Stiri
35.4 C
Buzău

Ce sanctiuni riscati daca cererile catre instanta nu respecta modalitatea de depunere si termenele prevazute de lege

Data:

Ce sanctiuni riscati daca cererile catre instanta nu respecta  modalitatea de depunere si termenele prevazute de lege

 

Persoana care este parte intr-un proces trebuie sa manifeste atentie asupra modalitatii in care trebuie sa depuna la instanta cererile si alte documente prin care vrea sa-si dovedeasca pretentiile si apararile precum si a termenelor in care acestea se depun.

 

De exemplu, in situatia in care anumite acte de procedura nu se depun direct la registratura instantei, ci, se depun la posta prin scrisoare este necesara atentie, privind modalitatea de expediere si a datei  de depunere.

Daca cererile si actele de la dosar nu sunt depuse in termen si conform prevederilor legale, persoana in cauza risca anumite sanctiuni, precum respingerea cererii ca tardiv introdusa.

 

Astfel, intr-o speta a fost respinsa cererea petentului pentru ca acesta a introdus plangerea contraventionala la oficiul postal prin scrisoare simpla. Instanta a sanctionat aceasta modalitate de expediere a cererii facand referire la modalitatea in care trebuia depusa cererea la instanta.

Din acest exemplu, se poate concluziona  cele mai sus aratate.

 

In acest sens, instanta a  motivat urmatoarele:

-petentul a semnat şi primit un exemplar al procesului-verbal de contravenţie la data întocmirii acestuia, respectiv 11.09.2014.

În cuprinsul actului se menţionează, în mod expres, că împotriva procesului-verbal contravenientul are dreptul să depună plângere la judecătorie în termen de 15 zile de la data primirii, menţiunea fiind conformă cu prevederile art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.

 

-intr-adevăr, petentul are dreptate când afirmă că ultima zi pentru depunerea plângerii a fost 29.09.2014, întrucât data de 27.09.2014 a căzut într-o zi de sâmbătă. Însă cererea nu a fost înregistrată personal de către petent până la această dată la registratura instanţei, ci a fost trimisă prin poştă, prin scrisoare simplă, fiind înregistrată la Judecătorie abia la data de 01.10.2014.

 

-potrivit art. 183 alin. (1) NCPC, sunt considerate ca fiind depuse în termen doar actele de procedură trimise prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depuse la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare. În aceste situaţii, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid ori de serviciul specializat de comunicare servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

 

-aceste prevederi reprezintă o facilitate pentru persoanele care nu pot sau cărora le este dificil să ajungă la sediul instanţei în vederea depunerii actului şi sunt de strictă interpretare. Cum petentul a înţeles să trimită cererea prin scrisoare simplă, nu poate beneficia de prevederile art. 183 alin. (1) Cod proc.civ., astfel că data depunerii cererii este data înregistrării plângerii la instanţă, respectiv 01.10.2014, dată ce se află în afara termenului de decădere prevăzut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept enunţate mai sus, în temeiul art. 480alin.(1) Cpc. tribunalul a respins, ca nefondat, apelul declarat.

 

  • In ce priveste curgerea termenelui si prelungirea acestuia dispozitiile

art. 184 Cod proc.civ.prevede ca:

 

-Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.

-Se consideră că actul a fost comunicat părţii şi în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum şi în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte părţi.

-Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se întrerupe faţă de cel lipsit de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste.

-Termenul procedural se întrerupe şi un nou termen începe să curgă de la data noii comunicări în următoarele cazuri:

  1. când a intervenit moartea uneia dintre părţi; în acest caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părţii decedate, pe numele moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor;
  2. când a intervenit moartea reprezentantului părţii; în acest caz, se face din nou o singură comunicare părţii.

 

  • In cazul cand este vorba de nerespectarea termenului, conform art.

185 Cod proc. civ.sancţiunile sunt urmatoarele:

-Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.

În cazul în care legea opreşte îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.

  • Alte articole de acelasi autor:

Citarea si comunicarea actelor de procedura in noul Cod de procedura civila;

Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”-Avocat drept penal Tudor Ion

Asiguratorul in procesul penal;

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...