Stiri
19.9 C
Buzău

In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala

Data:

 

In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala

 

In scopul recuperarii mai rapide a prejudiciului adus bugetului de stat, in art.10 din Legea nr.241/2005 este prevazuta o cauza de de reducere a pedepsei.

Caracteristicile pentru aplicarea cauzei  de reducere a pedepsei sunt urmatoarele:

 1. conditia repararii integrale a prejudiciului;
 2. aceasta sa se realizeze pana la primul termen de judecata.

 

In mod concret,in art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,in forma modificata prin art.79 pcr.2 din Legea nr.255 din 2013 se arata ca,  in cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

 

 • Infractiunile la care se aplica cauzele de reducere a pedepsei in cazul

evaziunii fiscal sunt urmatoarele:

 

-art.8 din Legea nr.241/2005 prevede:

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

 

Art.9 din Legea nr.241/2005:

Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

 1. a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 2. b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 3. c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
 4. d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
 5. e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
 6. f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
 7. g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

 

 • Exceptie de la aplicarea dispozitiilor art.10:

Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

 

 

 • Masura sechestrului asigurator

in cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

 

 • spete in care s-a dispus asupra incidentei art.10 din Legea

nr.241/2005

 

Intr-o speta solutionata in recurs de catre Curtea de Apel Oradea, Sectia penala s-a dispus ca nu sunt aplicabile dispozitiile art.10 din Legea 241/2005.

Motivarea a fost in sensul ca,art.10 din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscala care prevede existenta unei cauze de nepedepsire este aplicabil doar atunci când achitarea contravalorii integrale a prejudiciului se face de catre învinuit sau inculpat în cursul urmaririi penale sau al judecatii, pâna la primul termen de judecata.

 

Achitarea de catre inculpata a contravalorii prejudiciului doar în apel, înainte de solutionarea acestuia, face ca dispozitiile art.10 din Legea 241/2005 sa nu poata fi aplicate.

 

 • Intr-o speta avuta spre solutionare,instanta suprema a hotarat:

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, inculpatul trebuie să facă însă dovada achitării integrale a prejudiciului cauzat.

 

Inculpatul a fost condamnat de prima instanta pentru infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005 iar prin cererea de apel a solicitat achitarea pentru lipsa vinovatiei.

In acest sens, a aratat ca i-au fost blocate conturile in intregime si din acest motiv nu a avut posibilitatea sa plateasca debitul la care este obligat,ceea ce dovedeste lipsa vinovatiei.

 

A solicitat instantei sa se pronunte asupra imprejurarii blocarii conturilor sale bancare in intregime si asupra consecintelor privind imposibilitatea achitarii debitului ceea ce dovedeste nevinovatia sa.

 

 • instanta a dat posibilitatea inculpatului,apreciat ca necitat legal, sa

achite debitul

 

Instanta a dispus amânarea judecării cauzei pentru reluarea procedurii de citare a inculpatului pentru încunoştinţarea că, până la noul termen de judecată,are posibilitatea să achite prejudiciul produs.

S-a retinut ca inculpatul nu a întocmit niciun document contabil, nu a condus oevidenţă a încasărilor şi plăţilor şi nu a depus declaraţiile fiscale, fapte ce realizează latura obiectivă a infracţiunii constând în omisiunea înregistrării veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

 

În sarcina inculpatului nu s-a reţinut neplata debitului care i-a fost stabilit în sarcină, astfel că lipsa resurselor necesare achitării obligaţiilor fiscale nu constituie un indiciu al lipsei de vinovăţie în ceea ce priveşte fapta săvârşită.

 

Mai mult, în faza de urmărire penală, inculpatul nu a contestat datele prezentate prin procesul-verbal de inspecţie fiscală şi nici cuantumul sumei cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice s-a constituit partecivila.

 

La primul termen de judecată în calea de atac a apelului, faţă de lipsa inculpatului, citat atât la domiciliul procesual ales din Irlanda, cât şi la domiciliul din ţară, astfel cum acestea au fost indicate în declaraţia de apel,date fiind şi prevederile art. 10 din Legea nr. 241/2005, care prevăd cauza de impunitate în situaţia în care se achită prejudiciul, instanţa, din ofi ciu, a pus în discuţie necesitatea reluării procedurii de citare cu apelantul-inculpat atât în Irlanda, cât şi în ţară, la domiciliile cunoscute, pentru a fi încunoştinţat că, până la noul termen de judecată, are posibilitatea să achite prejudiciul produs Statului Român, prin fapta de evaziune fiscală reţinută în sarcina sa,împreună cu accesoriile calculate până la data plăţii integrale a debitului.

 

A constatat că, pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a declarat că ar fi de acord să achite prejudiciul cauzat, fără a contesta în vreun fel, în cuprinsul declaraţiilor, sub aspectul laturii obiective, că nu ar fi săvârşit fapta de evaziune fiscală pe parcursul desfăşurării profesiei de avocat.

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, inculpatul trebuie să facă însă dovada achitării integrale a prejudiciului cauzat.

 

 • Instanta a retinut ca pana la solutionarea cauzei inculpatul nu a

achitat debitul

In consecinta,a mentinut solutia de condamnare pronuntata de prima instanta.

 

 • Alte articole de acelasi autor:

Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;

Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;

In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal

-Drept penal-legalitate

–In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...