Stiri
17.1 C
Buzău

Ce trebuie sa dovediti in cazul unei contravenţii referitoare la neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi întraversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni

Data:

Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni

Daca va judecati pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni ar trebui sa cunoasteti textele de lege privind aceasta contraventie.

In functie de, cum acestea reglementeaza contraventia, aveti posibilitatea sa faceti o prima analiza, daca ati incalcat legea sau nu.

Textele de lege care reglementeaza contraventia de  nerespectarea priorităţii de trecere a pietonilor

O.U.G. nr. 195/2002, art. 100 al. (3)

Prevede ce fapta constituie contravenţie şi cum se sancţionează.

Contraventia consta in săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 1. b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

Sanctiunea consta in amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

H.G. nr. 1391/2006 dispune in art. 131 al.(2):

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborât din acesta, dacă tramvaiul este oprit în staţie fără refugiu.

H.G. nr. 1391/2006 dispune in art.135 lit.h:

Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii:

 1. h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculul.

Ce trebuie sa dovedeasca conducatorul auto la contraventia de neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor

Din analiza prevederilor de mai sus rezulta că ceea ce trebuie sa dovedeasca un conducator auto aflat intr-o astfel de situatie  este ca  pietonul nu se afla în traversare pe trecerea de pietoni.

In acest sens, urmeaza sa se admininistreze probe, care, dupa caz, pot consta in declaratii de martori, înregistrarea foto, video, cercetare la fata locului.

Este recomandat sa se verifice daca in apropierea locurilor unde se presupune ca a fost savarsita contraventia se aflau camere de filmat apartinand magazinelor, benzinariilor, diverselor institutii.

Aceste mijloace pot detine imagini captate care sa dovedeasca contrariul a ceea ce s-a retinut in procesul verbal de contraventie.

In situatia in care organul constator, de politie, prezinta inregistrari video sau planse foto va trebui sa dovediti, daca este cazul, ca acestea nu corespund realitatii.

Astfel de situati s-au dovedit a fi insa mai putin frecvente, desi aparatura respectiva se afla in dotarea politiei, aceasta nu a fost folosita.

Situatia cand neacordarea priorităţii de trecere pietonilor nu a putut fi evitata

In practica instantelor, uneori conducatorii auto au invocat imprejurarea ca au fost pusi in fata unui fapt pe care nu l-au putut evita.

Pietonul deja a pus piciorul pe trecerea de pietoni chiar în momentul în care conducătorul autovehiculului se afla în imediata vecinătate a trecerii de pietoni.

Desi au oprit, au fost surprinsi de decizia pietonului.

Intr-o astfel de sitiatie, conducatorul auto ar trebui sa demonstreze ca in mod efectiv nu a avut posibilitatea sa observe pietonul aflat în traversare si că a luat măsuri de reducere a vitezei.

Situatia neacordarii priorităţii de trecere pietonilor aflati pe celalalt sens de mers

Deseori s-a invocat si imprejurarea ca pietonul se afla pe sensul celălalt de mers, si nu pe sensul de deplasare a autovehiculului  astfel ca nu trebuie să cedeze dreptul de trecere.

Intr-o astfel de imprejurare trebuie facuta diferentierea dupa cum exista o singură bandă pe sensul de mers şi pietonul se află în traversare, situatie in care este normal ca respectivul conducător auto să oprească şi să cedeze trecerea pietonului.

Daca insa existau două benzi pe sensul de mers iar pietonul se află pe altă bandă de pe celălalt sens de mers, n-ar trebui sa existe obligatia conducatorului auto de cedare a priorităţii de trecere.

Nu reprezinta un pericol pentru pietoni, nu pune în pericol viaţa sau sănătatea niciunei persoane.

Din analiza practicii instantelor in acest sens am observat insa ca deseori nu se accepta un astfel de rationament.

Jurisprudenta privind contraventia de neacordare trecere pietonilor

Prin sentinţa civilă  pronunţată de Judecătorie a fost respinsă plângerea contravenţională, ca neîntemeiată.

Prima instanţă a reţinut că prin procesul-verbalîntocmit de către intimata D.G.P.M.B – Brigada Rutieră, contestatorul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 580 lei.

S-a dispus şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile pentru fapta prevăzută de art. 135 lit. h) din R.A.O.U.G. 195/2002 rap. la art. 100 alin. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002.

Prin procesul-verbal s-a reţinut că, la data de 13.07.2021, orele 19.20, contestatorul a condus autovehiculul marca Dacia.

La intersecţia cu Splaiul Unirii, la efectuarea virajului la dreapta, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor care traversau regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

Aceasta era marcată şi semnalizată corespunzător la culoarea verde a semaforului electric pietonal, pietoni ce se aflau pe sensul de deplasare al conducătorului auto.

Procesul-verbal de contravenţie a fost semnat de către contestator, fără obiecţiuni.

Ce a retinut prima instanta despre procesul verbal de contraventie de neacordare trecere pietonilor

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie, instanţa a apreciat că procesul-verbal contestat a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

Cuprinde toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, respectiv: numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului.

Sau după caz, denumirea şi sediul persoanei contraveniente, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa a reţinut că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că procesul-verbal contravenţional face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară.

Jurisprudenta CEDO despre forta probanta a procesului verbal de contraventie nerespectarea prioritate trecere pietoni

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, forţa probantă a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă.

