Stiri
35.4 C
Buzău

Ce prevede legea despre mandatul european de arestare

Data:

Ce prevede legea despre mandatul european de arestare

 

Necesitatea de a se asigura ca infractorii nu se pot sustrage justitiei pe teritoriul Uniunii Europene a determinat ca intre aceste state sa functioneze o cooperare judiciara in materie penala.

In ce priveste tara noastra, procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală este prevazuta in art.548 din Codul de procedura penala, intitulat “Dispoziţii privind asistenţa judiciară internaţională”.

 

Textul de lege respectiv prevede ca aceasta va fi solicitată sau acordată în conformitate cu dispoziţiile:

-actelor juridice ale Uniunii Europene;

-tratatelor internaţionale din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte;

-cuprinse în legea specială şi în capitolul privind cooperarea judiciară internaţională din actualul Cod de procedură penală, cu excepţia cazului în care în tratatele internaţionale nu se prevede altfel.

 

Totodată, actele membrilor străini detaşaţi ai unei echipe comune deanchetă efectuate în baza şi conform acordului încheiat şi dispoziţiilorconducătorului echipei au o valoare similară actelor efectuate de cătreorganele de urmărire penală române.

 

Art. 549 din C.pr.pen. arata ca executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile străine

 

Legea 302/2004, este legea speciala in acest domeniu si reglementeaza formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

Chiar in art. 1 din lege se arata ca acestea sunt urmatoarele:

-extrădarea;

-predarea în baza unui mandat european de arestare;

-transferul de proceduri în materie penală;

-recunoaşterea și executarea hotărârilor;

-transferarea persoanelor condamnate;

-asistența judiciară în materie penală;

alte forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

 

Instrumentul prin care persoana solicitata este adusa in fata justitiei statului emitent pentru efectuarea procedurilor penale este mandatul european de arestare. Acesta se aplica pe tot teritoriul Uniunii Europene.

 

In acest sens, art.77 din Legea 302/2004 prevede ca:

Mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.

 

In ce priveste executarea mandatului European de arestare, Legea 302/2004 prevede urmatoarele:

În România sunt desemnate ca autorităţi judiciare emitente instanţele judecătoreşti.

Autorităţile judiciare române de executare sunt curţile de apel.

Autorităţile române competente să primească mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiţiei şi parchetele de pe lângă curţile de apel desemnate potrivit alin. (2) în a căror circumscripţie a fost localizată persoana solicitată. În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

 

Autoritatea centrală română este Ministerul Justiţiei. În această calitate, Ministerul Justiţiei:

-primeşte mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene şi îl transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost localizată persoana solicitată sau Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care persoana solicitată nu a fost localizată, ori de câte ori autoritatea judiciară emitentă nu reuşeşte să transmită mandatul european de arestare direct autorităţii judiciare române primitoare;

-transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară română, dacă aceasta nu îl poate transmite direct autorităţii judiciare primitoare străine sau când statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justiţiei;

-ţine evidenţa mandatelor europene de arestare emise sau primite de autorităţile judiciare române, în scopuri statistice;

-îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege menită a asista şi sprijini autorităţile judiciare române în emiterea şi executarea mandatelor europene de arestare.

  • Alte articole de acelasi autor:

-La data de 16 februarie Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat neconstitutionale dispozitiile procesual penale privind masurile educative neprivative de libertate si punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica;

Asigurarea de raspundere civila in noul Cod civi;

LIPSA CONSIMTAMANTULUI ASOCIAT UNIC-PERSOANA JURIDICA

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, professionalism, loialitate fata de client

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...