Stiri
16.5 C
Buzău

Ce solutie a pronuntat instanta in procesul privind falimentul ASTRA la termenul din 3.12.2015 si ce a informat aceasta societate persoanelor interesate

Data:

 

Ce solutie a pronuntat instanta la termenul din 3.12.2015 in procesul privind falimentul ASTRA SA si ce a informat aceasta societate persoanele asigurate

 

  • Solutia data de Tribunalul BUCURESTI Secţia a-VII-a Civilă la data de 3.12.2015 in dosarul nr.32802/3/2015 (Fond), materie faliment, avand ca obiect procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni, contestatia debitorului contra cererii de deschidere a procedurii insolventei.

 

Admite cererea, anulează cererea de intervenţie principală formulată de petentul Marica Gheorghe Constantin, ca netimbrată. Respinge cererea formulată de creditorul Husar Marian Adrian, ca inadmisibilă. Respinge contestaţia formulată de contestatoarele The Nova Group Investments şi Epsilon Estate Provider SRL, ca fiind introdusă de persoane fără calitate procesuală activă. Respinge contestaţia formulată de debitoarea Asigurare – Reasigurare Astra SA, ca neîntemeiată. Admite cererea petentei Autoritatea de Supraveghere Financiară în contradictoriu cu debitoarea Asigurare – Reasigurare Astra SA. În temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Asigurare – Reasigurare Astra SA. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea Oltchim SA de calificare a cererii de intervenţie drept declaraţie de creanţă în temeiul art.66 alin.7 din Legea nr.85/2014 şi pune în vedere acesteia să formuleze cerere de admitere a creanţei cu respectarea termenului stabilit prin prezenta sentinţă.

 

În temeiul art. 255 şi art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. În temeiul art.253 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2014 dispune indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente. Constată că s-a dispus retragerea autorizaţiei de funcţionare a debitoarei prin Decizia ASF nr. 2034/27.08.2015. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărari, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

 

Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 18.01.2016; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.01.2016; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.02.2016; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 04.02.2016.

 

În temeiul art.251 şi art.63 din Legea nr.85/2014 numeşte lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 10.000 lei/lunar din averea debitoarei. Dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 262 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărari inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 258 lit. a şi art.263 alin.1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 85/2014 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind efectuarea menţiunilor la registrul comerţului. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.261 din Legea nr.85/2014 privind transmiterea rapoartelor a căror întocmire este obligatorie către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi către Fondul de garantare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.262 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind publicarea şi comunicarea hotărarii. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 258 lit.l din Legea nr. 85/2014. În temeiul art.453 alin.1 Cpc obligă debitoarea Asigurare – Reasigurare Astra SA la plata către petenta Autoritatea de Supraveghere Financiară a sumei de 7.667,91 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 04.04.2016. Executorie potrivit art.256 din Legea nr.85/2014. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărarii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.12.2015

 

  • Ca urmare a solutiei pronuntate in aceasta cauza  ASTRA SA a informat urmatoarele:

 

Vă informăm că, la data de 03.12.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a

Civilă a dispus în dosarul nr. 32802/3/2015 deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

 

În temeiul art. 255 şi a art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, instanţa a ridicat administratorilor societăţii de asigurare-reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

 

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 85 alin.4 din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune deschiderea falimentului, astfel că, conducerea activității SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. se transferă și devine atribuția Lichidatorului Judiciar.

In cadrul procedurii de faliment, instanţa a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor

asupra averii debitoarei – 18.01.2016;

  1. b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.01.2016;
  2. c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.02.2016;
  3. d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 04.02.2016.

 

Începând cu data de 03.12.2015, sunt suspendate de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare si orice măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. sau a bunurilor sale.

 

In situatia in care aveti nevoie de un avocat asigurari va rugam sa va adresati cabinetului nostru de avocatura.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Solutii dentare accesibile si profesionale

In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...