Stiri
35.4 C
Buzău

Ce posibilitate ofera Legea 143/2000 persoanei cercetate pentru deţinere illegala de droguri pentru propriul consum de a nu mai executa pedeapsa privativă de libertate

Data:

Ce posibilitate ofera Legea 143/2000 persoanei cercetate pentru deţinere illegala de droguri pentru propriul consum de a nu mai executa pedeapsa privativă de libertate  

 

  • Care este tendinta privind productia si consumul de droguri

 

 

 

Consumul de droguri poate produce consecinte dramatice, afecțiuni organice și psihice grave, depersonalizarea și degradarea omului si uneori associate cu săvârșirea unor infracțiuni grave.

In Raportul European privind drogurile, tendinte si evolutii ,se arata ca În contextul global, Europa constituie o piaţă importantă pentru droguri, fiind susţinută atât de producţia internă, cât și de drogurile traficate din alte regiuni. America Latină, vestul Asiei și nordul Africii reprezintă surse importante pentru drogurile care ajung în Europa, iar unele droguri și unii precursori de droguri tranzitează Europa în drum spre alte continente. Europa este, de asemenea, o regiune producătoare de canabis și droguri sintetice, canabisul fiind produs în special pentru consumul local, în timp ce unele droguri sintetice sunt produse pentru a fi exportate către alte zone ale lumii.

 

  • Ce prevede Legea 143/2000 despre detinerea de droguri pentru consum propriu

 

In acest context, Romania a facut un pas important in ce priveste persoanele cercetate pentru deţinere ilegala de droguri pentru propriul consum, in sensul de a nu mai executa pedeapsa privativă de libertate

Dispozitii privind detinerea ilegala de droguri de risc pentru consumul propriu gasim in art.4 din Legea 143/2000[i]se refera la urmatoarele fapte:

-Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

-Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

 

  • In ce consta noua reglementare

 

O reglementare aparte se refera la  persoanele care au deţinut droguri pentru propriul consum  si se posibilitatea să nu mai execute o pedeapsă privativă delibertate, ci doar să urmeze un tratament medical.

Aceasta reglementare marcheaza trecerea de la o legislaţie represivă asupra persoanelor care deţineau droguri pentru propriul consum la una care prevaleaza măsurile de natură medicală în combaterea consumului ilicit de droguri.

 

In acest sens, in legea 143/200 s-au dispus urmatoarele:

Art. 19. ‒ (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(2) În funcţie de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

Art. 20. ‒ (1) Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul menţionat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.

(2) Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1)  din Codul penal.

 

  • Care sunt consecintele nerespectarii programului de asistenta

Art. 88 din Codul penal se refera la revocarea amânării aplicării pedepsei si cuprinde urmatoarele dispozitii:

-dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

-in cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

-dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârşit o nouă infracţiune, cu intenţie sau intenţie depăşită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunţat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă amânarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării şi pedeapsa pentru noua infracţiune se calculează conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni.

-dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

 

Se apreciaza astfel ca intervalul de timp dintre momentul pronunţării hotărârii şi data stabilită de instanţă potrivit alin. (2) constituie perioadă de probă pentru inculpat.

In situatia in care învinuitul sau inculpatul refuză includerea într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, se aplică dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală.(

 

Dacă însa in perioada de probă inculpatul a respectat programul integrat de asistenţă juridică a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa poate să nu aplice nicio pedeapsă.

Dacă inculpatul nu respectă programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa poate să amâne încă o dată aplicarea pedepsei pentru acelaşi termen şi reincluderea în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri sau să aplice pedeapsa prevăzută de lege”.

 

  • Alte articole de acelasi autor:

 

Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare;

-Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

Noul cod civil si de procedura civila;

-Neindeplinirea conditiei de forma-neincheierea procesului verbal in tipizatul prevazut de anexa 1D din Regulamnetul de aplicare a OUG nr.195/2005;

Ce argumente se pot invoca daca arestarea preventiva se dispune si se prelungeste in mod nejustificat.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...