Stiri
38.7 C
Buzău

De ce infracțiunea prevăzută în art. 7 din Legea nr. 78/2000 constituie o agravanta a infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, acestea fiind infractiuni de coruptie

Data:

De ce infracțiunea prevăzută în art. 7 din Legea nr. 78/2000 constituie o agravanta a infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, acestea fiind infractiuni de coruptie

Infractiunea de luare de mită este prevazuta in art.289 din Codul penal si dispune ca fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

 

De asemenea, textul mai prevede ca fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Pentru a intelege corespunzator cele de mai sus este necesar sa cunoastem si ce prevede  art.175 alin.(2) Cod penal, la care se face referire si care defineste de fapt, notiunea de funcţionar public, în sensul legii penale. Acesta este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

-exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

-exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

-exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Din cele de mai sus,se observa ca autor al infracţiunii  ester functionarul public.

Infractiunea de trafic de inluenta este prevazuta de art.291 Cod penal  si dispune ca pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

La aceasta infractiune, autor este insa o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public
  Art. 7 din Legea nr. 78/2000 este în acord cu prevederile actuale ale Codului penal, textul referindu-se se referă doar la infracţiunile de luare de mită şi trafic de influenţă (art. 289 şi art. 291C. pen.),.

Condiţia este insa ca faptele respective să fie săvârşite de o persoană care se află în una dintre situaţiile prevăzute în art. 7 lit. a)-d).

Totodata, regimul sancţionator este mai aspru in acest caz.

Imagini pentru imagini infractiuni luare de mita

In cazul acestei infractiuni, autor este insa orice persoană care exercită o funcţie de demnitate publică, este procuror, judecător sau organ de cercetare penală ori persoana respectivă are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor sau este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 C. pen. faptele săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj ori în legătură cu aceştia),. Intr-o astfel de situaţie limitele   se majorează cu o treime.

Daca analizam conţinutul juridic al acestor infracţiuni,art. 289 şi art. 291 Cod penal si  art.7 din Legea 78/2000, se observa ca trasatura specifica a acesteia din urma, faptul ca reprezinta o  varianta agravantă a infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, ca urmare a funcţiei exercitate, de demnitate public, precum şi a calităţii autorului infractiunii.

De asemenea, dispoziţiile art. 7 din Legea 78/2000 se referă numai la cele două infracţiuni, nu la toate infracţiunile de corupţie.

 

  • Alte articole de acelasi autor:

-In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul;

-Ce modificari a adus Legea 143/2000 privind combaterea traficului illicit de droguri;

-In ce situatii se aplica răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri;

Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis.

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...