Insă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni c. Franţei, hotărârea din 7 septembrie 1999 a Curţii Europene a Drepturilor Omului).

Totodată, în decizia Curtea Europeană a precizat că prevederile art. 6 par. 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui mecanism care ar instaura o prezumţie relativă de conformitate a procesului-verbal cu realitatea.

Prezumţie fără de care ar fi practic imposibil să se sancţioneze încălcările legislaţiei în materia circulaţiei rutiere, intrând în competenţa poliţiei.

Ceea ce este important este ca sistemele de drept care aplică aceste prezumţii, de fapt sau de drept, să conţină garanţii care să constituie limite ale aplicării acestor prezumţii, Curţii revenindu-i doar rolul de a verifica respectarea acestor limite, în fiecare caz în parte.

Instantele nationale conform jurisprudentei CEDO

Conform aceleiaşi jurisprudenţe a Curţii Europene, s-a statuat faptul că, dacă instanţele naţionale, prin hotărâri motivate, analizează motivele de nulitate invocate în speţă.

Consideră că acestea nu atrag nulitatea procesului-verbal în sensul dorit de petent, acest aspect este suficient pentru a nu pune la îndoială echitatea procedurii în cauză sau, mai concret, respectarea dreptului acestuia de a beneficia de prezumţia de nevinovăţie.

Persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001) în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor,.

Sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit.

Si respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional (cauzele C.E.D.O. A_____ c. României, hotărârea din 4 octombrie 2007, şi N____ c. României, decizie de inadmisibilitate din 18 noiembrie 2008).

Ce a retinut instanta de fond despre dispozitiile OUG 195/2002 privind contraventia de nerespectarea prioritate trecere pietoni

În analiza principiului proporţionalităţii, trebuie observat că dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2002 au drept scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii.

A integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private.

Având în vedere aceste principii, instanţa a reţinut că procesul-verbal de contravenţie reprezintă un mijloc de probă şi conţine constatări personale ale agentului de poliţie aflat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Este vorba despre o contravenţie constatată pe loc de agentul constatator, care nu a lăsat urme materiale ce pot fi prezentate în mod nemijlocit instanţei.

Instanţa apreciază că aspectele constatate personal de acesta (o persoană specializată în acest domeniu şi neutră), menţionate în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie, sunt suficiente pentru a dovedi că situaţia de fapt şi împrejurările reţinute corespund adevărului.

Prin urmare, simpla negare a contestatorului – care are interes în a prezenta o situaţie contrară care să îl exonereze de răspundere – în sensul că faptele nu corespund adevărului, nu este suficientă atât timp cât nu aduce probe ori nu invocă împrejurări credibile pentru a pune la îndoială cele reţinute de agentul constatator şi a dovedi o situaţie contrară.

Ce a retinut instanta despre situatia ca abaterea nu a fost inregistrata video

Astfel, în cauza de faţă instanţa a reţinut că abaterea nu a fost înregistrată video.

Totuşi, fapta contestatorului de a nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversare rezultă din constatările personale ale agentului de poliţie inserate în procesul-verbal de contravenţie, care a perceput nemijlocit săvârşirea acesteia.

Totodată, instanţa a apreciat în cauză că petentul nu a dovedit netemeinicia observaţiilor personale ale agentului constatator sau inexactitatea acestora.

Nu a prezentat o explicaţie raţională a motivului pentru care agentul ar fi întocmit procesul-verbal cu consemnarea unei situaţii nereale pentru a se ridica un dubiu cu privire la obiectivitatea acestuia şi nici nu a făcut dovada existenţei unei cauze exoneratoare de răspundere, potrivit art. 11 din O.G nr. 2/2001.

Susţinerile petentului privind calitatea poliţistului care a constatat contravenţia.

Instanţa a avut are în vedere că, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal contestat, fapta a fost constatată de către un agent de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, ceea ce denotă că acesta avea calitatea de poliţist rutier.

În atare situaţie, instanţa apreciază că motivul de nulitate invocat de către petent sub acest aspect nu este întemeiat.

Conform art. 135 lit. h) din Regulamentul de aplicare a O.U.G nr. 195/2002, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere pietonului care traversează drumul public prin loc special amenajat şi semnalizat corespunzător.

Întrucât din probele administrate nu rezultă o altă situaţie de fapt decat cea consemnată în procesul-verbal, instanţa reţine că fapta contestatorului constând în neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea străzii prin loc semnalizat corespunzător, constituie contravenţie.

Se sancţionează potrivit art. 100 al. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni (4 sau 5 puncte amendă) şi cu suspendarea exercitării dreptullui de a conduce pe o perioada de 30 de zile.

Alte articole de acelasi autor:

-Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;

Fapta de evaziune fiscala prevazuta de Legea 241/2005 art.9 lit.b constituie infractiune numai daca s-a produs un prejudiciu;

–A fost condamnat pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice  dar nu s-a anulat si dreptul de a conduce autovehicule;

In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort.

INFRACTIUNILE CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SI DATELOR INFORMATICE;

INFRACTIUNILE CONTRA INTEGRITATII CORPORALE SAU SANATATII.

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client

Cabinet avocat Tudor Ion ofera consultanta juridica, asistenta si reprezentare in litigii privind contraventii rutiere.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati prin formular, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Solutii dentare accesibile si profesionale

  In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...