Stiri
35.4 C
Buzău

Ce trebuie sa stii despre dreptul de a fi ascultat in cadrul unei inspectii fiscale

Data:

Ce trebuie sa stii despre dreptul de a fi ascultat in cadrul unei inspectii fiscale

  • Din ce dispozitie legala rezulta acest drept:

 

Art. 9 Cod proc.fiscala prevede dreptul contribuabilului de a fi ascultat.

In acest sens se arata ca, inaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei.
Organul fiscal nu este obligat să aplice aceste prevederi când:

întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;

-cuantumul creanțelor fiscale urmează să se modifice cu mai puțin de 10% din valoarea creanței fiscale stabilită anterior;

-se acceptă informațiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere;

-urmează să se ia măsuri de executare silită;

-urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

 

Cu toate acestea, audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:

contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

 

Excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației depuse potrivit prezentului cod.

La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3).

 

  • Din speta urmatoare rezulta ca nu a fost respectat dreptul

contribuabilului de a fi ascultat, conform art.9 din Codul proc.fiscala.

Astfel, instanta de fond a admis acţiunea formulată de reclamanta si a dispus anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu emise de pârâtă. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a reţinut că reclamanta a făcut obiectul unei inspecţii fiscale derulate de Administraţia Fondului pentru  mediu si in raportul de inspecţie fiscală s-a reţinut că reclamanta ar fi încălcat mai multe dispoziţii legale printre care şi cele referitoare la prelevarea eco-taxei pentru produsele livrate. A fost emisă decizia de impunere de către A.F.M., reclamanta a contestat decizia de impunere, însă prin decizia de soluţionarea contestaţiei pârâta A.F.M. a respins contestaţia.

 

Decizia de soluţionare a contestaţiei a fost atacată în instanţă si au fost anulate decizia de impunere şi raportul deinspecţie fiscală aferent.

Astfel, instanta de fond a apreciat că actele administrative fiscale emise de pârâtă, contestate în prezenta cauză, sunt nelegale din perspectiva nerespectării dreptului la apărare al reclamantei în procedura emiterii acestora, fiind unul din drepturile fundamentale ce fac parte integrantă a principiilor de drept a căror respectare este asigurată de dreptul Uniunii Europene.

 

Si in dreptul nostru se prevede obligaţia organului fiscal de a asigura contribuabilului, înaintea luării deciziei, posibilitatea de a-şi exprima punctul  de vedere, unul dintre elementele obligatorii ale actului administrativ fiscal este menţiunea privind audierea contribuabilului.

 

Reclamanta a făcut dovada vatamarii ca urmare a lipsei audierii ,nu a putut prezenta emitentului deciziilor de plată accesorii la fondul pentru mediu,informaţii despre inspecţia fiscală anterioară, precum şi perioadele fiscale care au fost deja inspectate

 

Este relevantă din acest punct de vedere şi practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, invocată de reclamantă, în sensul că încălcarea care a avut loc nu mai poate fi remediată prin simplul fapt că accesul a devenit posibil în cursul procedurii jurisdicţionale, examinarea tribunalului neavând nici ca obiect, nici ca efect, înlocuirea unei investigări complete a cauzei în cadrul unei proceduri administrative.

In conseinta, dreptul la apărare al reclamantei a fost încălcat la momentul emiterii deciziilor, astfel că se impune să se constate incidenţa acestui motiv de nelegalitate.

 

Fiind atacata solutia instantei de apel, instanta de recurs a motivat ca  dreptul la apărare se încadreaza în drepturile fundamentale care sunt parte integrantă a principiilor generale de drept a căror respectare este asigurată de dreptul Uniunii Europene, aşa cum corect a reţinut instanta de fond.

În temeiul acestui principiu, destinatarilor deciziilor care le afectează în mod sensibil interesele trebuie să li se dea posibilitatea de a-şi face cunoscut, în mod util, punctul de vedere cu privire la elementele pe care administraţia intenţionează să îşi întemeieze decizia.

Pentru a se considera că beneficiarul acestui drept are posibilitatea de a-şi face cunoscut punctul de vedere, în mod util, respectarea dreptului la apărare presupune ca administraţia să ia cunoştinţă, cu toată atenţia necesară, de observaţiile persoanei sau ale

 

În speţa supusă judecăţii, corect a reţinut instanţa de fond că reclamanta a făcut această dovadă, din lipsa audierii decurgând un prejudiciu imediat şi direct pentru aceasta, deoarece, independent de problema inspecţiei fiscale, nu a putut prezenta emitentului deciziilor de plată accesorii la fondul pentru mediu, informaţii despre inspecţia fiscală anterioară.

 

In consecinta, instanta de recurs a constat că sunt neîntemeiate criticile recurentei ce vizează greşita anulare de către prima instanţă a actelor administrative fiscale contestate,pentru nerespectarea dreptului la apărare al contribuabilului.

  • Alte articole de acelasi autor:

In ce conditii se poate anula contractul in care una din parti profita de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părti;

Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

–Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”.

 

 

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

O promovare online eficienta pentru business-ul tau

Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

Cum sa ai confortul necesar in interior?

Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...