Stiri
6.3 C
Buzău

Extradarea, conditii de acordare invocandu-se pandemia

Data:

Extradarea presupune anumite conditii de acordare, de forma si fond. Se solicitată în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, în condiţiile legii.

Justificarea acestei institutii rezulta din cresterea criminalitatii trasfrontaliere, ceea ce  a determinat ca statele lumii sa creeze anumite instrumente juridice de cooperare. Scopul avut in vedere este prevenirea si combaterea acesteia.

Extradarea este una din formele cooperarii judiciare internationale in materie penala, cea mai importanta dintre acestea.

Conditiile ce trebuiesc indeplinite in vederea acordarii cererii de extradare sunt prevazute in Legea nr.302/2004.

Cabinetul nostru de avocatura este familiarizat cu apărarile necesare pentru a contesta cererile de extrădare.

Colaborăm cu avocați specializați în drept penal din strainatate in ce priveste obtinerea de informații despre problemele apărute în statul solicitant.

Situatii de acordare extradare

Este posibil ca, persoanele condamnate in strainatate sa aiba interesul sa obtina o extradare catre Romania pentru executarea mandatului de executare al pedepsei.

In alte situatii se cere extradarea unei persoane din alta tara catre Romania si persoana condamnata doreste sa se opuna acestei proceduri de extradare.

De exemplu,  in tara de unde se cere extradarea exista o impunitate la execuarea pedepsei cu inchisoarea.

Notiunea de extradare, conditii acordare

Extrădarea este o procedura prin care un stat suveran (statul solicitat) acceptă să predea unui alt stat (statul solicitant)  o persoană care se află pe teritoriul său.

Aceasta este urmărită penal sau trimisă în judecată pentru o infracţiune ori este căutată în vederea executării unei pedepse în statul solicitant.

Despre notiunea de extradare s-au formulat mai multe definitii. Predarea unui individ acuzat sau condamnat pentru o infractiune unui stat de catre alt stat pentru a-i iaplica legea sa penala.

In legislatia romana, extradarea este prevazuta in Titlul II art.18-83 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Dar si in in art.19 din Constitutia Romaniei si art.14 Cod penal.

Persoane supuse extradarii

Pot fi extradate din Romania, la cererea unui stat strain, persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite penal. Sau, sunt trimise in judecata pentru savarsirea unei infractiuni. Ori, sunt cautate in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta in statul solicitant.

Extradarea, conditii

1.un alt stat face o cerere statului roman cu privire la persoane care se afla pe teritoriul Romaniei;

2.statul roman este cel care solicita extradarea, este statul solicitant, unui alt stat.

Extradarea, conditii de acordare cand statul roman este solicitat

Procedura se mai numeste si extradare pasiva . Un alt stat face o cerere statului roman cu privire la persoane care se afla pe teritoriul Romaniei. Sunt urmarite penal sau trimise in judecata pentru comiterea de infractiuni. Ori, sunt cautate pentru executarea unei pedepse, a unor masuri de siguranta sau a unei alte hotarari pronuntate de statul care cere extradarea.

Extradarea, conditii acordare de catre statul roman 

-referitoare la persoana infractorului.

  1. cetatenia persoanei a carei extradare se cere.

Cetatenii romani pot fi extradati din Romania, numai in conditiile in care se respecta conditiile referitoare la acest aspect aratate in Legea nr.302/2004. Cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati din Romania doar in conditiile unei conventii internationale sau de reciprocitate.

2. varsta, o cerinta ce trebuie verificata. Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu va raspunde penal. Minorul cu varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se probeaza ca a savarsit fapta fara discernamant.

3. locul in care se gaseste persoana a carei extradare se solicita-sa se afle pe teritoriul statului roman;

-persoana sa nu fie exceptata de la extradare;

-extradarea sa nu produca consecinte grave vietii si integritatii persoanei a carei extradare se cere.

Extradarea, conditii acordare referitoare la fapta:

-sa se fi savarsit o infractiune pe teritoriul statului care solicita extradarea;

-fapta sa fie prevazuta ca infractiune in legile ambelor state.

