Stiri
35.4 C
Buzău

Ce trebuie sa stiti despre drepturile si obligatiile ce revin organului fiscal precum si cele ale contribuabilului

Data:

 Ce trebuie sa stiti despre drepturile si obligatiile ce revin organului fiscal precum si  cele ale contribuabilului sau imputernicitului sau

 Desigur ca orice persoana fizica sau juridica, singura sau prin imputernicit, poate sa intre in anumite imprejurari in raporturi juridice cu organul fiscal, deci sa devina un subiect al uni astfel de raport.

Prin urmare, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.

Imagini pentru imagini inspectie fiscala

  • Ce prevede legea despre subiectele raportului juridic fiscal

-contribuabilul a fost definit ca orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii.

-Statul este reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate cu personalitate juridică.

-Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective.

 

  • Reprezentarea contribuabilului prin imputernicit

-În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz.

Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să îşi îndeplinească personal obligaţiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

-Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. in cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organele fiscal prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

-Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit,cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numeleşi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.

 

  • Principalele drepturi ale organului fiscal:

–dreptul de a stabili baza de impozitare şi creanţa fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă şi mijloc de probă prevăzute delege, ori de câte ori acesta nu poate determina situaţia fiscală corectă;

-dreptul de a proceda la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere,în caz de nedepunere a declaraţiei de impunere;

–dreptul de a institui măsuri asigurătorii;

–dreptul de a înregistra, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii;

 

  • Obligatii ale organului fiscal

–obligaţia de a-l asculta pe contribuabil/plătitor;

– obligaţia de a motiva deciziile de impunere;

–obligaţia de a stabili în mod corect impozitele şi taxele;

–obligaţia de a aplica în mod unitar legea;

–obligaţia de a examina şi de a stabili starea de fapt în mod obiectiv şi în limitele stabilitede lege, precum şi de a îndruma contribuabilul/plătitorul în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, în îndeplinirea obligaţiilor şi exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/plătitorului sau din iniţiativa organului fiscal,

  • Drepturi ale contribuabilului

–dreptul la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege  )

– dreptul de a primi dobânzi, în condiţiile legii;

–dreptul de a solicita înlesniri la plată

–dreptul de a beneficia de toate actele normative care prevăd mijloace speciale de stingere a obligaţiilor, cum ar fi amnistiile fiscale;

–dreptul de a fi ascultat;

–dreptul de a obţine informaţii;

–dreptul de a obţine o soluţie fiscală individuală anticipată şi un acord de preţ în avans

–dreptul de a obţine anularea unui act administrativ afectat de erori evidente şi grave.

–dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de inspecţie fiscală;

–dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripţie

–dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecţiei fiscale;

–dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării;
– dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecţie fiscal

–dreptul ca activitatea contribuabilului să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale;

–dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscal

– dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaţii;

– dreptul de a refuza furnizarea de informaţii;

–dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate;

–dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal;

– dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente de către organelede inspecţie fiscală;

–dreptul de a cunoaşte rezultatele inspecţiei fiscale, de a prezenta un punct de vedere.

 

  • Obligatii ale contribuabilului

 

-sa achite taxele, impozitele şi contribuţiile stabilite în sarcina sa prin lege

-obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile;

–obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele şi taxele legal datorate;

–obligaţia de a achita accesorii în caz de întârziere în executarea obligaţiilor principale.

Alte articole de acelasi autor:

Asigurarea de raspundere civila in noul Cod civil;

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

LIPSA CONSIMTAMANTULUI ASOCIAT UNIC-PERSOANA JURIDICA;

Ce este contractul de transport si ce documente de transport insotesc bunurile;

Filmarea faptei cu aparatul videoradar a fost combatuta cu alte probe si astfel anulat procesul verbal de contraventie;

Ce reguli noi pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere auto intra in vigoare;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...