Stiri
35.4 C
Buzău

Ce trebuie sa stim despre conditiile in care se poate desfiinta un act juridic pentru ca a fost incheiat sub starea de temere si violenta

Data:

 

Ce trebuie sa stim despre conditiile in care se poate desfiinta un act juridic pentru ca a fost incheiat sub starea de temere si violenta

In practica instantelor exista cazuri  cand violenta si starea de temere sunt invocate de una din partile unui act juridic, astfel ca solicita desfiintarea actului.

Se considera ca violenţa este un viciu de consimtamant si intervine datorita constrângerii ce se exercita asupra unei persoane, pentru a o determina să îşi exprime consimţământul într-un anume sens. Vicierea consimţământului are loc prin faptul că frica insuflată determină victima să încheie un contract, pe care altfel nu l-ar fi încheiat.

 

In sensul celor de mai sus, in art.1216 din Codul civil se arata ca poate cere anularea contractului partea care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fără drept, de cealaltă parte sau de un terţ.

Există violenţă când temerea insuflată este de aşa natură încât partea ameninţată putea să creadă, după împrejurări, că, în lipsa consimţământului său, viaţa, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav şi iminent.

Violenţa poate atrage anularea contractului şi atunci când este îndreptată împotriva unei persoane apropiate, precum soţul, soţia, ascendenţii ori descendenţii părţii al cărei consimţământ a fost viciat.

În toate cazurile, existenţa violenţei se apreciază ţinând seama de vârsta, starea socială, sănătatea şi caracterul celui asupra căruia s-a exercitat violenţa, precum şi de orice altă împrejurare ce a putut influenţa starea acestuia la momentul încheierii contractului.

 

De asemenea, art. 1217 din Codul civil se refra la violenta in sensul ca exista violenţă şi la temerea insuflată prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept făcută cu scopul de a obţine avantaje injuste.

 

In functie de natura constrângerilor ori a actelor de violenţă, deosebim:

-violenţa fizica, se refera la integritatea fizică a persoanei sau a bunurilor sale, situatie in care ameninţarea trebuie sa fie serioasă.

-violenţa morală, are ca rezultat insuflarea temerii, a unui disconfort psihic datorat agresiunilor(ameninţări, din jigniri grave şi calomnii),  la adresa onoarei, reputaţiei sau statutului victimei.

 

In functie denatura pericolului sau a răului cu care se ameninţă:

-violenţa poate fi legitimă si ilegitima(ex.violenţa fizică)
-abuzul de drept făcut cu scopul de a obţine avantaje injuste, constituie violenţă. Abuzul trebuie sa insufle o temere care îl determină pe cel ameninţat cu exerciţiul abuziv al dreptului să încheie  contractul.

 

Dupa cum am aratat, violenţa presupune temerea, frica ce se insufla si determină exprimarea consimţământului iar prin încheierea unui act juridic, care nu este corespunzator intereselor persoanei se inlatura starea de temere. Contractul încheiat de o parte aflată în stare de necesitate nu poate fi anulat decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare.

Alte cerinte importante sunt:

-violenţa trebuie să fie justificata, sa aibă o anumită intensitate, pentru a insufla starea de teamă si se raporteaza la persoana celui ameninţat, de vârsta, sexul, starea socială,sănătatea;

-pericolul trebuie să fie iminent şi inevitabil, violenţa să fie determinantă pentru încheierea  contractului.

-simpla temere izvorâtă din respect, fără să fi fost violenţă, nu atrage anularea contractului, se arata in art.1219 Cod civil.

-contractul încheiat de o parte aflată în stare de necesitate nu poate fi anulat decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare(art.1218 Cod civil).

 

Violenta se poate dovedi prin orice mijloac de proba, avand ca scop sa conduca la desfiintarea actului juridic astfel viciat.

In cadrul unei astfel de actiuni se poate cere si restituirea prestatiilor executate precum si acordarea de daune interese.

Actiunea este insa prescriptibila in termen de trei ani.

  • Alte articole de acelasi autor:

Cum a motivat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la sanctiunea ce se aplica in cazul lipsei consimtamantului pentru incheierea unui act juridic ca efect al depasirii limitelor legale ale mandatului administra;

Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

-CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

-Vanzarea imobilelor. Reguli speciale de vanzare a imobilelor;

Infractiunile contra persoanei;

-In ce limite prin asigurarea RCA va puteti recupera prejudiciul.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...