Stiri
35.4 C
Buzău

Ce trebuie sa stii despre confiscarea extininsa si confiscarea ca masuri de siguranta

Data:

Ce trebuie sa stii despre confiscarea extinsa si confiscarea speciala ca masuri de siguranta

 Imagini pentru imagini confiscare

Un avocat va poate consilia despre  confiscarea speciala si confiscarea extinsa in sensul ca acestea reprezinta masuri de siguranta si au ca scop prevenirea savarsirii faptelor prevazute de legea penala si inlaturarea starilor de pericol pentru valorile sociale,

Scopul masurilor de siguranta, il reprezinta interventia activa a legii penale pentru combaterea si neutralizarea unor stari de pericol care creaza o temere deosebita ca prin existenta, intensitatea si persistenta lor s-ar crea un cadru favorabil savarsirii, in viitor si a altor fapte prevazute de legea penala.

 

  • In ce conditii se dispune confiscarea speciala

 

Masura de siguranta a confiscarii speciale reprezinta o sanctiune de drept penal care consta in scoatere fortata din patrimoniul celor care le detin si trecerea gratuita in patrimonial statului a bunurilor prevazute de lege sau a echivalentului acestora in bani.

De mentionat ca, in ce priveste conditiile dispunerii masurii de siguranta a confiscarii speciale acestea sunt;

-se dispune doar in privinta acelor bunuri care au legatura cu savarsirea faptei penale ori a caror detinere este contrara legii;

-se dispune doar in cazul savarsirii unei fapte prevazute de legea penala.

 

  • Ce categorii de bunuri sunt supuse confiscarii speciale

 

Potrivit dispozitiilor art. 112 cod penal sunt supuse confiscării speciale urmatoarele categorii de bunuri:

-bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;

-bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

-bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

-bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;

-bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

-bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.

 

  • Ce se dispune daca valoarea bunurilor este dispropotionata, bunurile

 au fost modificate sau nu se nai gasesc

 

Dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta.

 

Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.

 

Dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (2).

 

Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea, cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) şi lit. c).

 

  • Categoriile de bunuri cu privire la care se dispune confiscarea extinsa

 

Confiscarea extinsă ca este reglementata in art. 1121 din Codul penal.

Dupa cum am aratat, ca si confiscarea speciala, confiscarea extinsa este o masura de siguranta si are un caracter de sanctiune de drept penal. Conform Codului penal aceasta se aplica numai persoanelor care au savarsit fapte penale.

De asemenea, confiscarea extinsa are in principal un caracter sanctionator, dar si cu scop preventiv si represiv.

 

Art. 1121 din codul penal dispune ca, sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

-infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

-infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

-infracţiuni privind frontiera de stat a României;

-infracţiunea de spălare a banilor;

-infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

-infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;

-constituirea unui grup infracţional organizat;

-infracţiuni contra patrimoniului;

-nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;

-falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

-divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, –infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;

-infracţiuni privind jocurile de noroc;

infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

-infracţiuni de evaziune fiscală;

-infracţiuni privind regimul vamal;

-infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;

-traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

 

  • Conditiile in care se dispune confiscarea extinsa

 

Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

-instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

Prin bunuri, se înţelege şi sumele de bani.

La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

 

Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale

persoanei condamnate.

 

  • Care este procedura in cazul confiscarii extinse

 

In literatura juridica s-a apreciat in mod corect ca acuzatia in materia confiscarii extinse trebuie cuprinsa in rechizitoriu si adusa in cel mai scurt timp la cunostinta acuzatului, astfel incat acesta sa dispuna de timpul necesar formularii apararilor, singur sauprin avocat.

Doar in acest fel persoana acuzata, in speta confiscarea extinsa, are parte de un proces echitabil si beneficiaza de “egalitatea armelor” in procesul penal.

 

S-a mai apreciat si faptul ca daca acuzatia privind confiscarea extinsa nu a fost formulata prin rechizitoriu, aceasta nu mai poate fi ridicata in cursul judecatii, sau apelului ori, in lipsa unei dispozitii privind extinderea procesului penal cu privire la aceasta acuzatie.

 

In principiu, se prezuma ca  faptuitorul a dobandit in mod licit bunurile. Desigur ca procurorul va trebui sa probeze caracterul ilicit al acestora.

Cu toate acestea, Curtea Constitutionala  in motivarea deciziei 356/2014 a aratat insa ca in aceasta materie poate exista o inversare a “sarcinii probei”, acuzatul va trebui sa dovedeasca ca bunurile sale au fost dobandite in mod illicit.

 

  • In ce conditii nu se aplica confiscarea extinsa

 

 

Confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 (22 aprilie 2012)

Astfel, la data de 15 ianuarie 2015, cu majoritate de voturi, Plenul Curţii Constituţionale a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.

 

“Art. 1121: Confiscarea extinsa

(1)Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare:

a)infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;”

 

Legea 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal a intrat în vigoare pe 22 aprilie 2012. Această lege introducea măsura confiscării extinse în vechiul Cod Penal.  Această lege  a fost abrogată prin  Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind (noul)Codul penal, în vigoare de la 01.02.2014. Prin urmare, dispoziţiile art.1121 alin.(2) lit.a) din Codul penal nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de 22 aprilie 2012.

 

Nu este insa prima decizie a Curţii Constituţionale în care se pronunţă asupra neaplicării dispoziţiilor cu privire la confiscarea extinsă înainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012

In M.Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014 a fost publicata Decizia Curţii Constituţionale nr. 356/2014 conform careia dispozitiile art. 118^2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 sunt constituţionale in măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012. Art. 118^2 alin. 2 lit. a) din vechiul Cod penal se refera la aplicarea confiscării extinse în cazul infracţiunii de proxenetism.

 

În considerentele acestei Decizii s-a arătat că  “ norma legală criticată nu poate retroactiva nici cu privire la confiscarea bunurilor dobândite înainte de intrarea ei în vigoare, chiar dacă infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea sunt comise după această dată.

  •  Alte articole de acelasi autor:

De ce sa apelezi la un Avocat Comercial;

-Ce a avut in vedere I.C.C.J cand a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului ca urmare a împăcării părţilor;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce cazuri ar putea fi justificat si ce se invoca la refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice infractiune prevazuta de art.337 Cod penal;

Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis.

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...