Stiri
19.9 C
Buzău

Conflictul de interese, cand poate exista si cum poate fi evitat

Data:

Conflictul de interese  poate apare atunci cand o persoana are interese financiare sau de altă natură, ce pot afecta luarea unor decizii corecte și imparțiale.

Prezența unui conflict de interese poate fi considerata in anumite conditii ca fapta de corupție.

Legislatia reglementeaza principiile și standardele de conduită menite să evite situațiile ce pot da naștere unor conflicte de interese.

De aceea, functionarii si celelalte persoane carora legea li se adreseaza trebuie să își îndeplinească atribuțiile profesionale cu imparțialitate.

In cadrul unor societati sunt stabilite coduri de etica si reguli de comportament etic in realizarea  atributiilor. Acestea sunt aplicabile personalului de conducere cat si personalului de executie.

Cand exista conflictul de interese

Trebuie sa se analizeze gradul și importanța acestor interese, fiind cunoscut ca interesele minore nu determina conflicte de interese.

Un exemplu in acest sens a fost referitor la pasiunea primarului unei localitati de a se plimba cu bicicleta.

S-a ajuns la concluzia ca susținerea sa privind o investiție în închirierea de biciclete de către municipalitat nu constituie un conflict de interese. 

In alt caz, s-a constaat ca prietenia a două persoane pe o rețea de socializare nu este suficientă sa determine un conflict de interese.

Asadar, pentru a crea conflicte de interese, acesta trebuie să fie major, să se obțină un folos necuvenit. Sa se nesocoteasca interesul public si  imparțialitatea persoanei.

Conflictul de interese, obiect de verificare pentru Agentia Nationala de Integritate

Pentru verificarea conflictului de interese competenta apartine Agenției Naționale de Integritate(ANI), ca instituție independentă.

ANI exercită un control administrativ, fiind specializată în verificarea averilor dobândite în timpul exercitării unei funcții publice.

Dar si a conflictelor de interese, a incidentelor de integritate și a incompatibilităților, conform Legii nr. 176/2010.

Agenția Națională de Integritate a constatat in mai multe situatii starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natură administrativă.

Prezinta relevanta informatiile de pe situl instituitiei, rezultand ca a sesizat organele de urmărire penală în cazul unor persoane, conform cu Legea nr. 176/2010.

Cazuri de conflicte de interese ale functionarilor

Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se afla în una dintre următoarele situaţii:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

Obligatii in cazul conflictului de interese

Funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii.

Să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.

Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

Definitii ale conflictului de interese

Conflictul de interese a primit unele definitii  in literatura de specialitate, cum ar fi urmatoarele.

Circumstanțe unde există riscul ca raționamentul profesional sau acțiunile legate de un interes principal sa fie mod nejustificat influențate de un interes secundar.

Conform Wikipedia, interesul principal se referă la principalele obiective de profesie sau activitate. 

Cum ar fi protecția clienților, starea de sănătate a pacienților, integritatea de cercetare sau atribuțiile unei funcții publice.

Interesul secundar include beneficiul personal care nu este limitat doar la un câștig financiar. 

Alte motive, dorința de a face favoruri pentru familie și prieteni sau dorința pentru avansare pe plan profesional.

Interesele secundare nu sunt tratate ca un element negativ în sinea lor.

Sunt insa  inacceptabile atunci când acestea afectează interesul principal.

Reglementările privind conflictul de interes în spațiul public se concentrează în principal pe relații financiare.

Acestea sunt mai obiective și cuantificabile, și implică, de obicei, mediul politic, juridic sau medical.

Conflictul de interese poate fi evitat prin cunoasterea legislatiei in domeniu

Legea 161/2003

Legea 161/2003 il defineste ca, situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică si are un interes personal de natură patrimonială.

Ar putea astfel influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

Se arata principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.

Anume, imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

Legea nr.184/2016  instituie un mecanism de prevenire a conflictului de interese

Capitolul ,Dispoziţii generale, referitor la “Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public”.

Precizeaza ca scopul legii este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Se instituie un mecanism de verificare din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese.

In cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice.

Astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Legea conflictului de interese modificata recent

S-a efectuat prin Legea nr.372/2022 pentru completarea art.1 din Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.

Concret, a fost completat art. 1 cu pct.40, referitor la obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice .

Respectiv, intra sub incidenta ANI si preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali, directorii economici şi/sau trezorierii federaţiilor sportive naţionale/

Ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Comitetului Naţional Paralimpic.

Art.1303 Cod civil despre conflictul de interese

Codul civil contine dispozitii cu privire la conflictul de interese.

In acest sens, contractul încheiat de un reprezentant aflat în conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului.

Atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie cunoscut de contractant la data încheierii contractului.

Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare reglementate de art.1304 Cod civil

Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului.

Excepţie cand reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens. 

Sau, cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.
Dispoziţiile de mai sus se aplică şi în cazul dublei reprezentări.

Legea 78/2000 pentru prevenirea,  descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Art.1 din Legea 78/2000, intitulat Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane in scopul prevenirii faptelor de coruptie aduce astfel de precizari.

Se refera la categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a) din lege. Exercită o funcţie publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice.

Persoanele care deţin o funcţie de conducere, de la directori inclusiv, în sus. 

In cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar.

Al instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar.

Acestea au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996.  Respectiv, declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

Nedepunerea declaraţiei de avere atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere.

Se depune în dublu exemplar la secretarul comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti.

Respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz.

Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii. Acesta le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

Declaratia privind conflictul de interese

In declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor trebui sa specifice anumite date.

Funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor.

Veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective.
Participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii.

Participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei.

Asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt.
Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune.

Funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie.

Bunurile imobile detinute

Bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori.

Lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte.

Cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică.

Acestea sa fie legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Orice cadou sau donatie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi.

Alte articole de acelasi autor

-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;

–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor.

-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului

acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;

–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

Recomandam si urmatoarele articole 

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de

favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;

–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;

– Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;

–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de

Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client

Cabinet Avocat

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta juridica in litigii conflict de interese.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro.

Contacteaza-ne acum


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

  Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

  Ești în căutarea acelui curs de social media care...