Stiri
19.9 C
Buzău

In ce situatii este atrasa răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteti

Data:


In ce situatii este atrasa răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteti

 

Sancţiunile aplicabile părinţilor pot fi de natură penală, administrativă, civilă sau de dreptul familiei. O alta clasificare a sanctiunilor este cea pentru neîndeplinirea îndatoririlor cu privire la persoana minorului ori cu privire la bunurile acestuia.

  • Sancţiunile civile

-exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane.

Plasamentul constituie o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, ce poate fi dispusă de către comisia pentru protecţia copilului sau de către instanţa de judecată în raport cu împrejurările concrete care fac necesară instituirea acestei măsuri şi de existenţa sau lipsa acordului părinţilor. Masura se instituie pentru protecţia copilului atunci când copilul nu poate fi lăsat în grija părinţilor dinmotive neimputabile acestora.

Astfel, conform art. 399 C. civ., in mod excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimţământul acestora, sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului.

Instanţa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de către părinţi în comun sau de către unul dintre ei.

Conform art.68 alin.(1) din Legea nr.272/2004 plasamentul în regim de urgenţă,  se dispune când copilul este abuzat sau neglijat sau când este găsit ori abandonat în unităţi sanitare.

  • decăderea din drepturile părinteşti

conform art. 508 C. civ.   Instanţa de tutelă, la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, poate pronunţa decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti dacă părintele pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea părinţilor şi pe baza raportului de anchetă psihosocială. Participarea procurorului este obligatorie.

-de asemenea, in art.41-43 din Legea nr.272/2004 se dispun urmatoarele in legatura cu decaderea din depturile parintesti:

Daca exista motive temeinice de a suspecta ca viata si securitatea copilului sunt primejduite in familie, reprezentantii serviciului public de asistenta sociala ori, dupa caz, ai Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze despre felul in care acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie, indrumarile necesare.
Daca, in urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, serviciul public de asistenta sociala este obligat sa sesizeze de indata Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in vederea luarii masurilor prevazute de lege.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in situatia in care considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru decaderea, totala sau partiala, a parintilor ori a unuia dintre ei din exercitiul drepturilor parintesti.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va lua toate masurile necesare pentru ca parintii decazuti din drepturile parintesti, precum si cei carora le-a fost limitat exercitiul anumitor drepturi sa beneficieze de asistenta specializata pentru cresterea capacitatii acestora de a se ocupa de copii, in vederea redobandirii exercitiului drepturilor parintesti.
Parintii care solicita redarea exercitiului drepturilor parintesti beneficiaza de asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.

Instanta judecatoreasca este singura autoritate competenta sa se pronunte, luand in considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:

-persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in situatia in care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor sai;

-modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti;
-decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti;
-redarea exercitiului drepturilor parintesti.

Din literatura de specialitate si practica instantelor, au rezultat urmatoarele motive pentru care se poate solicita decaderea din drepturile parintesti: abandonarea copiilor,neacordarea întreţinerii, lipsa de supraveghere a minorului, conduita imorală a parintilor, insa exemplele pot fi numeroase.

Sancţiunii decăderii are ca efect pierderea de către părintelerespectiiv a drepturilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile minorului.

  • Răspunderea civilă a părinților pentru faptele ilicite ale copiilor

-art. 1372 alin. (1) C. civ. prevede ca cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane.

Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie.

Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinţilor sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti.

Din cele aratate mai sus se observa ca parintii au obligatia de supraveghere a copilului, aceasta obligatie se prezuma,astfel ca atunci cand acesta comite fapte ilicite este atrasa raspunderea parintilor.

Victima va trebui sa dovedeasca insa existenţa prejudiciului, a faptei ilicite a minorului şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi prejudiciu.

Alte articole de acelasi autor:

Pentru ce motive instanta suprema a considerat ca fapta de a introduce droguri în ţară şi aceea de a transporta astfel de substanţe pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României, constituie infracţiuni distincte, prevăzute de art. 2 şi de art. 3 din Legea nr. 143/2000, aflate în concurs.

-De ce acuza transportatorii favorizarea unor grupuri de interese apropiate unor oameni politici si cer schimbarea legii taximetriei nr.38/2003;

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, professionalism, loialitate

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...