestora nu este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie.  De exemplu, ar putea proba urmatoarele:

-proiectul a fost respectat si dezvoltat cu respectarea conditiilor prevazute de lege sau contract, astfel ca nu puteau exista vicii de  constructive;

-toate lucrarile au fost executate cu respectarea normelor in vigoare si atestate de procesul verbal de receptie a lucrarilor si autorizatia de  constructie;

-edificiul sau constructia a fost construita de personal de specialitate si autorizat .

 

  • Un exemplu de hotarare a instantei de judecata relevanta de spre incidenta raspunderii pentru ruina edificiului  

 

Prezinta relevanta in ce priveste raspunderea pentru ruina edificiului Decizia 188/2012 in dosarul nr. 6630/86/2009 a ICCJ in care se arata urmatoarele: “Desi au fost indicate ca temei juridic al actiunii dispozitiile art. 1376 C.civ. si urm., acestea reglementeaza cadrul general( doar un domeniu al raspunderii civile delictuale) pe cand datele concrete ale spetei duc la concluzia ca in cauza este incidenta raspunderea civila pentru daunele produse prin ruina edificiului., reglementata de art. 1378 C.civ.

Pentru a fi antrenata raspunderea civila delictuala trebuie dovedita nu numai existenta prejudiciului si a legaturii de cauzalitate dintre ruina edificiului si prejudiciu dar si faptul ca ruina edificiului a fost cauzata de un viciu de constructie si ca potrivit dispozitiilor art. 1169 C.civ. sarcina probei apartine reclamantului, acesta nu a facut nicio proba cu privire la existenta elementelor raspunderii civile mentionate mai sus.

 

De asemenea, in situatia in care cauza ar fi fost analizata prin prisma dispozitiilor legale invocate de catre reclamant, respectiv, raspunderea pentru paza unui lucru, reclamantul nu a facut dovada unei fapte ilicite a paratilor nici a legaturii de cauzalitate dintre fapta si prejudiciul produs si nicio alta proba din care sa rezulte raspunderea, simpla sa afirmatie nefiind suficienta pentru a se retine ca a existat o fapta ilicita constand in viciul de constructie”.

 

  • Forta majora este o cauza de exonerare de raspundere pentru ruina edificiului sau constructiei

Imagini pentru imagini ruina edificiu

De mentionat ca forta majora este o cauza exoneratoare de raspundere: “forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil”. Si art. 1380 C.civ. prevede exonerarea de raspundere in caz de forta majora.

 

Prin urmare trebuie facuta dovada ca prejudiciul se datoreaza unei cauze straine cum este forta majora, situatie in care edificiul nu a fost decat instrumentul pasiv prin care s-a manifestat interventia cauzei straine.

In asemenea cazuri, ruina are valoare cauzala, fiind determinata de elemente extrinseci edificiului care are un rol hotarator in deteriorarea constructiei.

 

Exterioritatea cauzei este inteleasa ca exterioritate a unui eveniment fata de vointa subiectului raspunzator si fata de sfera activitatii sale ori a domeniului activitatii de control sau de influenta.

Forta majora, sugereaza superioritatea fata de puterile omenesti iar aceasta superioritate il impiedica pe proprietar sa faca ceva contrar vointei sale.

 

  • Alte articole de acelasi autor;

 

Plata a jumatate din cuantumul amenzii la contraventii rutiere nu inseamna recunoasterea faptei;

– Cum a hotarat instanta despre nerespectarea indicatorului cedeaza trecerea si prioritatea de trecere desi petentul a oprit la acest indicator;

– Ce trebuie cunoscut despre asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de persoane;

Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

– Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare;

www.avocat-tudor.ro

0824260393

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...