Stiri
31.9 C
Buzău

In ce consta infractiunea privind prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate prevazuta in Legea 31/1990

Data:

Prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate, cand constituie infractiunea prevazuta in Legea 31/1990

Prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate este prevazuta ca infractiune in art.271 din Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale. Din definitie reiese ca se pedepseste fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care comite faptele ce se vor arata in continuare.
-prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatiii ori asupra conditiilor economice ale acesteia. Sau, ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date.

prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale.

-refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 si 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.

In ce situatie se solicita numirea de experti

Art.28 din lege, se refera la situatia in care, daca există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii.  Alte situatii sunt tranzacţiile conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa. Fondatorii vor solicita judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experţi.
Raportul expertului sau experţilor va fi pus la dispoziţia subscriitorilor, la locul unde urmează să se întrunească adunarea constitutivă.

Art.38 se refera la inmatricularea societatii si dispune ca la societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat.

Fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile de la data aprobării sale la oficiul registrului comerţului registrul comertului va transmite o notificare cu privire la această depunere către Regia Autonomă Monitorul Oficial”, pentru a fi publicată pe cheltuiala societăţii.
(3) În cazul societăţilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1) şi depunerea sa la oficiul registrului comerţului în condiţiile dispoziţiilor alin. (2), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 2433 alin. (1)-(4).

In ce consta infractiunea privind prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate

Fapta pedepsita de lege consta in actiunea de a prezenta,cu rea credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date.

Persoanele pot fi subiectul infractiunii de prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate
Subiectul acestei infractiuni nu pot fi decat fondatorul,administratorul,directorul general,directorul,membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului,reprezentantul legal al societatii sau lichidatorul.

Nu conteaza forma sub care se face prezentarea(ex.prin internet,televiziune). Important pentru existenta infractiunii este inserarea unor date necorespunzatoare adevarului referitoare la constituirea societatii sau la conditiile economice sau juridice ale acesteia. Ori omiterea prezentarii corecte a unor asemenea informatii in rapoartele efectuate.

O precizare ce se impune este ca aceasta infractiune se poate comite atat la constituirea societatii(prospecte) cat si oricand pe parcursul existentei societatii(prospecte,rapoarte,comunicari).

Exemple din literatura de specialitate despre infractiunea de prezentarea cu rea-credinta de date neadevarate

Cazul directorului care, avand pe ordinea de zi aprobarea actelor constutive ale societatii, a prezentat cu rea credinta date neadevarate despre numarul actionarilor si capitalul societatii. Scopul a fost de a impiedica cunoasterea exacta a situatiei economice a societatii si privatizarea.

Dispozitii din Legea 31/1990 legate de constituirea societatii si care daca nu sunt respectate,pot constitui infractiuni si conduc la sanctionare

Fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie,respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere sunt solidari raspunzatori din momentul constituirii societatii fata de societate si de terti. Raspund pentru subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau prin actul constitutiv,de existenta aporturilor in natura, de veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.

Conform art. 272 din lege se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care au săvârşit următoarele fapte penale:
-infracţiunea de dobândire, în contul societăţii, de acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care făptuitorul îl ştie vădit superior valorii lor efective. Sau vinderea, pe seama societăţii, de acţiuni pe care acesta le deţine, la preţuri despre care făptuitorul are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective. Scopul este obţinerea pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba societăţii;

-infracţiunea de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului, de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia. Sau, în folosul propriu al faptuitorului ori pentru a favoriza o altă societate în care acesta are interese, direct sau indirect;

-infracţiunea de împrumut făcut, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care făptuitorul o administrează. De la o societate controlată de aceasta ori de la societate care controlează societatea pe care el o administrează ori o controlează. Sumă superioară limitei prevăzute de art. 1444 alin. 3 lit. a, respectiv 5000 euro, după caz, sau de a face ca una dintre aceste societăţi să-i acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

-infracţiunea prin care administratorul încalcă dispoziţiile art. 183. Se refera la constituirea din profitul societăţii a unei rezerve de cel puţin 5% anual, pentru formarea unui fond de rezervă de minim o cincime din capitalul social şi la menţinerea acestui fond şi folosirea lui conform destinaţiei stabilite de lege şi actul constitutiv.

Conform art. 2721 se pedepsesc fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii care au săvârşit următoarele fapte penale:
-infracţiunea de răspândire a unor ştiri false sau întrebuinţarea altor mijloace frauduloase care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acţiunilor sau obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce-i aparţin. Scopul este obţinerea de către făptuitor, pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba societăţii;

-infracţiunea de încasare sau de plată a unor dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa de situaţii financiare ori contrarii celor rezultate din acesta.

Conform art.273 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care au săvârşit următoarele fapte penale:
-infracţiunea de emitere a unor acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emiterea unor noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;
-infracţiunea de folosire, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;
-infracţiunea de acordare a unor împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;
-infracţiunea de a preda titularului acţiunile înainte de termen, de predare a unor acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege ori de emitere de acţiuni la purtător, fără a fi achitate integral;
-infracţiunea de nerespectare a dispoziţiilor legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;
-infracţiunea de emitere a unor obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau de acţiuni fără să cuprindă menţiunile prevăzute de lege.

Conform art. 274 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care a săvârşit următoarele fapte penale:

a) infracţiunea de îndeplinire a hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
b) infracţiunea de îndeplinire a hotărârilor adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi cu privire la efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare.

Conform art. 275 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă administratorul care a săvârşit următoarele fapte penale:
a) infracţiunea de încălcare, chiar prin persoane interpuse sau prin acte
simulate, a dispoziţiilor art. 149 din legea societăţilor comerciale. În prezent, acest text este conţinut de prevederile art. 1443 şi se referă la obligaţia de abţinere de la orice deliberări şi de înştiinţare a cenzorilor şi a celorlalţi administratori, de către administratorul care are într-o anumită operaţie, direct sau indirect, interese contrare cu cele ale societăţii. Această obligaţie revine administratorului şi în cazul în care ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

b) infracţiunea de neconvocare a adunării generale în cazurile prevăzute de lege sau de încălcare a dispoziţiilor art. 193 alin. 2. Acest text se referă la interdicţia unui asociat din societatea cu răspundere limitată de a exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natura sau la actele juridice încheiate între el şi societate;

c) infracţiunea de începere a operaţiunilor în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;

d) infracţiunea de emitere a unor titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;
e) infracţiunea de dobândire a unor acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

Conform art. 2801 din Legea nr. 31/1990, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani persoanele vinovate care au săvârşit următoarele fapte penale:
a) infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.
Alte articole de acelasi autor
-Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
-Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;
-In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-contencios administrativ si fiscal;
-Ce trebuie cunoscut despre asigurarea de răspundere civilă și asigurarea de persoane.
-CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ
-ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri acordate in cadrul procesului penal;
-de ce este necesar ca un avocat despagubiri accidente sa te asiste la societatea de asigurare.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...