Stiri
35.4 C
Buzău

Ce sunt clauzele abuzive in contracte si care sunt sanctiunile impotriva acestora

Data:

Ce sunt clauzele abuzive in contracte si care sunt sanctiunile impotriva acestora

 

De principiu, intre partile unui contract nu trebuie sa existe un dezechilibru si nici contractul sa contina clauze abuzive.

Din acest motiv, legiutorul a  reglementat clauzele abuzive atat prin Codul civil cat si prin doua legi, si anume, Legea nr. 193/2000( şi Legea nr. 72/2013.

Inca de la primele dispozitii ale Legii nr.143/2000 vom observa ca aceasta face referire la notiunile de profesionist si de consumator, astfel ca este necesar ca pentru a intelege mai bine notiunea de clauze abuzive, mai intai sa cunoastem cum reglementeaza  legea aceste notiuni.

Astfel, prin profesionist legea prevede ca se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care,în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama   acesteia.

Prin consumator se  înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care,în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie

Din analiza acestui text de lege se constata ca o persoana fizica urmeaza sa fie calificat drept consumator, în funcţie de calitatea în care acţionează în momentul încheierii unui act juridic. Astfel, daca la încheierea unui act juridic, persoana acţionează în calitate de persoană care desfăşoară activităţi economice, atunci nu va putea fi calificată drept consumator.

Daca insa va acţiona în calitate de simplu particular, atunci va putea fi calificată drept consumator;

In ce priveste grupul de persoane fizice constituite in asociatii, legea prevede ca au calitatea de consumatori atunci când acţionează în scopuri din afara activităţii economice desfăşurate

  •  Cum defineste clauza abuziva Legea nr.193/2000.

O clauză contractuala poate fi calificată drept clauză abuzivă, conform art.4 din Legea 193/2000, dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţiii:

-nu a fost negociată direct cu consumatorul;

-creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului.

Se apreciaza ca exista un dezechilibru semnificativ atunci cand consumatorul trebuie să se găsească, urmare a contractului încheiat, într-o situaţie juridică mai puţin favorabilă decât aceea în care s-ar fi aflat potrivit dreptului naţional ce s-ar fi aplicat în absenţa contractului.

-a fost inserată în contract cu nerespectarea cerinţelor bunei-credinţe.
In ce priveste modul in care se pot dovedi clauzele abuzive, acestea pot fi clauze al căror caracter abuziv trebuie dovedit-constituie regula-si clauze al căror caracter abuziv este prezumat.

In anexa care face parte integranta din lege se redau, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

In lege se prevede insa ca o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrare cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Cu toate acestea o clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.

Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude insa aplicarea prevederilor legii pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist.

Daca un profesionist pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.

In continuare, legea prevede criteriile in functie de care se evalueaza natura abuziva a unei clauze contractual e, acestea fiind urmatoarele:

-natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia;

-toti factorii care au determinat incheierea contractului;

-alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

In ce priveste sanctiunile, in cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligatia sa remita, la cerere, oricarei persoane interesate, un exemplar din contractul pe care il propune.  Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

De aceea, profesionistilor le incumba obligatia de a informa complet, corect şi precis consumatorii asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor şi de a include în contracte clause clare, fără echivoc.

Incalcarea obligatiei de a nu introduce clauze abuzive in contracte conduce la sanctiuni,  cum sunt amenda sau chiar raspunderea penala.

Alte sanctiuni pot fi sunt cele in care clauza abuziva nu produce efecte împotriva consumatorilor, sau contractul poate continua(ex.daca consumatorul isi da acordul) sau contractul este desfiintat prin reziliere si plata de daune interese.

  • Alte articole de acelasi autor;

Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...