Stiri
35.4 C
Buzău

In ce cazuri cererea de stramutare a unui dosar poate avea sanse mai mari de succes

Data:

Cand cererea de stramutare are sanse de admitere si pentru ce motive nu are sanse

Cererea de stramutare se formuleaza pentru anumite motive, care sunt prevazute in Codul de procedura penala sau, dupa caz, de Codul de procedura civila.

In consecinta, partea care cere stramutarea unei cauze trebuie sa formuleze motivele astfel incat acestea sa se incadreze in cazurile prevazute textul de lege.

In practica mea, am intalnit mai multe situatii in care, partea careia nu i s-a admis o cerere isi manifesta nemultumirea de modul in care era judecat dosarul si acuza judecatorul de impartialitate.

Avea suspiciuni fata de instanta, in general, si considera ca solutia potrivita sa nu piarda procesul era sa ceara stramutarea dosarului la o alta instanta de judeca.

Motive pentru cererea de stramutare proces civil

Motivele de stramutare pentru un proces civil rezulta din dispoziţiile art. 140 Codului de procedura civila, care prevad ca acestea sunt pentru bănuiala legitimă şi siguranţa publica.

Totodata, textul de lege defineste conditiile in care pot fi invocate aceste temeiuri pentru solicitarea stramutarii unui dosar.

Astfel, bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.

Constituie motiv de siguranţă publică anumite împrejurări excepţionale care presupun că judecata procesului la instanţa competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.

 Cererea de strămutare pentru motive de banuiala legitima

Stramutarea pentru banuiala legitima este cel mai intalnit caz in care se formuleaza cererile de stramutare.

Se incadreaza in cazurile in care una dintre părţi are suspiciuni întemeiate, ori chiar indicii, că judecătorii instanţei pe rolul căreia se află o cauză sunt părtinitori.

Ori, cand acestia pot fi influenţaţi de anumite împrejurări de natura celor prevăzute de lege, respectiv circumstanţele procesului, calitatea părţilor ori relaţii conflictuale locale.

Cererea de  strămutare pentru motiv de bănuială legitimă se poate cere în orice fază a procesului de către partea interesată.

De precizat ca, cererea întemeiată pe motiv de siguranţă publică, se cere si de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Unde se depune cererea de stramutare

Conform art. 142, cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia.

Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare.

 Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranţă publică se formuleaza pentru imprejurari exceptionale.

Este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va înştiinţa, de îndată, despre depunerea cererii instanţa de la care se cere strămutarea.

Procedura de judecata a cererii de stramutare

Prin cererea de stramutare se solicita soluționărea pricinilor de la o instanță competentă la altă instanță de același grad.

La primirea cererii de strămutare, instanţa competentă să o soluţioneze va putea să solicite dosarul cauzei.

Cererea de strămutare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor din proces.

Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare şi este definitivă.

 Instanţa de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoştinţată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare.

Cererea de stramutare suspenda judecata

O alta precizare importanta este ca, la solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauţiuni.

Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii, fără citarea părţilor, chiar înainte de primul termen de judecată.

Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac.

Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care se cere stramutarea.

Cand cererea de stramutare are sanse de admitere

Cand ar exista sanse ca cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima sa fie admisa, ar putea rezulta din cateva exemple in acest sens.

Din practica instantelor si literatura de specialitate, cum sunt urmatoarele:

 • aspecte legate de calitatea părţilor;
 • când una dintre părţi este rudă apropiată cu unul dintre magistraţii ce deţin o funcţie de conducere la instanţa respectivă;
 • partea adversă ar avea un înalt prestigiu în localitatea sau chiar zona în care funcţionează instanţa, datorită activităţii sale politice sau profesionale pe plan local.
 • motive referitoare la circumstanţele procesului sau de relaţii conflictuale locale;
 • procesul are o anumita notorietate pe plan local,astfel ca sunt motive serioase să se creadă că judecătorii instanţei nu pot fi imparţiali.

Cand cererea de stramutare are mai putine sanse sa fie admisa

Din modul de redactare a textului de lege cu privire la motivele de stramutare intemeiate pe banuiala legitima se observa ca acestea se refera la urmatoarele cazuri:

 1. suspiciuni ca judecatorii cauzei sunt partinitori;
 2. circumstantele procesului determina ca acestia sa nu fie obiectivi.

