Stiri
35.4 C
Buzău

Conducerea sub influenta drogurilor, nesocotirea normelor si lipsa unei ocupatii poate conduce la pedepse cu executare

Data:

Conducerea sub influenta drogurilor, nesocotirea normelor si lipsa unei ocupatii poate conduce la pedepse cu executare

Conducerea sub influenta drogurilor si detinerea de droguri de risc in vederea consumului propriu sunt infractiuni sunt din ce in ce mai des retinute. Ca avocat in Baroul Bucuresti am fost intrebat ce pedeapsa se aplica dca o persoana este surprinsa ca detine droguri dar si a condus un vehicul pe drumurile publice. Prezinta relevanta urmatoarea speta in care s-a retinut ca persoana respectiva a comis aceste infractiuni.

Ce prevede legea despre conducerea sub influenta drogurilor

Reglementarea se afla in art.336 Cod penal se refera la conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Studiu de caz privind conducerea sub influenta drogurilor

Prin rechizitoriul Parchetului s-a retinut ca inculpatul Z.A.M. a vândut 0,92 g. cocaina investigatorilor sub acoperire prin intermediul altui inculpat. A deţinut, fără drept, în vederea consumului propriu, diferite cantităţi de cannabis şi de cocaină. A fost găsit în timp ce conducea autovehiculul fără a poseda permis de conducere valabil. Totodată, s-a stabilit că inculpatul se afla sub influenţa cocainei şi a tetrahidrocanabinolului.

Ulterior, inculpaţii S.A. şi Ş.I. au fost prinşi în flagrant, imediat după ce au vândut inculpatului colaborator Z.A.M. 1,94 g. MDMA. Asupra inculpatului Ş.I. au fost găsite 6,14 g. cannabis, destinată vânzării şi un cântar de mare precizie folosit pentru porţionarea drogurilor.

La individualizarea judiciară a pedepselor s-au avut în vedere criteriile generale. Limitele speciale de pedeapsă reduse cu o treime. Precum şi dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 143/2000, cu privire la infracţiunile la regimul drogurilor.

Criteriile instantei la aplicare pedepsei pentru conducerea sub influenta drogurilor

Inculpatul Z.A.M. in timpul urmăririi penale, a denunţat şi a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni. Persoana inculpaţilor, cu vârste relativ tinere şi studii superioare. Că posedă resorturile interne în măsură să-i ajute să-şi schimbe atitudinea faţă valorile sociale ocrotite de legea penală. Sunt infractori primari, fiind sancţionaţi cu amendă administrativă, circumstanţa atenuantă judiciară.

Ce a dispus instanta de fond despre executarea pedepsei

Faţă de toţi cei trei inculpaţi, suspendarea sub supraveghere va conduce la recuperarea, reeducarea şi reintegrarea în societate a inculpaţilor. Perioada reţinerii şi arestării preventive se deduce din cuantumul pedepsei închisorii aplicată. In situaţia executării efective, condamnatul nu mai trebuie să execute perioada dedusă. In cazul executării cu suspendare sub supraveghere, termenul de încercare trebuie redus în mod corespunzător. In caz contrar, condamnatul care nu execută efectiv pedeapsa închisorii într-un loc de detenţie are o situaţie juridică mai aspră decât cea a condamnatului arestat în executare. Atâta timp cât nu beneficiază, în mod practic, de efectul de executare anticipată a pedepsei închisorii pe care legea îl recunoaşte în situaţia măsurii preventive de libertate.

In ce au constat motivele de apel ale Parchetului

Cu privire la inculpatul Z.A.M., a susţinut că instanţa de fond a efectuat o greşită individualizare a pedepselor aplicate. Sub aspectul cuantumului, cât şi al modalităţii de executare. Având în vedere natura şi gravitatea faptelor penale, frecvenţa şi amploarea traficului de droguri. A solicitat aplicarea unor pedepse într-un cuantum mai ridicat. Inlăturarea circumstanţei atenuante judiciare întrucât atitudinea sinceră a inculpatului a fost avută în vedere. Executarea în regim de detenţie,

Motivele de apel ale inculpatului

Inculpatul Z.A.M., în ceea ce priveşte infracţiunile de deţinere de droguri, în vederea consumului propriu, fără drept. De asemenea, pentru fapta la regimul circulaţiei rutiere. A cerut achitarea pentru atingerea adusă valorilor sociale este minimă.

Motivele pentru care instanta de apel a admis apelul Parchetului

Curtea de Apela admis apelurile formulate de Parchet şi de apelantul-intimat-inculpat Z.A.M. împotriva sentinţei penale.
A desfiinţat, în parte, sentinţa penală şi rejudecând. A înlăturat dispoziţia privind reducerea, în mod corespunzător, a duratei termenului de încercare cu privire la inculpaţii S.A. şi Ş.I.. Astfel că termenul de încercare pentru inculpatul S.A. este de 8 ani, iar termenul de încercare pentru inculpatul Ş.I. este de 8 ani.

