Stiri
19.9 C
Buzău

In ce conditii se dispune concedierea pentru necorespundere profesionala si ce erori se pot comite

Data:

Concedierea pentru necorespunderea profesionala impune respectarea conditiilor prevazute de lege

Concedierea pentru necorespundere profesionala constituie in multe cazuri obiectul litigiilor de munca de pe rolul instantelor de judecata. 

Decizia de concediere apartine angajatorului dar acesta din diverse motive, uneori nu respecta dispozitiile care reglementeaza concedierea pentru necorespundere profesionala, astfel cum sunt dispuse prin reglementarile legale.

Consecinta este ca, nu de putine ori, judecatorul da dreptate salariatului si dispune masuri fata de  angajatorul care a luat masura de  concediere a salariatului.

Mai grav, asa cum se va observa din studiile de caz prezentate in acest articol, concedierea poate fi uneori si abuziva.

Pentru angajator poate ca uneori nu este dificil sa concedieze un salariat pe care il considera necorespunzator profesional.

De exemplu, cand angajatorul procedeaza astfel la terminarea perioadei de proba prevazuta in contractul de munca.

Pentru angajat insa, de cele mai multe ori masura este de natura sa-l afecteze din multe puncte de vedere.

Necorespunderea profesionala in Codul muncii

Dispozitiile privind concedierea se gasesc in Codul muncii, TITLUL II – Contractul individual de muncă, CAPITOLUL 5 – Încetarea contractului individual de muncă.

Intre acestea, in SECTIUNEA 3 se face referire la concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.

In mod concret, cazul de concediere pentru necorespundere profesionala este prevazut in art.61 lit.d) Codul muncii.

In textul de lege se arata ca, angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Asadar, este un tip de concediere pentru  motive ce tin de persoana angajatului.

Referire la concedierea pentru necorespundere profesionala se face si in art. 62, cu denumirea de decizia de concediere.

Se arata, concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la art. 61 respectiv:

 • in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
 • in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Incetarea contractului de munca pe baza art.61 lit.d in profesii cu reglementari specifice

De asemenea, in legile si statutele care reglementeaza anumite profesii exista dispozitii privind concedierea pentru necorespundere profesionala.

De exemplu, in dispozitiile art.85 lit.i) din Legea nr.80/1995 privind cadrele militare.

Cadrele militare sunt trecute in rezerva in situatia cand manifesta dezinteres in indeplinirea atributiunilor si sarcinilor de serviciu.

Sau, in perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate.

Ce inseamna de fapt necorespundere profesionala?

In ce priveste notiunea de necorespundere profesionala, in practica judiciara si literatura juridica s-au dat unele definitii.

S-a aratat ca necorespunderea profesionala corespunde situatiei de necunoastere sau stapanire insuficienta a regulilor specifice unei profesii.

Trebuie insa raportat la natura atributiilor pe care persoana respectiva le are de indeplinit si ca necorespunderea profesionala trebuie probata in mod concret.

In raport de cerintele postului pe care-l ocupa persoana respectiva.

Concedierea pentru necorespundere profesionala, asemanari si deosebiri cu abaterea disciplinara

In practica judiciara si literatura juridica de specialitate s-au aratat asemanarile si deosebirle dintre necorespunderea profesionala si abaterea disciplinara.

 Ambele sunt sanctiuni si in anumite circumstante pot conduce la concediere.

Cu toate acestea, exista deosebiri sub aspectul culpei ce revine persoanei respective.

Abaterea disciplinara este reglementata de Codul muncii si este o fapta în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat.

Prin fapta respectiva, salariatul a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Abaterea disciplinara nu conduce insa totdeauna la sanctiunea concedierii pentru necorespundere profesionala.

Necorespunderea profesionala se refera la aspectul profesional, cum este manifestarea unui dezinteres fata de obligatiile de munca, ceea ce poate conduce la o sanctiune pentru necorespundere profesionala.

