Stiri
20.9 C
Buzău

Din ce motive a hotarat Curtea Constitutionala ca persoanei juridice nu trebuie sa i se comunice procesul verbal prin care conducatorul auto angajatul sau este sanctionat contraventional de politie

Data:

Din ce motive a hotarat Curtea Constitutionala ca persoanei juridice nu trebuie sa i se comunice procesul verbal prin care conducatorul auto angajatul sau este sanctionat contraventional de politie

 

  • Ce s-a invocat in fata Curtii constitutionale

Imagini pentru imagini cu taxiuri

Exceptia de neconstitutionalitate s-a referit la prevederile art.25 alin.1 din OUG 2/2001,in sensul ca acestea sunt neconstituționale, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu este comunicată și persoanelor juridice afectate de aplicarea sancțiunii contravenționale complementare.

Și prevederile art. 31 alin. (1) din același act normativ sunt considerate a fi neconstituționale, în măsura în care din interpretarea acestora nu rezultă și dreptul persoanei împotriva căreia s-a aplicat măsura contravențională complementară de a depune plângere împotriva acestei măsuri. În acest context, învederează faptul că între subiectul activ, care săvârșește nemijlocit fapta de natură contravențională, și persoana sancționată prin măsura complementară nu există întotdeauna identitate de persoane.

 

  • Din ce motive este afectata persoana juridica firma de taxi

 

Autoarea exceptiei a aratat că în prezenta cauză, prin procesul-verbal întocmit de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, a fost sancționat salariatul societății, însă de măsura complementară de reținere a copiei conforme a autorizației de transport, în vederea suspendării, este afectată societatea. Or, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu forma fost comunicată societății, ca entitate sancționată cu măsura contravențională complementară, se aduce atingere dreptului acesteia la apărare și la un proces echitabil. În fine, susține că nu există o alternativă de contestare a măsurii sancționatoare a contravenției complementare pe calea contenciosului administrativ, atât timp cât competența și procedura de soluționare a plângerilor contravenționale, atât împotriva celor principale, cât și a celor complementare, este reglementată de prevederile art.32 alin.2 din OUG 2/2001

 

 

  • Cum a motivat Curtea Constitutionala

Analizând situația de fapt ce a generat invocarea excepției de neconstituționalitate, Curtea reține că, așa cum rezultă din actele depuse la dosar, ca urmare a controlului efectuat de către organele de poliție împreună cu un inspector de trafic din cadrul Registrului Auto Român, a fost întocmit procesul-verbal de constatare a contravenției săvârșite de către salariatul Societății GENN COMSERV – S.R.L. (operator de transport în regim de taxi), conducător auto al taximetrului, prin care acestuia i s-au reținut talonul și permisul de conducere, i-a fost aplicată o amendă contravențională și a fost anulată dovada privind inspecția tehnică periodică a autovehiculului, pentru conducerea acestuia cu defecțiuni la sistemul de direcție. Având în vedere faptul că acesta a săvârșit o serie de abateri ce constituie contravenții la regimul transportului rutier public de persoane în regim de taxi, în temeiul  art.56 alin.4 din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, distinct de procesul-verbal prin care a fost sancționat conducătorul auto, a fost întocmit procesul-verbal de reținere a copiei conforme a autorizației de transport în regim de taxi nr. 02469/8.03.2016, autorizație emisă de Primăria Municipiului Timișoara – Direcția tehnică, ca sancțiune contravențională complementară aplicată persoanei juridice – societatea de transport, autoarea excepției de neconstituționalitate.

 

Curtea a reținut, totodată, că, în înțelesul  Legii 38/2003 prin autorizația de transport se înțelege acel document eliberat în condițiile acestei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz. Din perspectiva criticii formulate, Curtea observă că, în doctrină, s-a arătat faptul că „sancțiunea contravențională a retragerii autorizației constă în retragerea temporară a autorizației emise pentru efectuarea de operațiuni reglementate de actele normative care fac mențiune despre ea. Unele sancțiuni administrative nu pot fi aplicate decât persoanelor juridice, acesta fiind cazul, de pildă, al retragerii sau suspendării autorizației. Această sancțiune se poate aplica numai unor persoane juridice, nu și membrilor săi, tocmai pentru că autorizația se referă la activitatea respectivei persoane juridice, și nu a membrilor săi, luați individual, iar măsura în sine are un caracter preventiv.”

 

În fine, în jurisprudența sa, a constatat că „obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârșită de către conducătorul auto este o soluție legislativă justificată prin raportul de prepușenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier și conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligația de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului și documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispoziție o acțiune în regres împotriva prepusului.”

 

Astfel, în situația în care un salariat este responsabil de conduita ilicită care a atras sancționarea contravențională a angajatorului persoană juridică, posibilitatea angajatorului de a regresa împotriva salariatului vinovat, pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de sancțiune contravențională, precum și a pagubelor înregistrate în urma aplicării sancțiunilor contravenționale complementare, se poate face în condițiile  Codului Muncii privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator.

 

  • Alte articole de acelasi autor:

Ce trebuie sa se probeze si ce obligatii ii revin asiguratului in cazul care intervine riscul asigurat;

-De ce eroarea in exploatarea unei instalatii a fost considerata intr-un contract de asigurare ca motiv de neindeplinire a conditiilor prevazute in polita de asigurare pentru acordarea despagubirii solicitate;

-Avocat infractiuni contra persoanei;

-Avocat drept comercial

La data de 16 februarie Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat neconstitutionale dispozitiile procesual penale privind masurile educative neprivative de libertate si punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica;

Ce motive se pot invoca pentru anularea unui proces-verbal de contraventie din domeniul rutier;

-avocat contencios administrative si fiscal.

Responsabilitate,profesionalism si loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...