Stiri
38.7 C
Buzău

In ce situatie, mandatarul depaseste limitele mandatului, care este sanctiunea

Data:

Mandatarul nu trebuie sa depaseasca limitele mandatului incredintat, aceasta este regula prevazuta de Codul civil.

In practica au existat insa situatii in care judecatorul a trebuit sa hotarasca daca mandatarul a actionat in limitele mandatului. Sau, daca a depasit aceste limite si ce solutie se impune in astfel de situatii.

Mandatul este intalnit in multe situatii, fiind folosit atat in cazul persoanelor fizice cat si al persoanelor juridice.

De exemplu, pentru reprezentarea in fata unor persoane juridice, la notariat, numirea de administrator la societatile comerciale, reprezentarea in instanta.

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind contractul de mandat.

Lipsa sau depăşirea puterii de reprezentare conform Codului civil

Potrivit art. 1539 C. civil, mandatarul este obligat să încheie actele juridice cu care a fost împuternicit, în limitele împuternicirii date de către mandant.

Din acest motiv, in practica instantelor s-a hotarat asupra mandatului special dat pentru o operaţiune determinată. Dar, folosit de pârât cu o altă întindere şi cu altă destinaţie, decât acelea în vederea căruia a fost dat. 

Mai precis, în interesul său personal şi în dauna mandantului. Prin aceasta încălcându-se principiul voinţei juridice reale a părţilor şi conducând la nulitatea absolută a actelor astfel încheiate.

Reprezentantul nu poate angaja pe cel reprezentat decât dacă acţionează în limitele puterilor ce le-a primit de la acesta.

Art.1309 din Codul civil dispune despre contractul încheiat de persoana care acţionează în calitate de reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depăşirea puterilor conferite.

In acest caz nu produce efecte între reprezentat şi terţ.

Mandatul general si special

 Pentru o edificare asupra  situatiei depasirii limitelor mandatului sunt necesare cateva precizari depre tipurile de mandat.

Mandatul este general atunci cand s-a dat pentru orice afacere a mandantului ori pentru un gen de afaceri al mandantului.

Mandatul este special atunci cand are ca obiect unul sau mai multe acte determinate.

Prezinta importanta ca, in contractul de mandat sa se stipuleze natura actului pentru care se da mandat şi obiectul uneia dintre obligatiile principale.

Daca mandatul special dat pentru o operaţiune determinată este folosit cu o altă întindere şi cu o altă destinaţie.

Acesta va incalca principiul voinţei juridice reale a părţilor, nu va mai produce efecte in patrimoniul mandantului.

Mandatarul, actele pe care le poate face

Cand se analizeaza depasirea limitelor mandatului trebuie cunoscut ce acte poate face mandatarul.

Codul civil prevede in acest sens ca, mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

Actele de conservare au ca scop pastrarea unor drepturi in patrimoniul persoanei , consolidarea lor si evitarea unor pierderi.

O situatie speciala este cand mandatul este dat pentru o operatiune determinata, dar este folosit cu o alta intindere si alta destinatie.

In acest caz se incalca principiul voinţei juridice reale a părţilor si nu va mai produce efecte in patrimoniul mandantului.

Din acest motiv, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres pentru a încheia actele de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri.

De asemeni, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin. Ori, pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie.

Manadatarul, limitele in care actioneaza

Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Mandatarul nu poate insa să depăşească limitele stabilite prin mandat.

Codul civil prevede si o exceptie. El se poate abate de la instrucţiunile primite, dacă îi este imposibil să îl înştiinţeze în prealabil pe mandant.

Se poate prezuma in acest caz că acesta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică.

Totodata ca, mandatarul este obligat să îl înştiinţeze de îndată pe mandant cu privire la schimbările aduse executării mandatului.

Intinderea obligatiei  mandatarului in cazul mandatului cu titlu oneros si gratuit

Cabinetul de avocat Tudor Ion a avut in practica situatii in care mandatul este cu titlu oneros.

Mandatarul este ţinut să execute mandatul cu diligenţa unui bun proprietar.

Dacă însă mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat să îl îndeplinească cu diligenţa pe care o manifestă în propriile afaceri.

Mandatarul este insa obligat să îl înştiinţeze pe mandant despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului şi care pot determina revocarea sau modificarea acestuia.