In sensul de mai sus urmatoarele exemple de concediere pentru necorespundere profesionala:

-neprezentarea sau nereusita la examenul sau concursul a carui promovare este o conditie pentru promovarea in functie;
-gestionarul nu depune garantiile materiale.

Concedierea pentru necorespundere profesionala se dispune numai in urma evaluarii prealabile, a testarii salariatului

Prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern angajatorul stabileste anumite criterii de performanta pentru salariat. 

Desi, sunt stabilite de angajator, criteriile respective trebuiesc aduse la cunostinta salariatului si insusite de acesta.

In acest sens, in dispozitiile art.17 alin.(3) lit. e) din Codul muncii se fac referiri la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Se intelege ca, neindeplinirea criteriilor de performanta poate conduce la eventuala concediere a salariatului pentru necorespundere profesionala.

Trebuie insa avut in vedere ca, este obligatoriu sa se urmeze o procedura in vederea concedierii.

Neindeplinirea criteriilor respective, nu duce insa in mod automat la concedierea pentriu necorespundere profesionala.

In lipsa unor proceduri, intre care, evaluarea prealabila a salariatului, care sa constate o asemenea situatie, decizia de concediere va fi anulata in cazul in care salariatul o contesta in instanta.

Asadar, prin lege se prevede ca anterior concedierii pentru necorespundere profesionala, salariatul trebuie sa parcurga in mod obligatoriu etapa procedurii evaluarii prealabile.

Cum se face evaluarea profesionala  incat sa nu se comita erori?

Acesta se prevede in contractul colectiv de munca, iar in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Procedura de evaluare se stabileste prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Care sunt etapele evaluarii prealabile?

Etapele evaluarii prealabile ar trebui sa fie urmatoarele:

 1. angajatorul emite decizia prin care numeste o comisie de evaluare;
 2. angajatul va fi convocat in scris, se precizeaza locul, ziua, scopul concedierii,  modalitatea in care se face evaluarea;
 3. este examinat angajatul de catre comisia respectiva;
 4. se ofera angajatului posibilitatea sa conteste hotararea comisiei.

Dupa cum se poate constata evaluarea salariatului nu se face la intamplare, ci in functie de anumite criterii si cu participarea unor persoane competente sa faca evaluarea.

In concluzie, angajatorul nu va putea concedia salariatul pe motivul necorespunderii profesionale in lipsa evaluarii prealabile a acestuia.

In caz contrar, daca aceste conditii nu sunt respectate, instanta de judecata poate dispune anularea deciziei de concediere.

Ce trebuie avut in vedere la cercetarea necorespunderii profesionale

Angajatorul dispune de dreptul de a concedia salariatul. dar aceasta nu se face discretionar ci, numai in anumite conditii.

Ce sa aiba in vedere comisia de evaluare

Comisia trebuie sa cerceteze aspecte precum, performantele profesiionale ale salariatului pe parcursul executarii contractului individual de munca.

Daca salariatul obtine performante profesionale corespunzatore, insa angajatorul se considera indreptatit sa astepte de la acesta mai mult.

Sau, dimpotriva, salariatul nu cunoaste sau nu stapaneste suficient de bine tehnicile specifice unei anumite functii, meserii sau profesii.

Trebuie avut in vedere si daca este vorba de necompetenta salariatului.

Sau daca, salariatul nu isi indeplineste deloc obligatiile de serviciu ori indeplineste doar o parte dintre acestea.

In final, se poate aprecia daca nu are instruirea necesara sau calitatea muncii nu prezinta nivelul la care angajatorul se astepta.

La ce exigente trebuie sa se raporteze angajatorul care dispune concedierea?

Exigentele angajatorului trebuie sa fie insa rezonabile, conforme cu cele privind salariatii din unitate cu posturi asemanatoare.

Criteriile se vor raporta la fisa postului. Dar si comparativ cu performanta colegilor sai aflati pe posturi similare. 

Nivelul profesional scazut se poate intalni cand salariatul nu dovedeste interes sa isi imbunatateasca performantele.

Ori,  nu poate sa evolueze profesional.