Extradarea, conditii acordare dubla incriminare

Se admite extradrea numai daca fapta pentru care este invinuita sau a fost condamnata persoana a carei extradare se solicita este prevazuta ca infractiune. Atat de legea statului solicitant, cat si de legea romana.

Prin derogare , extradarea poate fi acordata si daca fapta respectiva nu este prevazuta de legea romana. Daca pentru aceasta fapta este exclusa cerinta dublei incriminari printr-o conventie internationala la care Romania este parte.

Diferentele existente intre calificarea juridica si denumirea data aceleiasi infractiuni de legile celor doua state nu prezinta relevanta. Daca prin conventie internationala sau, in lipsa acesteia, prin declaratie de reciprocitate nu se prevede altfel.

Extradarea, conditii acordare referitoare la pedeapsa

-statul roman nu va acorda extradarea in situatia in care fapta pentru care se cere extradarea se pedepsest cu moartea.

-infractiunea pentru care se cere extradarea sa fie pedepsita cu inchisoarea si sa fie deo anumita gravitate.

In Legea nr.302/2004 se arata ca si alte conditii in care extradarea este acordata de Romania, in vederea urmaririi penale sau a judecatii.

Respectiv, pentru fapte a caror savarsire atrage potrivit legislatiei statului solicitant si legii romane o pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an. Iar in vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de cel putin 4 luni.

Extradarea conditii acordare referitoare la competenta

Se verifica daca fapta nu atrage competenta de cercetare pentru autoritatile judiciare romane.

 Extradarea, conditii de ordin procedural.

-existenta unei cereri de extradare;

-statul roman va dispune arestarea faptuitorului in scopul ca acesta sa nu se sustraga de la procedura respecttiva;

-statul care solicita extradarea trebuie sa comunice informatii despre infractiunea pentru care este cercetata persoana a carei extradare se cere.

Extradarea cetatenilor romani, conditii acordare

Persoanele exceptate de la extradare

1.cetatenii romani, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute la art. 20 din Legea nr.302/2004.

-Cetatenii romani pot fi extradati din Romania in baza conventiilor internationale multilaterale la care aceasta este parte si pe baza de reciprocitate.

Trebuie indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
-persoana extradabila domiciliaza pe teritoriul statului solicitant la data formularii cererii de extradare;

-persoana extradabila are si cetatenia statului solicitant;

-persoana extradabila a comis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene. Daca statul solicitant este membru al Uniunii Europene.

Extradarea se solicita in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii

Statul solicitant sa dea asigurari considerate ca suficiente ca, in cazul condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate. Printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, persoana extradata va fi transferata in vederea executarii pedepsei in Romania.

Cetatenii romani pot fi extradati in baza dispozitiilor tratatelor bilaterale si pe baza de reciprocitate.

In scopul constatarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) 3), Ministerul Justitiei poate solicita prezentarea unui act emis de autoritatea competenta a statului solicitant.

2.persoanele carora li s-a acordat dreptul de azil in Romania;

3.persoanele straine care se bucura in Romania de imunitate de jurisdictie, in conditiile si in limitele stabilite prin conventii sau prin alte intelegeri internationale;

4.persoanele straine citate din strainatate in vederea audierii ca parti, martori sau experti in fata unei autoritati judiciare romane solicitante, in limitele imunitatilor conferite prin conventie internationala.

 1. calitatea de cetatean roman sau de refugiat politic in Romania se apreciaza la data ramanerii definitive a hotararii asupra extradarii.

Daca aceasta calitate este recunoscuta intre data ramanerii definitive a hotararii de extradare si data convenita pentru predare. Se va pronunta o noua hotarare in cauza.

Studiu de caz privind conditii la extradare 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat conditiile in care poate fi refuzata extradarea.

Astfel, o conditie este ca statul român să nu îşi revendice vreo competenţă teritoriala sau extrateritorială de urmărire sau de judecată a infracţiunii care motivează cererea de extrădare.

Constatând că această cerinţă nu este incidentă atunci când autorităţile statului român solicitat, pot să declanşeze în viitor o urmărire pentru faptele care motivează cererea de extrădare, cum este situaţia lui A.

