Stiri
35.4 C
Buzău

In ce situatii autoritatile judiciare romane refuza executarea mandatului european de arestare

Data:

Mandatul european de arestare, situatiile cand autoritatile romane pot refuza executarea

Motive de refuz pentru neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare. 

Mandatul european de arestare trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond și formă.

De respectarea acestora depinde validitatea sa.

Pe lângă motivele de refuz obligatorii sau facultative prevăzute de lege, pot constitui motive și neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare.

Legea 302/2004, prevederi despre conținutul și forma mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare trebuie sa conțina următoarele informații:

a) identitatea și cetățenia persoanei solicitate;

b) denumirea, adresa, numerele de telefon și fax, precum și adresa de e-mail ale autorității judiciare emitente;

c) indicarea existenței unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătorești executorii având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 89 și 97 din prezenta lege;

d) natura și încadrarea juridică a infracțiunii, ținându-se seama mai ales de prevederile art. 97;

e) o descriere a circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;

f) pedeapsa pronunțată, dacă hotărârea a rămas definitivă, sau pedeapsa prevăzută de legea statului emitent pentru infracțiunea săvârșită;

g) dacă este posibil, alte consecințe ale infracțiunii.

Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa nr. 1.

Traducerea mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare transmis autorității competente a unui alt stat membru trebuie tradus în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului de executare.

Sau în una ori mai multe alte limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, pe care acest stat le acceptă, conform declarației depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Mandatul european de arestare transmis spre executare autorităților române trebuie tradus în limba română sau în una din limbile engleză și franceză.

Studiu de caz, refuz pentru neîndeplinirea condițiilor de fond și de formă ale mandatului european de arestare 

 Pe numele persoanei solicitate s-a emis mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Belgia.

A vizat săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și trafic de persoane, prevăzută și pedepsită de art. 327 alin. 1, art. 331, art. 434 și art. 437 din Codul penal belgian.

Consta în aceea că, în perioada 26.08.2016 – 31.10.2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a lipsit-o de libertate, în mod ilegal, pe victima.

A obligat-o, prin constrângere la practicarea prostituției în Belgia.

Instanta a adus la cunoștința persoanei solicitate conținutul mandatului european de arestare.

De asemenea, posibilitatea de a consimți la predare către statul membru emitent, Belgia.

Precum și drepturile procesuale conferite de art. 104 din Legea 302/2004 republicată, în prezența apărătorului din oficiu.

Ce a constatat instanta romana competenta sa judece mandatul european de arestare

Curtea constata că este competentă că soluționeze prezenta cerere, potrivit art. 102 cu referire la articolul 85 alineat 2 din Legea nr. 302/2004, republicată.

Potrivit art. 84 alin 1 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene.

Se ia în vederea arestării și predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate.

Aceasta în vederea efectuării urmăririi penale, a judecății sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate.

Conform alin. 2 al aceluiași articol, mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce.

In conformitate cu dispozițiile Deciziei – cadru  a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L190/1 din 18 iunie 2002.

Statele membre al Uniunii Europene execută orice mandat european de arestare, pe baza principiului recunoașterii reciproce.

In ce situatii se emite mandatul european de arestare

Mandatul european de arestare se emite numai atunci când un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la îndeplinire în țară.

Se are in vedere ca persoana în cauză se sustrage pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europen.

Fără insa ca mandatul european de arestare să dobândească natura juridică a unui mandat de arestare din dreptul intern.

Pe cale de consecință, mandatul european de arestare nu trebuie confundat cu mandatul de arestare preventivă din dreptul intern.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a subliniat noțiunea „mandat de arestare” care figurează la articolul 8 alineatul (1) din Decizia-cadru.

Acesta trebuind să fie înțeles ca fiind decizia judiciară pe care se grefează mandatul european de arestare.

Se presupune că persoana pe numele căreia este emis mandatul de arestare european, a beneficiat de garanțiile procedurale și de drepturile fundamentale.

Protecția trebuie să fie asigurată de autoritatea judiciară a statului membru emitent, potrivit dreptului național aplicabil.

Ce a retinut instanta despre neregularitatea mandatului european de arestare

Verificând dacă mandatul european de arestare nr. 2016/150-BR40.LL.xxxxxx/16 emis de Tribunalul de primă instanță din Bruxelles,  conține toate informațiile prevăzute de art. 86 litera 1 din Legea nr.302/2004.

Curtea constată că nu cuprinde cerința prevăzută în alin.1 litera c a art. 84 din legea 302/2004 republicată.

Nu s-a indicat în conținutul mandatului european de arestare, mandatul național de arestare în baza căruia acesta a fost emis.

Iar un mandat european de arestare nu poate fi concomitent și un mandat național de arestare.