S-a înlăturat aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere cu privire la inculpatul Z.A.M.

S-a constatat că din probatoriul administrat rezultă activitatea infracţională a inculpatului Z.A.M. Fapta de deţinere de droguri de mare risc, pentru consumul propriu, fără drept, precum şi faptele la regimul circulaţiei rutiere nu sunt într-atât de insignifiante, încât să fie sancţionate cu o simplă amendă administrativă.

Dimpotrivă, inculpatul obişnuia să conducă, pe drumurile publice, autoturismul marca V., în plimbările sale zilnice prin oraş. La cumpărături, la stomatolog sau la frizerie. A fost oprit în traficul rutier fiind aflat sub influenţa drogurilor, se deplasa, cu acelaşi autoturism de mare putere, pe o şosea de centru. A prezentat un permis de conducere auto fals, care nu a fost niciodată emis de autorităţile americane. In condiţiile în care i-au fost aplicate deja două sancţiuni ale amenzii administrative. Pentru lovire sau alte violenţe, în variantă agravată. Precum si pentru deţinere de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu, fără drept, şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

In ce a constat pericolul prezentat de inculpat

Faptele comise de inculpat prezintă pericolul social al infracţiunilor reţinute în sarcina sa. Dovedesc indiferenţa inculpatului faţă de orice regulă socială. Deşi se află la o vârstă a maturităţii, de 35 de ani, după ce a absolvit 12 clase şi este de ocupaţie rentier. Se consideră îndreptăţit să nesocotească orice normă de drept pentru simplul fapt că este beneficiarul unui nivel de trai ridicat. Dar care se datorează nu muncii sale, ci veniturilor realizate de părinţii săi. Astfel că principalele sale preocupări existenţiale rămân vacanţele prin diferite ţări şi distracţiile prin cluburi. Unde consumă droguri scumpe, precum cocaina, împrejurări care exclud reţinerea în favoarea sa a circumstanţei atenuante judiciară a unei bune conduite anterioare în societate. .S-a apreciat că în mod temeinic, instanţa de fond a reţinut în favoarea sa circumstanţa atenuantă judiciară.
Sub aspectul executării, apreciindu-se că suspendarea sub supraveghere, pentru o asemenea activitate infracţională variată şi gravă, nu este aptă să conducă la reeducarea inculpatului.  S-a dispus privarea de libertate, pentru a-l determina să realizeze importanţa valorilor sociale ocrotite de legea penală. Să înţeleagă comportamentul infracţional şi consecinţele acestuia, pentru ca, mai apoi, să se poată integra în societate.

Motivele de recurs ale inculpatului

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul Z.M.A. şi a solicitat aplicarea disp. art. 5 C. pen. A aratat ca limitele de pedeapsă au fost schimbate prin aplicarea art. 16 din Legea nr. 143/2000. Pedeapsa rezultanta ar fi de 2 ani şi 2 luni, ceea ce ar permite aplicarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Pentru ce motive instanta de recurs a redus pedeapsa aplicata inculpatului pentru conducerea sub influenta drogurilor
Înalta Curte are în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.
Astfel, în speţă dână la data soluţionării recursului a intrat în vigoare Legea nr. 187/2012.

Cererea/critica inculpatului privind aplicarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, ca urmare a modificărillor nu poate fi analizată. Nu poate fi încadrată în niciunul dintre cazurile de casare, iar cazul de casare. Este posibilă numai verificarea legalităţii dacă pedeapsa se situează între limitele minime şi maxime prevăzute de textul incriminator.
Instanţa de recurs nu poate face o reindividualizare a pedepsei aplicate în scopul aplicării art. 5 C. pen., ci doar o reducere proporţională a limitelor de pedeapsă.
Recursul inculpatului va fi admis numai în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile.

Admite recursul declarat de inculpatul Z.M.A. împotriva deciziei Curţii de Apel.
Reduce pedeapsa de la 8 luni la 2 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000. Va stabili la 8 luni închisoare pedeapsa aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 335 alin. (1) C. pen.  anteror. Si la 8 luni închisoare pedeapsa aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 336 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. anterior.
Va menţine pedeapsa amenzii penale în cuantum de 200 RON pentru infracţiunea prev. de art. 323 C. pen. cu aplicare art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. anterior.
Conform art. 38 şi art. 39 C. pen. va aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 8 luni închisoare la care va adăuga un spor de 6 luni închisoare.
Va menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Alte articole de acelasi autor
-In ce domenii poate apare conflictul de interese si cum este reglementat in legislatie;
-Cum stabileste instanta cat de mare este pedepsa cand pronunta condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces illegal
la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod
fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea
minorului ca urmare a împăcării părţilor.
-In ce conditii in cazul cererii de divort din culpa exclusiva a paratului
acesta poate fi obligat la plata unei prestatii compensatorii sub forma unei rente viagere;
–Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la
regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de
favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat
prin accident;
–Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de
Societatea Comerciala;
–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de
Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.
Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...