Stiri
35.4 C
Buzău

Contraventia la regimul circulatiei rutiere a fost comisa dar in anumite conditii sanctiunea nu s-a aplicat

Data:

Contraventia la regimul circulatiei rutiere a fost comisa dar in anumite conditii sanctiunea nu se aplica

Contraventia la regimul circulatiei rutiere intervine in cazul faptei savarsite cu vinovatie in domeniul circulatiei rutiere, care prezinta un pericol social mai redus decit infractiunea.

Cu alte cuvinte, in anumite situatii nu sunt respectate regulile de circulatie rutiera, insa fapta nu intruneste trasaturile esentiale ale infractiunii.

Legiuitorul apreciaza ca gradul de pericol social al faptei este mai redus decat cel al unei infractiuni.

S-a mai aratat ca delictele pedepsite printr-o sancțiune (nepenală) sunt numite contravenții.

Acestea sunt pedepsite prin sancțiuni de natură administrativă.

Contraventia la regimul circulatiei rutiere, reglementare in legislatie

OUG 2/2001 reglementeaza regimul juridic al contraventiilor si defineste contraventia in art.1.

Contraventia este fapta savarsita cu vinovatie, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului.

Sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București.

De asemenea, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Dispozitii specifice privind contraventia la regimul circulatiei rutiere

Art.95 din Codul rutier se refera la raspunderea contraventionala si defineste contraventia in domeniul circulatiei rutiere.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie.

Se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală. După caz, se poate sanctiona cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică contravenienţilor, persoane fizice ori juridice.

Ce sunt sanctiunile contraventionale complementare la regimul circulatiei rutiere

Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege.

Se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului.

Care sunt sancţiunile contravenţionale complementare la regimul circulatiei rutiere

a) aplicarea punctelor de penalizare;

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;

c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;

d) imobilizarea vehiculului;

e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);

Punctele de penalizare in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere

(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.

(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere.

(5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii.

Ce bunuri sunt supuse confiscării in cazul contraventiei la regimul circulatiei rutiere

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3);

b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule;

d) vehiculele cu tracţiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale.

In ce consta imobilizarea unui vehicul

Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului.

Totodata, punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.

Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1).

Procedura in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere

Agenții de poliție aplică sancțiunea contravențională prin întocmirea unui proces-verbal de contravenție.

Acesta trebuie să conțină informații precum: descrierea faptei contravenționale, inclusiv data, ora și locul săvârșirii acesteia, dispoziția legală încălcată etc.

Atunci când întocmește procesul-verbal, agentul de poliție trebuie să vă informeze cu privire la dreptul dumneavoastră de a ridica obiecții împotriva conținutului procesului-verbal.

Obiecțiile sunt consemnate separat în procesul-verbal.

Dacă obiecțiile dumneavoastră nu sunt consemnate, procesul-verbal este considerat nul și neavenit.

Săvârșirea contravențiilor pot fi stabilită, de asemenea, prin utilizarea de mijloace tehnice.

De exemplu, prin aparatul radar, iar acest lucru trebuie menționat în procesul-verbal.

În această situație, prezența dumneavoastră nu este necesară la întocmirea procesului-verbal.

Contraventia rutiera, situatii cand este inlaturat caracterul contraventional al faptei

In acest sens, in Capitolul “Dispozitii generale” din OUG 2/2001 se precizeaza care sunt aceste imprejurari.

Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale.

De asemenea, al cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită.
Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.

Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată.

Se poate observa din dispozitiile de mai sus ca toate cauzele care exclud caracterul contraventional al faptei sunt de fapt preluate din Codul penal.

Studiu de caz din practica instantelor cand fapta exista dar nu se aplica sanctiunea la contraventia la regimul circulatiei rutiere

Verificând actele si lucrările dosarului precum si sentinta civilă apelată prin prisma criticilor formulate de apelant.

Tribunalul constată că apelul este nefondat.
Prin sentinta civilă apelată instanta de fond a admis în parte cererea formulată de petent.

A dispus înlocuirea amenzilor aplicate prin procesul verbal de contraventie cu muncă în folosul comunității pe o durată de 100 ore în activități de igienizare domeniu public.

A constatat prescrisă executarea celorlalte procese verbale de contravenție.

Ce a retinut instanta despre contraventia la regimul circulatiei rutiere

Critica apelantului potrivit cu care gresit instanta de fond a admis în parte cererea formulată de acesta se priveste ca neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 131 C. pr. fiscală , inceperea termenului de prescripție.

Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

Pentru ce motive instanta a respins cererea de aplicare a contraventiei la regimul circulatiei rutiere

Sustinerea apelantului potrivit cu care instanta de fond s-a raportat la data întocmirii procesului verbal de contraventie.

Nu a avut în vedere prevederile legale referitoare la întreruperea termenului de prescriptie prin efectuarea demersurilor actelor care întrerup prescriptia. 

Sustinerile sunt neîntemeiate. 

Nu sunt incidente cauzele de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripție, prevăzute de art. 132 și 133 din Codul de procedură fiscală.

în plus se constată din înscrisurile depuse la dosarul cauzei că nu s-a făcut dovada comunicării acestora în conditiile legii către intimată.

Nu se  poate contura incidenta cauzelor de suspendare sau de întrerupere a precsriptiei astfel cum s-a solicitat de apelantă.

Instanta de fond a retinut temeinic si legal pentru aceleasi considerente.

Se impune respingerea cererii de înlocuire cu muncă în folosul comunității a sancțiunilor cu amenda aplicate prin sus-menționatele procese-verbale de contravenție.

Alte articole de acelasi autor

-Din ce motive pot fi defectuoase si nu corespund realitatii informatiile din inregistrarea video a vitezei cu care a circulat un autoturism la contraventiile privind regimul de viteza;

-Ce trebuie sa dovediti in cazul unei contravenţii referitoare la neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi întraversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni;

-Plata a jumatate din cuantumul amenzii la contraventii rutiere nu inseamna recunoasterea faprtei;

-Cum pot fi evitate accidentele auto si contraventiile prin conducerea preventiva;

-Ce se poate invoca la contestarea unei contraventii de viteza constatate prin aparatul radar;

-Ce trebuie avut in vedere la contestarea contraventiilor de viteza constatate prin aparatul radar, continuare;

-Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

-Introducerea în tara de droguri disimulate într-un plic poștal expediat din strainatate constituie infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc si nu deținerea de droguri pentru consum propriu

Cabinet Avocat

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta juridica in problemele cu care va confruntati.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...