Raspunderea mandatarului

Daca mandatarul incalca obligatia contractuala fata de mandant, nu respecta limitele imputernicirii.

Mandantul poate solicita angajarea raspunderii contractuale a mandatarului. 

Mandantul nu este obligat pentru actele încheiate de mandatar peste limitele împuternicirii.

Cu atat mai mult, faptele ilicite cauzatoare de prejudicii săvârşite de mandatar in vederea îndeplinirii mandatului nu angajeaza raspunderea mandantului.

Mandantul nu este obligat pentru actele încheiate de mandatar peste limitele împuternicirii pe care a dat-o.

Mandatarul, studiu de caz despre lipsa consimtamantului

Reclamantii au solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase.

Au sustinut ca intre vânzarea-cumpărarea propriu-zisă şi vânzarea-cumpărarea de drepturi litigioase există o diferenţă semnificativă in ce priveste obiectul lor.

Ca, mandatul dat privea vânzarea dreptului de proprietate propriu-zis asupra imobilului, în timp ce contractul de (cesiune)vânzare-cumpărare de drepturi litigioase contestat s-a realizat.

Ce au sustinut reclamantii despre mandatar

Reclamanţii au arătat că persoana care a semnat contractul de vânzare-cumpărare, menţionat în calitate de mandatar al cedentului nu avea o procură specială.

Astfel încât lipsea cu desăvârşire consimţământul cedentului, ai cărui moştenitori sunt reclamanţii.

Prin procura dată pârâtului s-a avut în vedere vânzarea dreptului litigios, şi nu(cesiune) vânzare-cumpărare de drepturi litigioase.

 Mandantul nu şi-a exprimat consimţământul la încheierea contractului de cesiune de drepturi litigioase. Iar lipsa totală a consimţământului este sancţionată cu nulitatea absolută a actului încheiat în dauna proprietarului dreptului transmis.

Mandatarul, studiu de caz privind intinderea obligatiei 

Speta s-a referit la faptul ca într-o procură s-a prevăzut în sarcina mandatarului obligaţia de a împrumuta orice sumă de bani în vederea cumpărării unui apartament, în numele mandantului şi pentru acesta.

Dar, fără să fie prevazuta şi obligaţia mandatarului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare imobiliară.

Instanta a hotarat ca încheierea de către mandatar doar a contractului de împrumut nu poate avea semnificaţia unei depăşiri a mandatului.  Aceasta, chiar dacă s-ar admite că mandatul privea şi cumpărarea, iar cele două operaţiuni juridice ar fi fost interdependente.

Neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor în integralitatea lor nu valorează depăşire a limitelor mandatului.  Ci o executare incompletă, necorespunzătoare a acestuia, care nu are ca sancţiune nulitatea actului astfel încheiat,.

Ci, rezoluţiunea mandatului cu daune-interese, 

Obligatiile mandantului

-sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare executarii mandatului;

-sa repare prejudiciul suferit de mandatar in executarea mandatului;

-daca mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia. chiar si in cazul in care, fara culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi executat.

De mentionat ca mandantul poate oricand revoca mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma in care a fost incheiat contractul de mandat si chiar daca a fost declarat irevocabil.

De asemenea, imputernicirea data unui nou mandatar pentru aceesi afacere revoca mandatul initial.

Un tip special de mandat

Este reglementat de art.314 din Codul civil, fiind  definit ca mandatul conventional al sotilor.

Se refera la faptul ca un sot poate sa dea un mandat celuilalt sot sa-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are conform regimului matrimonial.

Referitor la soti, art.315 reglementeaza institutia mandatului judiciar, cazul in care unul din soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa.

Celalalt sot poate sa ceara instantei de tutela incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are conform regimului matrimonial.

Urmeaza sa se pronunte o hotarare prin care se vor stabili conditiile,limitele si perioada de valabilitate a acestui mandat.

Mandatul va inceta atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia prevazuta mai sus ori cand va fi numit un tutore sau curator.

Alte articole de acelasi autor

Ce este promisiunea de a contracta si care sunt conditiile de validitate ale acesteia;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client

https://avocat-tudor.ro

Cabinetul de avocat Tudor Ion specializat in contracte de mandat.

Luati legatura cu noi, click aici , e mail office@avocat-tudor.ro 

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...