Se constata insa ca, textul de lege nu contine exemple concrete de motive pentru care judecatorii cauzei ar fi partinitori sau datorita circumstantelor procesului nu sunt obiectivi.

Din acest motive, persoana ce se considera nedreptatita de judecator uneori da o interpretare extinsa textului de lege.

In cele mai multe cazuri se refera la respingerea unor cereri formulate de parte, la greseli de judecata pe care partea le considera ca erori de judecata importante.

Are reprezentarea ca acestea pot conduce in final la pierderea procesului.

Exemple de banuiala privind solutionarea corecta a cauzei 

Pot să apară suspiciuni îndeosebi în acele situaţii în care se solicită strămutarea unei cauze aflata pe rolul unei instante dintr-o localitate mai mica in care instanţa competentă are sediul chiar în acelaşi oraş.

 În astfel de cazuri, legăturile dintre persoane sunt mai apropiate şi mai evidente, inclusiv între magistraţi, iar persoanele implicate nu au garanţia deplină ca  dosarul este solutionat correct.

Un exemplu in acest sens este cererea de stramutare care se intemeiaza pe motive precum respingerea cererilor de probe formulate pe timpul judecatii.

Datorita acestei imprejurari partea are reprezentarea ca la instanta respectiva judecatorul cauzei nu este obiectiv si ca fara proba solicitata va pierde procesul.

Alte suspiciuni de banuiala legitima

Daca exista si alte suspiciuni cu privire modul cum se judeca cauza respectiva, cu atat mai mult partea considera ca poate formula cererea pe motiv de banuiala legitima.

De exemplu, neacordarea unui termen de judecata, respingerea unor intrebari la interogatoriu, solicitari ce le considera ca fiind justificate.

Pe de alta parte, admiterea unei cereri pentru partea adversa, dar pe care partea ce solicita stramutarea o considera de natura sa o favorizeze.

Desigur ca suspiciunile partii pot fi reale, insa astfel de motive de stramutare, de multe ori nu sunt considerate de instante ca fiind intemeiate. 

Efectele cererii de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima respinse  gresit

Partea careia i se respinge cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima se gandeste uneori ca in apel va avea totusi o judecata corecta.

Daca insa, motivele cererii de stramutare erau indreptatite, se pune intrebarea, cine poate asigura partea ca o greseala odata facuta de judecator va fi indreptata cu siguranta in calea de atac.

Nu cumva, asa cum se mai intampla de multe ori, neatentia instantei face ca aceasta greseala sa se repete si in calea de atac si sa nu mai poata fi corectata.

Aceasta, in ciuda faptului ca, in realitate, partea  a fost nedreptatita si s-a evidentiat impartialitatea si lipsa de obiectivitate a judecatorilor instantei de la care se cere stramutarea.

Efectele admiterii cererii de  stramutare

În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa.

Dispozitii speciale sunt cu privire la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aceasta va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea.

Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanţă înainte de strămutare urmează să fie păstrate.

In cazul în care instanţa de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare.

In ce conditii se face o noua cerere de stramutare

O noua cerere de stramutare nu poate fi formulata decat pentru imprejurari care nu au fost cunoscute la data primei cereri sau invite dupa solutionarea acesteia.

Daca partea nu dovedeste ca motivele s-au ivit ulterior sau nu erau cunoscute, cererea se respinge ca inadmisibila fara a mai fi analizata pe fond.

Model cerere de stramutare

Instanta…..

DOMNULE PRESEDINTE

SC……….

cu sediul in….inmatriculata la Registrul Comertului sub nr….,CUI…cont….deschis la…prin reprezentant….in contradictoriu cu…cu sediul in…

formulam, prezenta 

CERERE DE STRAMUTARE

a judecatii dosarului nr….pentru motive de banuiala legitima, de la …..la o instanta de acelasi grad.

Pana la solutionarea prezentei cereri, va rugam sa dispuneti suspendarea judecatii, cu termen de judecata la data de….

In motivarea cererii vom prezenta pe scurt:

 • evolutia procesuala a litigiului;
 • motivele de stramutare;
 • motivele de suspendare

De exemplu, la motivele de stramutare se va arata ca sunt de notorietate legaturile dintre conducerea instantei de la care se cere stramutarea cauzei si partrea adversa.

Se va dezvolta in ce constau acestea si pretinsele ilegalitati ale instantei fata de cel ce solicita stramutarea.