Neglijenta constituie un alt caz de necorespundere profesionala intlnit in viata societatilor comerciale.

Din practica instantelor de judecata a rezultat ca decizia de concediere pentru necorespundere profesionala se justifica de catre angajator pentru motive cum ar fi urmatoarele:

 • necunoasterea;
 • nestapanirea sau stapanirea insuficienta a regulilor specifice functiei;
 • indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu.

In ce consta procedura de evaluare in caz de necorespundere profesionala

Examinarea salariatului se face de catre comisia stabilita de angajator in acest scop.

Comisia trebuie sa aiba componenta conform legii si va avea ca obiect activitatile conform fisei postului.

Salariatul are dreptul sa conteste hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.

Angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.

Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata.

De asemenea, sa se precizeze instanta judecatoreasca la care se contesta.

In acest sens, dispune art. 62 alin. (3) din Codul muncii.

Prevederile nu sunt aplicabile situaţiilor în care prin legi speciale se instituie proceduri prealabile prin care investigarea faptelor revine unei autorităţi sau unui organism competent.

Se impune precizarea ca, masura respectiva trebuie motivata corespunzator, sa rezulte in mod clar temeiurile de fapt si de drept avute in vedere de angajator, calea de atac a deciziei pentru salariat precum si modul cum acesta poate sa-si formuleze apararea.

Ce erori se comit la concedierea pentru necorespundere profesionala?

Neindeplinirea cerintelor mai sus aratate atrage sanctiunea deciziei de concediere.

 • neindicarea motivelor de fapt;
 • indicarea acestora in mod eronat;
 • lipseste temeiul de drept; 
 • indicarea gresita a acestuia poate determina rectificarea sa de catre instanta. 

Concediere necorespundere profesionala, jurisprudenta

Concedierea unui salariat pentru necorespundere profesională poate fi luată ca urmare a unei evaluări nesatisfăcătoare a activității acestui.

Salariatul contestă concedierea în instanța, insa judecătorii pot să anuleze o astfel de decizie.

Angajatorul trebuie sa probeze că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a sprijini salariatul să devină potrivit pentru postul respectiv. .

Astfel, instanta a aratat ca recurenta angajatoare a decis concedierea pentru necorespundere profesionala.

A apreciat ca faptele contureaza o conduita care se inscrie in notiunea de necorespundere profesionala.

Cu toate acestea, recurenta avea obligatia sa faca evaluarea prealabila a salariatului.

Aceasta conform prevederilor art.63 alin.2) din Codul muncii si art.77 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national.

Sarcina de a face dovada nerespectarii acestei proceduri reglementate prin norme imperative ii revenea recurentei angajatoare.

Nu a fost facuta in proces dovada efectuarii evaluarii prealabile. Potrivit dispozitiilor art.76 din Codul muncii”

Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta”.

Instanta a apreciat ca decizia de concediere este nelegala si a dispus anularea acesteia.

Ce protectie ofera legea pentru salariat in caz  concediere pentru necorespundere profesionala?

Instanta de judecata verifica daca angajatoriul a respectat obligaţiile in caz de concediere pentru necorespundere profesionala.

Una dintre aceste conditii este sa-i propuna salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate.

Angajatorul este obligat sa ofere salariatului locuri de munca vacante in unitate

Locurile de muncă vacante în unitate. trebuie sa fie cconforme cu pregătirea profesională a salariatului.

Daca este cazul, conforme capacitatii de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

Daca angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante trebuie sa solicite sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă

In aceasta situatie, angajatorul are obligaţia sa solicite sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă pentru redistribuirea salariatului, corespunzător pregătirii profesionale.

Sau, al capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

Salariatul i se ofera posibilitatea sa-si dea consimtamantul daca accepta sau nu noul loc de munca

Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor Codului muncii.

De precizat ca, salariatul trebuie sa manifeste în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

Prin urmare, angajatorul dispune concedierea salariatului numai daca acesta nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevazut de lege ori după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă.