Ce conditie a contestat persoana extradabila

Împotriva acestei hotărâri, persoana extrădabilă A. a formulat contestaţie. A solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii primei instanţe şi respingerea cereri de extrădare.

A susţinut că în mod greşit prima instanţă a considerat îndeplinite condiţiile pentru a se dispune extradrea. Acuzaţiile sunt false şi lipsite de probe şi că pandemia generată de virusul Covid-19 este scăpată de sub control în Statele Unite ale Americii.

Sunt extinse în rândul deţinuţilor, care sunt supuşi unui tratament degradant, unor condiţiile inumane de detenţie cu încălcarea Convenţiei adoptată la New York la 10 decembrie 1984.

Ce a constatat instanta suprema despre conditia de extradare contestata

Din analiza cauzei, instanţa de control judiciar constată că în mod judicios şi temeinic, prima instanţă a constatat că sunt întrunite condiţiile extrădării.

In temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Tratatul de extrădare dintre România şi S.U.A., ratificat de România prin Legea nr. 111/2008 a admis cererea de extrădare formulată de S.U.A.

A dispus extradarea si predarea către autorităţile S.U.A. a persoanei extrădabile A. Faţă de care a fost emis un mandat de arestare la data de 20 august 2020 de autorităţile judiciare americane. Ca urmare a înregistrării la data de 19 august 2020 la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Florida a rechizitoriului cu nr. x.

La data de 21 octombrie 2020, un mare juriu întrunit în Jacksonville, Florida a înaintat un rechizitoriu suplimentar înlocuitor. A. şi coinculpaţii lui (au fost adăugaţi alţi doi coinculpaţi) au fost acuzaţi pentru fapte penale comise cu încălcarea legilor penale ale Statelor Unite. Marele juriu a înregistrat acest rechizitoriu la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Central din Florida.

Analiza solutiei instantei de fond privind conditiile de extradare

Se constată că prima instanţă a depus diligenţe în acest sens, solicitând relaţii privitoare la condiţiile de detenţie asigurate persoanelor încarcerate în penitenciarele din Statele Unite.

Precum şi măsurile adecvate pe care autorităţile americane le-au implementat pentru prevenirea infectării deţinuţilor cu virusul SARS-COV 2.

Relaţiile furnizate de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii au fost apreciate suficiente ca să creeze convingerea instanţei.

Odată predat, A. nu va fi expus pe durata custodiei lui de către autorităţile americane, unor tratamente contrare art. 1 din Convenţia ONU împotriva torturii. Si altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante şi art. 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În cuprinsul aceloraşi relaţii s-a arătat că persoanelor private de libertate şi se asigură un mediu sigur, spaţiu, lumină. Aerisire/ventilaţie, curăţenie, hrană, recreere în aer liber, îngrijire medicală şi posibilităţi de învăţământ.

Aceste conditii nu pot să fie catalogate drept tratamente inumane sau degradante.

Ce a hotarat instanta cu privire la extradare

In cauza sunt îndeplinite toate condiţiile de formă şi de fond prevăzute de lege şi de tratat. Nu neexista niciun motiv obligatoriu sau facultativ pentru a refuza extradarea in mod corect, Curtea de Apel Bucureşti a dispus extradarea persoanei extrădabile A..

Alte articole de acelasi autor:

-Infractiunile contra persoanei;

-In ce consta infractiunea de frauda informatica;

 Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

-Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii  are un inculpat in procesul penal;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

Care sunt conditiile de admisibilitate a emiterii ordinului de protectie intr-un caz de violenta in familie.

Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate

https://avocat-tudor.ro

072426039

Cabinetul de avocatura Tudor Ion va poate ajuta in liigii de drept penal

Alege avocat Tudor Ion, ne puteti contacta, clic aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

 

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

  Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

  Ești în căutarea acelui curs de social media care...

  Cum contribuie platformele de cursuri live la dezvoltarea personală și profesională

  Una dintre modalitățile inovatoare și eficiente de a investi...

  Filantropia și Impactul Social: Cum Donațiile Pot Schimba Lumea

  Filantropia este o forță puternică de transformare a lumii...