Stiri
6.3 C
Buzău

Cine poate beneficia de legea privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite si in ce conditii

Data:

Cine poate beneficia de legea privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite si in ce conditii

 

Legea intra in vigoare astazi si se cunoaste ca reactia bancilor in legatura cu aplicarea legii privind darea în plată nu a fost una favorabila afirmandu-se pana si faptul ca ca aceasta va duce la descurajarea creditării în România, și, pe cale de consecință, a creșterii economice

Aceasta situatie se datoreaza faptului ca se anticipeaza ca multe persoane care au acumulat datorii fata de banca, iar unele cazuri acestea sunt destul de impovoratoare, vor inapoia acesteia imobilele ipotecate, cu consecinta de a reusi sa scape de rate.

Asa se face ca, in mod justificat legea este asteptata cu speranta de catre multe persoane, si vine in ajutorul celor care au contractat credite insa nu mai pot sa plateasca ratele, astfel ca in conditiile legii privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite vor avea posibilitatea sa cedeze locuinta ipotecata bancii, astfel incat orice datorie catre banca se stinge.

 

Reprezinta insa o realitate ca este dificil sa te desparti de casa ta si sa o inapoiezi bancii, dupa ce timp de ani de zile si uneori cu mari sacrificii  ai platit importante sume de bani in contul ratelor fixate de banca.

In conditiile actuale ale crizei de locuinte dar si a incertitudinilor privind programul Prima casa se poate insa anticipa ca o mare parte dintre cei carora legea privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite le permite sa inapoieze bancii locuintele vor incerca totusi sa negocieze cu banca pentru a reusi sa obtina o rata mai mica.

 

Personal anticipez, si cred ca dat fiind pragmatismul persoanelor cu putere de decizie din sistemul bancar, bancile vor accepta in numeroase cazuri negocierea. Aceasta pentru ca, poate fi convenabil si din punctul lor de vedere continuarea contractului.

Ca asa se va intampla rezulta si din aceea ca, recent, Raiffeisen Bank a publicat pe un site informatii pe care le apreciaza ca fiind utile despre darea in plata in care incurajeaza clientii cu probleme sa discute cu specialistii pentru a gasi solutii de a evita darea in plata si pierderea locuintei

 

Din examinarea dispozitiilor legii se constata ca in aceasta se prezinta mai intai in ce conditii se aplica si anume, raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.

In continuare, se arata cine are calitatea de consumator conform acestei legii, respectiv, consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legeanr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot in lege se prevede si ca dispoziţiile acestei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

Totodata se precizeaza ca prevederile legii privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Un aspect important este ca dispoziţiile prevazute in legea se coroborează cu cele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

 

Prin derogare insa de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3)părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

 

  • Conditiile prevazute de lege care trebuiesc indeplinite pentru stingerea creantei

 

sa aveti calitatea de consumator in sensul prevazut de lege.

Prin urmare, pot beneficia de aplicarea legii imprumutatii, codebitorii, garantii personali, garantii ipotecari.

cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

scopul contractarii creditului a fost de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

 

În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

 

  • Procedura notificarii

 

Se va trimite bancii, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează fie ca doreste sa negocieze clauzele abusive din contract, fie că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii.

 

De mentionat ca, in plus, notificarea trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

 

  • Ce documente sunt necesare la inceputul procedurii de dare in plata

 

-contractul de credit si actele aditionale, in situatia in care exista;

-eventualele documente prin care ati corespondat cu banca in ce priveste conditiile contractului;

-contractul de ipoteca;

-certificatul de cazier judiciar.

 

  • Convocarea la notarul public

 

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi insa stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

 

Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

Toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

 

  • Cand se suspenda plata catre creditor

 

Legea prevede ca de la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

 

  • Ce se intampla daca creditorul contesta conditiile de admisibilitate

 

Inca de la inceput trebuie precizat ca banca poate contesta doar conditiile de admisibilitate si nu alte conditii, cum ar fi faptul ca debitorul are posibilitatea sa plateasca ratele.

Astfel, in termen de 10 zile de la data comunicării notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

Apelul împotriva hotărârii pronunţate se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.

Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

 

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată.

 

În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul.

Până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

Acţiunea prevăzută de prezentul articol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

 

  • Legea privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii

obligatiilor asumate prin credite se aplica si in cazul executarii silite asupra imobilului

 

Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Hotărârea pronunţată poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare.

La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

  •  Alte articole de acelasi autor

-In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto ;

Accesul, fara drept, la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 360 Cod penal;

Ce trebuie sa stim despre infractiunile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

 

www.avocat-tudor.ro

0724269383

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...

Cum contribuie platformele de cursuri live la dezvoltarea personală și profesională

Una dintre modalitățile inovatoare și eficiente de a investi...

Filantropia și Impactul Social: Cum Donațiile Pot Schimba Lumea

Filantropia este o forță puternică de transformare a lumii...