Salariatul are dreptul la preaviz de concediere

Si in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala salariatul are dreptul de preaviz.

Concedierea care s-a dispus fara acordarea preavizului este sanctionata cu nulitatea.

In acest sens, art.75 din Codul muncii  dispune ca persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).

Instanta de judecata verifica documentele intocmite in vederea concedierii pentru necorespundere profesionala

Documente verificate pot fi urmatoarele:

 • fisa de evaluare;
 • inscrisul din care rezulta ca salariatului i-a fost oferit un nalt loc de munca conform pregatirii sale
 • adresa catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca
 • preavizul
 • decizia de concediere

Cum sa contesti la instanta decizia de concediere pentru necorespundere profesionala

Salariatul nemultumit de decizia de concediere pentru necorespundere profesionala are dreptul sa se adrese instantei de judecata, conform art.62 alin.(3) din codul muncii.

Primele indicii in privinta conditiilor de contestare se gasesc chiar in cuprinsul deciziei de concediere.

Respectiv, termenul in care se poate introduce cererea de chemare in judecata si instanta la care se contesta decizia de concediere.

De altfel, indicarea acestora este necesara si pentru ca instanta sa verifice daca este competenta sa solutioneze litigiul de munca si daca cererea a fost introdusa in termen.

In continuare, in cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul va dezvolta in ce constau nemultumirile in legatura cu evaluarea facuta de angajator si sa probeze sustinerile sale.

Model decizie concediere necorespundere  profesionala

DECIZIA nr. . . . . . . . . .

Data  . . . . . . . . . . . . . .

Administratorul  SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dl/d-na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conform referatului/notei de constatare înregistrat sub nr  . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . întocmit de către   Comisia  . . . . . . . . . . . . .constituita din…… .  având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Cu ocazia cercetării prealabile privind pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  având funcția de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 care a constatat ca(se descrie fapta cercetata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

s-a constatat că aceste fapte îi sunt imputabile.

Preavizul de  . . . . . . . . . zile lucrătoare acordat salariatului conform notificării nr . . . . . .  /  . . . . . . . . . . a expirat la data de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termenul de  . . . . . . . . . zile lucrătoare acordat salariatului pentru a-si manifesta expres consimțământul cu privire la locurile de muncă oferite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  expiră la data de  . . . . . . . . . .

Întemeiat pe dispozitiile art. 61 lit. d, art. 64, 76 din Codul Muncii si Legii 31/90 privind societățile comerciale și actului constitutiv al societății,

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de  . . . . . . . . . . . . . . .  încetează  contractul individual de muncă al d-lui/d-nei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  având funcția  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  în cadrul societății, conform art. 61 lit. d  din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare la Tribunalul  . . . . . . . . . . . . .

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . si se comunică celui în cauză.

ADMINISTRATOR

Necorespundere profesionala, speta

Contestatorului i s-a desfacut contractul de munca pentru necorespundere profesionala pe motiv ca la evaluarea performantelor profesionale a obtinut un punctaj care nu corespunde cerintelor postului.

Instanta a constatat insa ca din continutul deciziei de sanctionare nu rezulta ca angajatorul a respectat anumite criterii de evaluare.

Acestea erau stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel national sau la nivel de ramura de ativitate.

Precum si prin regulament intern, astfel cum dispune  Codul muncii.

De asemenea, instanta a retinut ca documentele prezentate in instanta de angajator nu suplinesc viciile deciziei de sanctionare pentru necorespundere profesionala.

Alte articole de acelasi autor

-In ce conditii stabilirea cu rea credinta a impozitelor,taxelor si contributiilor constituie evaziune fiscala;
– -CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;
–Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;
–Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;
– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;
–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;
-Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica;
–In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;
–Activitatea unui avocat specializat in drept penal;
-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;
Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;
–PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL
–COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;
–ARESTAREA PREVENTIVA
Profesionalism, responsabilitate, loialitate fata de client

Cabinet Avocat


0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind necorespunderea profesionala.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

  Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

  Ești în căutarea acelui curs de social media care...