În cuprinsul mandatului european de arestare, la litera b din cuprinsul acestuia este menționat ,,mandat de arestare internațional în lipsă emis la 31.10.2016 ”.

Ceea ce înseamnă că s-a emis un mandat european de arestare în mod direct fără să se fi emis în prealabil un mandat de arestare național.

Acest aspect reiese și informațiile suplimentare comunicate de autoritățile judiciare belgiene prin adresa nr. nr. 2016/150, care au arătat că în acest stadiu al procedurii nu există un mandat de arestare național.

In mandatul european nu s-a indicat mandatul national

Având în vedere că în cuprinsul mandatului european de arestare emis de către Tribunalul de primă instanță din Bruxelles nu s-a indicat mandatul de arestare național, care a stat la baza emiterii acestuia.

Tinând seama de faptul că „mandatul european de arestare este o decizie judiciară care are întotdeauna la bază un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei emis în condițiile legii pe plan intern.

Curtea va constata că nu este realizată cerința de legalitate prevăzută de dispozițiile art. 86 litera1 litera c din Legea nr.302/2004.

Nu exista în mod efectiv un mandat de arestare național distinct de mandatul european de arestare.

Motiv pentru care în baza art. 107 din Legea nr. 302/2004 republicată va respinge cererea formulată de autoritățile judiciare din Belgia.

Cu privire la executarea mandatului european de arestare emis de Tribunalul de primă instanță din Bruxelles, față de persoana solicitata.

Va revoca măsura arestării provizorii luată față de persoana solicitată

Motivele de refuz obligatorii mandat european de arestare

 a)când, din informațiile de care dispune, reiese că persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte de către un stat membru, altul decât statul emitent.

Condiția este ca, în cazul condamnării, sancțiunea să fi fost executată ori să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă.

Pedeapsa să fi fost grațiată ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit legii statului de condamnare;

b)când infracțiunea pe care se bazează mandatul european de arestare este acoperită de amnistie în România, dacă autoritățile române au, potrivit legii române, competența de a urmări acea infracțiune;

c)când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal, datorită vârstei sale, pentru faptele pe care se bazează mandatul de arestare în conformitate cu legea română.

 Motivele facultative de refuz al executarii unui mandat european de arestare de catre autoritatea judiciara romana competenta

 -când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România.

Pentru aceeași faptă care a motivat mandatul european de arestare;

-în mod excepțional, în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată.

Motivul este că legislația română nu impune același tip de taxe sau de impozite ori nu conține același tip de reglementări în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar ca legislația statului membru emitent;

-când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Dacă persoana solicitată este cetățean român sau trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României.

Se are in vedere o perioadă de cel puțin 5 ani și aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranță în statul membru emitent;

-când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte într-un alt stat terț care nu este membru al Uniunii Europene.

Condiția este ca, în caz de condamnare, sancțiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare.

Ori, executarea să fie prescrisă ori infracțiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost grațiată potrivit legii statului de condamnare;

Mandatul european de arestare se referă la infracțiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României

când mandatul european cuprinde infracțiuni care au fost comise în afara teritoriului statului emitent. cu conditia ca  legea română nu permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara teritoriului român;

când, conform legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris.

Aceasta dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române;

când o autoritate judiciară română a decis fie renunțarea la urmărirea penală.

Ori, clasarea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare.

De asemenea, a pronunțat, față de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleași fapte, care împiedică viitoare proceduri;

când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată. In afară de cazul în care autoritatea judiciară emitentă informează că, în conformitate cu legislația statului emitent:

persoana a fost încunoștințată, în timp util, prin citație scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace.

Aceasta referitor la ziua, luna, anul și locul de înfățișare și la faptul că poate fi pronunțată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la process.

Alte articole de acelasi autor:

Cum procedam in cazul viciilor ascunse ale constructiilor in vederea tragerii la raspundere a persoanei vinovate;

In ce conditii se pedepseste evaziunea fiscala prin nedeclarare,declarare fictiva ori declarare

inexacta cu privire la sediile principale conform Legii 241/2005;

Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

-Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Cum invoci si ce neregularitati exista privind citarea si comunicarea actelor intr-un proces;
Ce prevede legea despre independenta sotilor si controlul corespondentei celuilalt sot;

Articole recomandate

-Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

-In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;

-Ce prevede Codul civil despre intinderea acordului sotilor cand acesta are loc pe cale judiciara;
Din ce motive nu a fost anulat dreptului de a conduce un vehicul. A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto.

-Care este deosebirea dintre masurile de siguranta si pedepse;

-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala;

-Renuntarea la judecata.

–Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

–Avocat dreptul muncii.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion, ofera servicii de consultanta in litigii privind mandatul european de arestare.  Ne puteti    contacta, click aici sau e mail office@avocat-rudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...