De exemplu, s-a refuzat primirea unor cereri, disparitia de acte de la dosar.

Din aceste motive, pentru a avea posibilitatea sa ne expunem punctul de vedere de pe pozitii de egalitate cu partea adversa, va rugam sa dispuneti stramyutarea judecatii cauzei la o alta instanta de acelasi grad.

Motivarea suspendarii judecarii cauzei

Judecata de la instanta….nu este o veritabila judecata.

Avand in vedere ca pe terenul ce face obiectul litigiului am inceput edificarea unei constructii, o evacuare facuta cu rea credinta ne-ar aduce grave. prejudicii.

De aceea, va rugam sa dispuneti suspendarea judecarii cauzeui in fata instantei….intrucat va ramane lipsita de obiect.

In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art.140 Cod procedura civila.

Depunem prezenta cerere in…exemplare.

Semnatura

Jurisprudenta stramutare

În motivarea cererii petentul a solicitat stramutarea  dosarului  motivat de faptul că există o bănuială legitimă care generează o îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor.

Susţine că se află în relaţii de duşmănie cu grefiera şefa de la Judecătorie, cu soţul acesteia – comisar şef în cadrul Poliţiei Oraşului cu prim-procurorul Parchetului de lângă Judecătorie.

Aacesta fiind şi cel care a supravegheat urmărirea penală şi cel care nu i-a admis administrarea vreunei probe din care să rezulte adevărul.

Cererea nu a fost motivată in drept.

Analiza instantei privind cererea de stramutare

Curtea o apreciază ca nefondată urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente.

În drept, Curtea reţine că se poate dispune strămutarea judecării unei cauze la o altă instanţă de acelaşi grad atunci când există o suspiciune rezonabilă.

Că imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există un pericol de tulburare a ordinii publice – art. 71 C.p.p.

Strămutarea apare astfel ca un remediu procesual reglementat de Codul de procedură penală în vederea înlăturării situaţiilor care pun în pericol normala desfăşurare a unui proces penal.

Se datoreaza unor stări de fapt neconvenabile, existente la instanţa care urmează să procedeze la judecarea cauzei penale.

Suspiciunea rezonabilă privind imparţialitatea magistraţilor care funcţionează la instanţa de la care se solicită strămutarea cauzei trebuie să privească în mod indivizibil toţi subiecţii procesuali oficiali care îndeplinesc atribuţii la acelui organ judiciar.

Toţi magistraţii instanţei şi nu un magistrat privit în mod individual, astfel încât suspiciunea să existe şi să se răsfrângă asupra capacităţii subiective a însuşi organului judiciar.

Motive pentru care a fost respinsa cererea de stramutare

In cauză nu există indicii că vreun membru al instanţei ar avea vreo prejudecată în soluţionarea prezentului dosar.  

 Curtea apreciază că împrejurările precizate nu se confirma.

Presupusa influenţă pe care comisarul şef din cadrul Poliţiei Oraşului Tg. Cărbuneşti şi soţia acestuia – grefier şef la Judecătoria Tg Cărbuneşti – ar avea-o asupra tuturor judecătorilor.

Nu pot crea nici măcar aparenţa de imparţialitate care să fundamenteze cererea de stramutare formulată.

Şi admiţând că persoana care ocupă funcţia de grefier şef la instanţa inferioară la care se solicită stramutarea cauzei ar fi căsătorită cu un angajat din IPJ.

Aceste împrejurări nu justifică temerea că cei doi ar avea un interes în soluţionarea prezentei cauze.

Cu atât mai puţin că ar putea, în orice mod, să influenţeze soluţionarea unui dosar înregistrat la instanţa ierarhic superioară celei la care se presupune că funcţionează grefiera indicată.

Pentru aceste considerente, se va respinge ca nefondata cererea.

Alte articole de acelasi autor:

Filmarea faptei cu aparatul videoradar a fost combatuta cu alte probe si astfel anulat procesul verbal de contraventie

-Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

– In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

– Ce tebuie sa stii despre conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala.

-Pentru ce motive a fost achitat inculpatul care a recunoscut infractiunea de trafic de droguri si in probatiune au fost folositi martori protejati.

 Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinet avocat Bucuresti, specializare drept civil, drept penal, ofera servicii avocatiale.

Pentru asistenta juridica ne puteti contacta pe formular, sau click aici, e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...